27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Polityka prywatności

Co znajdziesz w tym dokumencie?

Informacje o ochronie Twoich danych osobowych, w tym o Twoich prawach. Politykę podzieliliśmy na cztery części:

 • I. wyjaśnienie pojęć używanych w Polityce, informacje o naszych danych kontaktowych i o Twoich prawach;
 • II. szczegółowe informacje o przetwarzaniu Twoich danych osobowych; informacje podaliśmy odrębnie dla kontaktu z nami, zawarcia z nami umowy o udział w Wydarzeniu oraz zapisu do newslettera,
 • III. informacje o przetwarzaniu Twoich danych na naszych profilach w Social Mediach,
 • IV. informacje o plikach cookies.

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Administrator

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jesteśmy My, czyli: IQ3 Górski, Fiedorowicz spółka jawna z siedzibą w Łodzi. W dalszej części Polityki prywatności piszemy o sobie w pierwszej osobie lub określamy się jako „Administrator”.
 2. Nasze akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Łodzi – Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0001001784, NIP 7282867818, REGON 523641317. W naszych aktach znajdują się najważniejsze informacje na nasz temat np. sprawozdania finansowe.
 3. Możesz skontaktować się z nami:

§ 2
Pojęcia używane w Polityce prywatności

Jeżeli w dalszej części naszej Polityki prywatności zauważysz jedno z poniższych pojęć pisane wielką literą, to powinieneś je rozumieć zgodnie z poniższymi definicjami:

 • a. „Serwis” – serwis internetowy, którego główna strona znajduje się pod adresem: www.izbapodatkowa.pl,
 • b. „Polityka” – oznacza niniejszy dokument, czyli politykę prywatności, którą czytasz,
 • c. „RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Tekst RODO znajdziesz tutaj,
 • d. „Social media” – portal społecznościowy Facebook oraz inne portale społecznościowe, w których mamy nasze profile.

§ 3
Zabezpieczenie danych osobowych

 1. Stosujemy wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną, czyli w ramach naszego Serwisu.
 2. Zwracamy uwagę, że szczególnymi zagrożeniami związanymi z korzystaniem z Serwisu (podobnie jak w przypadku innych tego typu serwisów internetowych) mogą być:
  • a. złośliwe oprogramowanie (ang. malware),
  • b. programy szpiegujące (ang. spyware),
  • c. wyłudzanie informacji poprzez podszywanie się pod godne zaufania podmioty (tzw. phishing),
  • d. działania hakerów zmierzające do włamania się do systemów teleinformatycznych.

§ 4
Twoje prawa dotyczące danych osobowych

 1. Przetwarzamy Twoje dane osobowe, dlatego:
  • a. masz prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
  • b. możesz dokonywać ich sprostowania,
  • c. możesz żądać usunięcia Twoich danych osobowych, gdy pozwala na to RODO,
  • d. masz prawo ograniczenia przetwarzania, w zakresie określonym w RODO.
 2. W drugiej części Polityki, znajdziesz informacje o dodatkowych prawach. Przy niektórych formularzach, będziesz miał bowiem dodatkowe możliwości.
 3. Chcesz skorzystać z Twoich praw lub dowiedzieć się o nich więcej? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 5
Prawo sprzeciwu

 1. Po podaniu nam Twoich danych osobowych, możesz skorzystać z prawa do sprzeciwu. Masz je w dwóch sytuacjach, gdy przetwarzamy Twoje dane osobowe:
  • a. na potrzeby marketingu bezpośredniego; takiego sprzeciwu nie musisz uzasadniać;
  • b. na podstawie innych naszych prawnie uzasadnionych interesów; taki sprzeciw wymaga uzasadnienia Twoją szczególną sytuacją. Napisz nam dlaczego nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych.
 2. Chcesz skorzystać z prawa sprzeciwu? Skontaktuj się z nami. Nasze dane kontaktowe znajdziesz w § 1 ust. 3 Polityki.

§ 6
Skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Jeżeli uważasz, że przetwarzamy Twoje dane osobowe niezgodnie z prawem, to możesz wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych. Tutaj jest link do strony internetowej Prezesa.

§ 7
Pytania do Polityki

W przypadku pytań dotyczących Polityki daj nam znać.

