WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Podatek VAT / Podatki i procedury podatkowe
19.05.2023 r.
3 min

Zgłoszenie importowanego samochodu do rozliczenia VAT

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek VAT / Podatki i procedury podatkowe
19.05.2023r.
3 min

Na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług przemieszczenie przez podatnika do Polski towaru, w tym samochodu, zaimportowanego wcześniej do innego państwa UE, stanowi tzw. nietransakcyjne WNT, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy VAT (mówi o tym m.in. interpretacja KIS z 2.01.2018 r., 0111-KDIB3-3.4012.141.2017.1.JS). W myśl art. 103 ust. 4 w zw. z art. 103 ust. 3 ustawy VAT podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć nowych środków transportu lub innych środków transportu, które mają zostać przez nich zarejestrowane na terytorium kraju (bądź też nie podlegają rejestracji, a mają być użytkowane na terytorium kraju), obowiązani są do obliczania i wpłacania VAT należnego z tego tytułu w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego.

W przypadku nietransakcyjnego WNT polegającego na tym, że pojazd z kraju trzeciego trafia do portu w kraju unijnym, a następnie jest on transportowany do Polski, nie dochodzi do wystawienia faktury dokumentującej transakcję wewnątrzwspólnotową. Zasada określenia obowiązku podatkowego w WNT na podstawie wystawionej faktury nie ma zastosowania. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy z tytułu WNT powstaje zawsze 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dostarczono pojazd z innego państwa członkowskiego na terytorium kraju (przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 4 lutego 2015 r., IPTPP2/443-826/14-4/JS).

Podatnik powinien złożyć również informację VAT-23 (art. 103 ust. 5) oraz wykazać przedmiotową transakcję zakupu pojazdu w pliku JPK_VAT. Podstawę opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy VAT, stanowi cena nabycia pojazdu. Jest to wartość, jaka znajduje się na fakturze wystawionej przez sprzedającego, zwiększona o podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze, związane z nabyciem  (z wyjątkiem kwoty podatku) oraz o wymienione w art. 29a ust. 6 pkt 2 ustawy VAT koszty dodatkowe.

Jak wskazuje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 3.04.2019 r., 0112-KDIL1-3.4012.60.2019.1.PR: "zapłacone przez Wnioskodawcę cło stanowi element zwiększający podstawę opodatkowania literalnie wskazany w art. 29a ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. Także poniesiony przez Wnioskodawcę wydatek w postaci akcyzy pozostaje w ścisłym (bezpośrednim) związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem samochodu i stosownie do art. 29a ust. 2 pkt 1 u.p.t.u. należy go doliczyć do podstawy opodatkowania".

Firmy, które planują odliczyć 100% VAT z wydatków poniesionych na zakup samochodu osobowego muszą złożyć informację VAT-26 do urzędu skarbowego. Obowiązuje tutaj taka sama zasada jak przy kupnie pojazdu w Polsce. Jeżeli chodzi o datę nabycia samochodu, jaką należy wykazać w informacji VAT-26 to jak wynika z objaśnień zawartych w druku VAT-26 w rubryce "data nabycia pojazdu" w przypadku importu należy podać datę importu.
dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy