Konferencja stacjonarna „Zagrożenia i szanse podatkowe 2024”. Zapisz się już dziś za jedyne 590 zł netto! VAT, PIT, CIT, KSeF i wiele innych tematów. Szczegóły w zakładce poniżej.

06.06.2021 r.
4 min

Zmiana limitu dla sprzedaży wysyłkowej od 1 lipca 2021 r.

Ekspert KIP

Skopiuj link
06.06.2021r.
4 min

Zasadniczo przy sprzedaży towarów na rzecz konsumentów z innych krajów członkowskich UE obowiązuje limit ustalany przez państwo członkowskie nabywcy. Limit ten wynosi albo równowartość 100.000 euro albo równowartość 35.000 euro. Każdy kraj członkowski UE przyjmuje któryś z ww. limitów sprzedaży, co oznacza, że podatnicy z innych krajów członkowskich dokonujący sprzedaży na rzecz konsumenta z innego kraju członkowskiego do moment przekroczenia limitu określonego przez państwo konsumenta-nabywcy są opodatkowani VAT w kraju wysyłki towarów, a dopiero po przekroczeniu tego limitu w kraju przeznaczenia towarów. Ponieważ limity te są w każdym kraju inne, to można przekroczyć limit sprzedaży wysyłkowej do konsumentów np. w Belgii (35.000 euro), i nie przekroczyć limitu przy sprzedaży na rzecz konsumentów np. w Niemczech (100.000 euro).

Oznacza to, że w tym przypadku po przekroczeniu limitu należy zarejestrować się w Belgii jako belgijski podatnik VAT i dalszą sprzedaż opodatkowywać już w Belgii, natomiast sprzedaż na rzecz niemieckich konsumentów do kwoty 100.000 euro netto nadal będzie opodatkowana w Polsce.

Inaczej jest z usługami TBE. Limitu dla tych usług nie oblicza się dla sprzedaży na rzecz konsumentów z danego państwa członkowskiego UE, lecz oblicza się go sumarycznie dla całej sprzedaży tych usług na rzecz konsumentów z całej UE. Limit ten wynosi w Polsce 42.000 zł netto. Po jego przekroczeniu polscy podatnicy sprzedający usługi TBE na rzecz konsumentów z innych krajów członkowskich UE przestają opodatkowywać te usługi polskim VAT i zaczynają je opodatkowywać VAT należnym właściwym w państwie członkowskim konsumpcji ww. usług. Limit ten nie dotyczy więc każdego państwa UE z osobna, lecz dotyczy łącznej sprzedaży na rzecz konsumentów z państw UE.

Po przekroczeniu limitu dla usług TBE polski podatnik musi albo zarejestrować się w każdym państwie członkowskim UE odrębnie jako podatnik VAT i tam składać deklaracje VAT, lub skorzystać z możliwości jednorazowej rejestracji w systemie MOSS, który daje możliwość zapłaty podatku należnego w innych krajach UE za pośrednictwem polskiego urzędu skarbowego.

Od 1 lipca 2021 r. powyższe limity zostaną istotnie zmienione. Będzie obowiązywał jednolity limit zarówno dla sprzedaży wysyłkowej, która od 1 lipca 2021 r. będzie się nazywała wewnątrzwspólnotową sprzedażą towarów na odległość (WSTO), jak i dla sprzedaży usług TBE. Limit ten będzie wynosił 42.000 zł netto. Będzie obliczany łącznie zarówno dla towarów sprzedawanych na rzecz konsumentów z innych państw UE, jak i dla usług TBE sprzedawanych na rzecz konsumentów z innych państw UE. Limit będzie obliczany rocznie. Po jego przekroczeniu polscy podatnicy będą albo zobowiązani do bezpośredniej rejestracji jako podatnicy VAT w każdym państwie członkowskim, do którego sprzedają na rzecz konsumentów towary w ramach WSTO lub usługi TBE (z samodzielnym obowiązkiem składania deklaracji i zapłaty podatku w każdym kraju konsumpcji towarów lub usług), albo zgłoszą rejestrację w nowym systemie OSS i za jego pośrednictwem będą w Polsce składali deklaracje i wykazywali podatek VAT, który będzie należny poszczególnym państwom członkowskim konsumpcji, do których będzie dokonywana sprzedaż na rzecz konsumentów (oczywiście po przekroczeniu progu 42.000 zł netto łącznej sprzedaży towarów i usług na rzecz konsumentów ze wszystkich państw członkowskich UE).

Odrębnym i skomplikowanym zagadnieniem jest ewentualne fakturowanie tego rodzaju sprzedaży na rzecz konsumentów z innych państw członkowskich UE po przekroczeniu wskazanego limitu.

Wojciech Zajączkowski