II. Informacje związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych w poszczególnych formularzach i w trakcie kontaktu z nami

§ 8
Kontakt z nami poprzez formularz kontaktowy, list, e-mail lub telefon

Jeżeli kontaktujesz się z nami na nasz numer telefonu, adres e-mail, wysyłasz do nas list lub wypełniasz formularz kontaktowy dostępny w Serwisie, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Udzielenia odpowiedzi na Twoją wiadomość i rozwiązania przedstawionej przez Ciebie sprawy.
  • zawarcia z Tobą umowy, jeżeli kontaktujesz się z nami w sprawie współpracy.
 • b. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 • c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez podania Twoich danych kontaktowych możemy nie być w stanie odpowiedzieć na Twoją wiadomość lub rozwiązać przedstawionej przez Ciebie sprawy.
 • d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli podjęcie przez nas na Twoją prośbę działań zmierzających do zawarcia umowy z Tobą oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 • e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy oraz odpowiedź na Twoją wiadomość.
 • f. Komu przekażemy Twoje dane?
  • Poczcie,
  • podmiotom dostarczającym nam usługę poczty elektronicznej,
  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas (jeżeli kontaktujesz się z nami poprzez formularz kontaktowy),
  • podmiotowi dostarczającemu narzędzia do analityki.
 • g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń.
  • jeżeli zwróciłeś się do nas w sprawie zawarcia z nami umowy, wówczas przetwarzamy Twoje dane osobowe przez czas potrzebny na przygotowanie oferty dla Ciebie i podjęcia przez Ciebie decyzji w jej przedmiocie. Jeżeli nie zawrzesz z nami umowy, wówczas usuniemy Twoje dane, chyba że zaistnieje między nami spór, wówczas Twoje dane będziemy przechowywali do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń.
 • h. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?
  Nie.
 • i. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Tak. Z uwagi na korzystanie z narzędzi do analityki Serwisu dostarczanych przez Google może się zdarzyć, że Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r.

§ 9
Zawarcie z nami umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu (Szkoleniu lub Live Meetingu)

Jeżeli zawierasz z nami umowę o odpłatny udział w Wydarzeniu lub jesteś wskazany jako uczestnik Wydarzenia przez osobę zawierającą z nami tę umowę, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • wykonania umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu,
  • zapewnienia Ci udziału w Wydarzeniu jako osobie wskazanej jako jego uczestnik w powyższej umowie,
  • weryfikacji Twojego uprawnienia do reprezentowania osoby, którą reprezentujesz (np. jako członek zarządu albo pełnomocnik) w powyższej umowie.
 • b. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 • c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie możesz jednak zawrzeć z nami umowy, ani nie będziemy mogli uznać Cię za osobę reprezentującą podmiot zawierający z nami umowę.
 • d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, czyli wykonanie umowy, którą z Tobą zawieramy oraz nasz prawnie uzasadniony interes.
 • e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Weryfikacja Twojego uprawnienia do reprezentowania podmiotu, z którym zawieramy umowę oraz zapewnienie Twojego udziału w Wydarzeniu jako uczestnika wskazanego przez osobę zawierającą z nami umowę o odpłatny udział w Wydarzeniu.
 • f. Komu przekażemy Twoje dane?
  • dostawcom narzędzi do przeprowadzania Wydarzeń w formie online,
  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas,
  • podmiotowi dostarczającemu narzędzia do analityki.
 • g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas: trwania umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu oraz czas niezbędny do wykazania, że wykonaliśmy ją prawidłowo. Czas ten odpowiada długości terminu przedawnienia roszczeń.
 • h. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?
  Nie.
 • i. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Tak. W przypadkach, w których do przeprowadzania Wydarzeń korzystać będziemy z programu Zoom, Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r.
 • j. Jeżeli jesteś wskazany jako uczestnik Wydarzenia to zwróć dodatkowo uwagę na poniższe informacje.
  • Twoje dane posiadamy od osoby, która zawarła z nami umowę o odpłatny udział w Wydarzeniu i wskazała Ciebie jako uczestnika Wydarzenia.
  • otrzymaliśmy od niej Twoje: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

§ 10
Zapisanie się do newslettera

Jeżeli zapisujesz się do naszego newslettera, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  Wysyłania do Ciebie informacji marketingowych za pomocą wiadomości e-mail, analizowania czy czytasz nasze newslettery oraz które treści czytasz najchętniej. Na tej podstawie możemy też dopasowywać treści newslettera do Twoich zainteresowań.
 • b. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki. Możesz skorzystać także z prawa do przenoszenia Twoich danych osobowych na warunkach określonych w RODO.
 • c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Bez ich podania nie będziesz mógł zapisać się do naszego newslettera oraz otrzymywać od nas informacji handlowych.
 • d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
 • e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Doskonalenie naszego newslettera poprzez analizowanie czy zapoznajesz się z jego treścią i którymi wiadomościami najbardziej się interesujesz oraz dopasowywanie treści naszego newslettera do Twoich zainteresowań.
 • f. Komu przekażemy Twoje dane?
  • dostawcom narzędzi do wysyłki newsletterów,
  • podmiotom zajmującym się hostingiem (przechowywaniem) Serwisu oraz danych osobowych dla nas,
  • podmiotowi dostarczającemu narzędzia do analityki.
 • g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas prowadzenia działań marketingowych przez nas albo do czasu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w celach marketingowych, albo odwołania zgody na wysyłanie wiadomości na Twój adres e-mail. Odwołanie przez Ciebie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.
 • h. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?
  Nie.
 • i. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Tak. Z uwagi na korzystanie z narzędzi do analityki Serwisu dostarczanych przez Google Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r..

