Promocja Świąteczna! Do 31.12.2023 r. odbierz 10% zniżki na wszystkie
nasze szkolenia i Live Meetingi z kodem rabatowym B.KIP

Podatek CIT / Podatek PIT / Podatki i księgowość / Podatki i procedury podatkowe
20.01.2023 r.
3 min

Zbliża się termin wysyłki formularzy IFT

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek CIT / Podatek PIT / Podatki i księgowość / Podatki i procedury podatkowe
20.01.2023r.
3 min

Zakres informacji wykazywanych w drukach IFT-2 i IFT-2R jest podobny. Formularz IFT-2 jest informacją składaną na wniosek kontrahenta zagranicznego w trakcie roku podatkowego. Wniosku o sporządzenie IFT-2 zagraniczny podmiot nie musi uzasadniać, nie ma również określonego oficjalnego formularza takiego wniosku. Możliwe jest więc wielokrotne wystawianie deklaracji IFT-2 przez płatnika w ciągu roku, np. co miesiąc. Na żądanie kontrahenta informację należy mu przekazać w terminie 14 dni. Druk IFT-2 należy również przekazać do urzędu skarbowego właściwego dla obcokrajowców. Sporządzona przez płatnika (polskiego przedsiębiorcę) informacja przekazywana jest podatnikom (zagranicznym kontrahentom) oraz urzędowi właściwemu do opodatkowania osób zagranicznych, którym jest Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Jeżeli podatnik jest osobą fizyczną i nie jest polskim rezydentem a pracuje na umowę zlecenie lub umowę o dzieło, płatnik może pobierać zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 20% od stawianych podatnikowi do dyspozycji środków. Po zakończeniu roku podatnik otrzyma informację IFT1-1/IFT-1R, w której płatnik wykaże uzyskany przez podatnika przychód oraz wysokość pobranego podatku. Jeżeli po zakończeniu roku podatnik nie składa zeznania jako rezydent, przychodów wykazanych w tej informacji nie musi rozliczać w Polsce.

W przypadku zleceniobiorców będących nierezydentami stosuje się opodatkowanie ryczałtowe – na mocy art. 29 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT, podatek oblicza się według stawki 20% bez kosztów uzyskania przychodów. Dochody opodatkowane w ten sposób dokumentuje się informacją IFT-1/IFT-1R. Z kolei w przypadku rezydentów na umowach zlecenie (w tym cudzoziemców mieszkających w Polsce) podatek oblicza się według skali podatkowej i stosuje koszty uzyskania w wysokości 20% (art. 41 ust. 1 ustawy o PIT). Dochody opodatkowane w ten sposób dokumentuje się informacją PIT-11. Jeżeli więc podatnik uzyskał w danym roku dochody opodatkowane ryczałtowo i na zasadach ogólnych, należy wystawić zarówno IFT-1/IFT-1R, jak i PIT-11. Nie należy rozliczać w zeznaniu podatkowym PIT-37 przychodów wykazanych w informacji IFT-1R. Wystawienie informacji IFT-1 nie wpływa również na wystawienie informacji zbiorczej PIT-4R. Pobrany ryczałtem podatek z tytułu wypłat na rzecz nierezydentów nie podlega wykazaniu w deklaracji rocznej płatnika o zaliczkach na dany rok podatkowy. IFT-1R wysyłany jest szybciej do organu podatkowego niż IFT-2R. Termin IFT-1R to koniec lutego następującego po roku podatkowym.

W informacjach IFT-1/IFT-1R i IFT-2/IFT-2R wykazywane są zarówno przychody, od których został pobrany podatek u źródła, jak również przychody, od których nie został pobrany ten podatek ze względu na postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub postanowienia ustawy o podatku dochodowym. Płatnik jako kwotę uzyskanego przez nierezydenta przychodu podlegającego w Polsce opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym, wpisuje ubruttowioną przez niego kwotę.
dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy