WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

19.06.2021 r.
3 min

Zmiany dotyczące fakturowania przeniesione do ustawy o e-fakturach

Ekspert KIP

Skopiuj link
19.06.2021r.
3 min

Pierwotnie zmiany dotyczące duplikatów faktur, wystawiania faktur oraz treści i sposobu wystawiania faktur korygujących znalazły się z projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe (tzw. projekt SLIM VAT2) skierowanym w dniu 31 maja 2021 r. do Sejmu. Jak informowaliśmy Państwa w ubiegłym tygodniu pomimo skreślenia przepisów dotyczących ww. tematyki z tego projektu Ministerstwo Finansów wyjaśniło, że nie wycofuje się ze zmiany przepisów w kwestii likwidacji duplikatów faktur i zmian w treści faktur korygujących, lecz zmiany te zostały usunięte z projektu SLIM VAT2 i przeniesione do ustawy o elektronicznym fakturowaniu. Ta ostatnia ustawa podobnie jak ustawa SLIM VAT2 ma wejść w życie z dniem 1 października 2021 r.

Nowe regulacje odnoszące się do duplikatów faktur i faktur korygujących mają dotyczyć m.in.:

  • braku obowiązku zamieszczania oznaczenia „DUPLIKAT”, gdy faktura pierwotna ulegnie zniszczeniu lub zaginie,
  • braku obowiązku umieszczania na fakturze korygującej wyrazów „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo „KOREKTA”, czy wskazywania przyczyny korekty,
  • korekt zbiorczych – dopuszczalna będzie korekta faktur wystawionych na rzecz jednego podatnika z jednego okresu rozliczeniowego dotycząca poszczególnych dostaw lub usług, jak i korekta wszystkich dostaw lub usług na podstawie jednej faktury,
  • możliwości wcześniejszego wystawienia faktury – zmiana pozwoli podatnikom na wystawianie faktur nie wcześniej niż 60. dnia (zamiast obecnych 30 dni) przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, jak i 60. dnia przed otrzymaniem, przed dokonaniem dostawy towaru lub wykonaniem usługi, całości lub części zapłaty.

Należy jednak zauważyć, że w obecnie dostępnym projekcie ustawy o e-fakturowaniu nie znalazły się jeszcze przepisy odnośnie duplikatów i korekt faktur, które mają zostać przeniesione do tej ustawy z ustawy SLIM VAT2.

System faktur elektronicznych od października do grudnia 2021 r. ma być testowanych przez zainteresowanych podatników. Od 2022 r. wszyscy podatnicy będą mogli korzystać z faktur elektronicznych ustrukturyzowanych równorzędnie z obecnymi fakturami elektronicznymi, czy papierowymi. Od 2023 r. korzystanie z e-faktur stanie się obligatoryjne dla wszystkich podatników.

Dla podatników, którzy będą korzystać z e-faktur Ministerstwo Finansów, jako zachętę zaproponowało szybszy zwrot podatku – termin zwrotu skróci się z 60 dni na 40 dni od złożenia rozliczenia.

Istotne jest również to, że faktura elektroniczna pozostająca w bazie danych Ministerstwa Finansów nigdy nie ulegnie zniszczeniu czy zaginięciu. Faktura elektroniczna ułatwi wykrywanie przestępstw podatkowych, a także usprawni rozliczenia z kontrahentami oraz księgowanie faktur w systemach finansowo-księgowych.

Ministerstwo Finansów zaproponowało również udostępnienie struktury e-faktury w języku angielskim.

Wojciech Zajączkowski