III. Nasze profile w Social media

§ 11
Korzystanie z naszych profili w Social media

Jeżeli korzystasz z naszych profili w Social media, zwróć uwagę na następujące sprawy:

 • a. Po co nam Twoje dane, czyli w jakim celu je przetwarzamy?
  • Udzielania odpowiedzi na prywatne wiadomości, które do nas skierujesz,
  • prowadzenia z Tobą dyskusji w ramach komentarzy pod poszczególnymi postami,
  • udostępniania naszych postów Tobie jako osobie obserwującej nasz profil,
  • marketingowym polegającym na informowaniu o naszych usługach oraz o nas samych za pomocą postów, które umieszczamy na naszych profilach, w tym postów sponsorowanych, które są wyświetlane szerszemu gronu użytkowników Social media,
  • statystycznym polegającym na prezentowaniu nam przez dostawców Social mediów danych o wyświetlalności naszych postów, ich zasięgach, liczbie interakcji, danych demograficznych naszych obserwujących; dane prezentowane nam przez dostawców Social media są danymi statystycznymi, jednak są tworzone na podstawie obserwacji przez tę spółkę Twoich zachowań na naszym profilu.
 • b. Jakie masz prawa?
  Opisaliśmy je w § 4 i 5 Polityki.
 • c. Czy musisz podawać nam swoje dane?
  Jest to dobrowolne. Jednak z uwagi na stosowane przez Social media zasady będziemy widzieli Twoje imię i nazwisko lub pseudonim oraz zdjęcie, jeżeli do nas napiszesz lub skomentujesz nasz post.
 • d. Na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy Twoje dane?
  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli nasz prawnie uzasadniony interes.
 • e. Co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem?
  Odpowiedź na Twoje wiadomości i komentarze, dostarczanie Ci postów, informowanie o naszych usługach i o nas samych za ich pomocą, analiza danych statystycznych związanych z naszym profilem.
 • f. Komu przekażemy Twoje dane?
  Dostawców Social media, a zwłaszcza Meta Platforms Ireland Ltd.
 • g. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?
  Przez czas:
  • potrzebny na rozwiązanie przedstawionej przez Ciebie sprawy. W zależności od jej rodzaju również przez czas potrzebny na wykazanie, że ją rozwiązaliśmy, czyli przez czas przedawnienia roszczeń;
  • obserwowania przez Ciebie naszego profilu. Pamiętaj, że możesz zawsze usunąć swoje komentarze pod naszymi postami, przestać nas obserwować lub zrezygnować z posiadania konta w Social media.
 • h. Czy Twoje dane osobowe przekażemy poza Europejski Obszar Gospodarczy?
  Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r..
 • i. Czy na podstawie Twoich danych będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym będzie następowało profilowanie?
  Nie.

IV. Informacje o plikach cookies

§ 12
Czym są pliki cookies i po co je stosujemy

 1. W Serwisie stosujemy pliki cookies, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez Serwis. Chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies? Zajrzyj na Wikipedię pod ten link.
 2. Przechowujemy pliki cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach :
  • a. marketingowych polegających na zbieraniu informacji o tym, jakie działania podejmowałeś w Serwisie; dzięki temu dopasowujemy jego treść do Twoich zainteresowań i potrzeb, przykładowo generujemy dla Ciebie spersonalizowane treści; dopasowujemy również reklamy wyświetlane Ci na innych serwisach do tego co oglądałeś w naszym Serwisie i do Twoich zainteresowań, przykładowo możemy na serwisie informacyjnym wyświetlić Ci reklamę z promocją Wydarzenia, które oglądałeś w naszym Serwisie,
  • b. utrzymania sesji w trakcie Twoich odwiedzin w Serwisie (pozwala to na wypełnienie przez Ciebie formularzy w Serwisie),
  • c. statystycznych, w szczególności umożliwienia przeanalizowania sposobu, w jaki korzystasz z Serwisu.
 3. W przypadkach opisanych w ustępie 2 lit. a oraz c powyżej może mieć miejsce przetwarzanie Twoich danych osobowych:
  • a. ich przetwarzanie realizujemy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, czyli art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  • b. naszym prawnie uzasadnionym interesem jest zbieranie danych statystycznych o sposobie korzystania przez Ciebie z naszego Serwisu, by optymalizować jego działanie, a także prowadzenia działań marketingowych opisanych powyżej,
  • c. Twoje prawa związane z tym przetwarzaniem przedstawiliśmy w § 4 i 5 Polityki,
  • d. pamiętaj, że w każdej chwili możesz się z nami skontaktować i wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu,
  • e. Twoje dane osobowe przekażemy do operatorów narzędzi statystycznych wskazanych w § 17 Polityki oraz operatorów systemów reklamowych, które pozwalają na wyświetlanie Ci naszych reklam na innych serwisach internetowych,
  • f. Twoje dane osobowe będziemy przechowywali przez czas prowadzenia przez nas tych działań statystycznych oraz marketingowych albo do momentu wyrażenia przez Ciebie sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania danych w tych celach;
  • g. mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe przetwarzane w celach statystycznych i marketingowych będą przekazywanie poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dokładnie do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r.,
  • h. udostępnienie nam Twoich danych osobowych jest dobrowolne, a brak ich udostępnienia np. poprzez zastosowanie odpowiedniego oprogramowania blokującego nie wiąże się z żadnymi negatywnymi konsekwencjami; nie będziesz wówczas widział treści dopasowanych do Twoich działań w naszym Serwisie.
 4. Pliki cookies wykorzystywane w celu wskazanym w ustępie drugim lit. b wykorzystujemy w celu świadczenia usług dla Ciebie. Podstawą prawną ich wykorzystania jest art. 173 ust. 3 ustawy Prawo telekomunikacyjne.

§ 13
Rodzaje plików cookies

 1. W Serwisie znajduje się kilka rodzajów plików cookies:
  • a. sesyjne, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej do czasu jej wyłączenia,
  • b. stałe, które pozostają w pamięci Twojej przeglądarki internetowej, dopóki ich nie skasujesz,
  • c. zewnętrzne, pochodzą od dostawców narzędzi do analityki w naszym Serwisie, narzędzi marketingowych oraz właścicieli portali społecznościowych.
 2. Pliki cookies przechowywane są na Twoim urządzeniu zazwyczaj przez 30 dni.
 3. Listę plików cookies wraz z okresami ich ważności znajdziesz tutaj.

§ 14
Jak usunąć pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie.
 2. Pliki cookies możesz usunąć po ich zapisaniu przez nas. W tym celu możesz skorzystać z: odpowiednich funkcji przeglądarki internetowej, programów służących w tym celu lub odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach Twojego systemu operacyjnego.
 3. Pod tymi linkami znajdziesz informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

§ 15
Jak blokować pliki cookies

 1. Możesz tak skonfigurować swoją przeglądarkę internetową, by uniemożliwiała przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze, telefonie lub tablecie. Możesz także wykorzystać w tym celu odpowiednie rozszerzenia do przeglądarek lub programy.
 2. Informacje o sposobie blokowania cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych znajdziesz pod tymi linkami:

§ 16
Wpływ zmiany ustawień przeglądarki na korzystanie z Serwisu

Zmiana konfiguracji Twojej przeglądarki internetowej na taką, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie tzw. niezbędnych plików cookies może spowodować ograniczenia funkcjonalności Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie tej grupy plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Oznacza to, że niektóre z naszych usług nie będą dostępne bez plików cookies, przykładowo nie będziesz mógł zawrzeć z nami umowy o odpłatny udział w Wydarzeniu.

§ 17
Zewnętrzne pliki cookies

 1. Pliki cookies zamieszczane w Twoim komputerze, telefonie lub tablecie mogą pochodzić od innych usługodawców.
 2. Korzystamy z usług:
  • a. Google Analytics, dostarczanych przez Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA). Usługi te pomagają nam analizować ruch w Serwisie. Na ich podstawie uzyskujemy statystyki pokazujące, jak Ty i pozostali użytkownicy korzystacie z Serwisu,
  • b. Benhauer sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, która dostarcza rozwiązania pozwalające na zapisywanie się do naszego newslettera, jego wysyłkę oraz zbieranie informacji o Twoim zachowaniu w Serwisie w celu dopasowania treści, które od nas otrzymasz,
  • c. Meta Platforms Ireland Ltd., która stosuje w naszym Serwisie piksel pozwalający na mierzenie efektywności prowadzonych przez nas na Facebooku i/lub Instagramie działań marketingowych.
 3. Działanie Google Analytics możesz zablokować. W tym celu zainstaluj ten dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google Inc. dostępny tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
 4. Mogą pojawić się sytuacje, w których Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy, a dokładnie do Stanów Zjednoczonych na podstawie Decyzji Komisji Europejskiej z dnia 10.07.2023 r..