27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Zmiany w VAT 2023/2024 r. Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu eFaktur

Obecnie brak dostępnych terminów

690 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

Co zyskasz?

 • wiedzę na temat zmian w zakresie podatku VAT.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie zmian w ustawie o VAT od tych wprowadzonych od września i października 2023 r. aż po rewolucyjne zmiany przepisów związane z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur.
Od września 2023 r. zostały wprowadzone istotne zmiany dotyczące wystawiania faktur dokumentujących przeprowadzone transakcje, gdy zaliczki na poczet tych czynności zostały uiszczone w tym samym miesiącu. Zmiany te istotnie modyfikują sposób wystawiania faktur, w szczególności dotyczących sprzedaży na rzecz konsumentów oraz czynności zwolnionych od podatku.
Od października 2023 r. w związku ze zmianami w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami nastąpiły zmiany dotyczące ustalania podstawy opodatkowania, gdy opakowania stanowią element składowy transakcji.
Z kolei od kwietnia 2024 r. zapowiadana jest podwyżka podatku VAT na towary rolno-spożywcze opodatkowane obecnie stawką 0% VAT. Na szkoleniu zostaną omówione konsekwencje tej zmiany w okresie intertemporalnym zarówno dla sprzedawców, jak i dla nabywców.
Natomiast od lipca 2024 r. wprowadzone zostanie obowiązkowe fakturowanie elektroniczne dla prawie wszystkich podatników. Będzie to rzeczywista rewolucja w wystawianiu i przesyłaniu faktur. Zmiany dotyczą nie tylko zagadnień technicznych, ale również merytorycznych. Zmieni się sposób wystawiania faktur, przesyłania faktur, udostępniania ich, jak i obowiązkowe informacje zawarte na przelewach bankowych. Zlikwidowane zostaną paragony z NIP, noty korygujące, inne będą zasady anulowania faktur. Wprowadzone zostaną (od stycznia 2025 r.) kary pieniężne za nieprzesyłanie faktur do KSeF.
Doniosłość zmian w zakresie obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych będzie miało wpływ na funkcjonowanie całej firmy od działów księgowości, sprzedaży, działy logistyki, po działy zaopatrzenia, informatyków, jak i poszczególnych pracowników mających kontakt z fakturami.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Zmiany od września 2023 r. dotyczące wystawiania faktur:
  • brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w transakcjach B2B,
  • przypadki, w których istnieje obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych na „starych” zasadach,
  • wystawianie faktur zaliczkowych przy czynnościach zwolnionych z VAT i przy sprzedaży na rzecz konsumentów,
  • zmiany w treści faktur i faktur korygujących.
 2. Wpływ zmian w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na przepisy VAT od października 2023 r.:
  • nowe definicje w ustawie o VAT: opakowania wielokrotnego użytku, odpad opakowaniowy, wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje,
  • zmiany w podstawie opodatkowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,
  • konsekwencje niezwrócenia przez nabywcę opakowania wielokrotnego użytku,
  • ustalenie na koniec roku podstawy opodatkowania dla towarów sprzedanych w opakowaniach wielokrotnego użytku,
  • ewidencja opakowań wielokrotnego użytku: zakres danych, forma prowadzenia i udostępniania, okres przechowywania.
 3. Zmiany w kasach rejestrujących:
  • kasa elektroniczna a wymiana pamięci fiskalnej w 2024 r.,
  • zbliżająca się wymiana terminali płatniczych,
  • hub paragonowy - czy trzeba go stosować?
  • zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 4. Zapowiadane zmiany stawek VAT w opodatkowaniu żywności od kwietnia 2024 r.:
  • wystawiona faktura a stawka VAT,
  • zaliczka otrzymana przed zmianą stawki a stawka VAT,
  • wykonanie czynności, a faktura wystawiona po zmianie stawki VAT,
  • opodatkowanie dostawy towarów dokonanej w części w marcu 2024 r. i w części w kwietniu 2024 r.,
  • otrzymanie części zaliczki przed zmianą stawki i dostawa po zmianie stawki VAT - jaka stawka podatku?,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów i import towarów a właściwa stawka VAT,
  • produkty żywnościowe nieprzetworzone przekazywane nieodpłatnie, a stawka VAT albo zwolnienie od podatku,
  • odliczanie VAT z faktury wystawionej przez sprzedawcę z zawyżoną albo zaniżoną kwotą VAT.
 5. Obowiązkowy system wystawiania faktur przy użyciu KSeF:
  • terminy wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
  • rodzaje dostępu do faktur przesyłanych do KSeF,
  • przypadki braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF,
  • obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF,
  • możliwość wystawiania faktur w KSeF,
  • sposób udostępniania faktur w transakcjach transgranicznych,
  • KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, IOSS),
  • dodatkowe oznaczanie faktur, w tym dla podmiotów zagranicznych, udostępnianych lub używanych poza KSeF,
  • awaria i niedostępność KSeF a wystawianie faktur:
  • sankcje za niewystawienie faktur w KSeF,
  • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP,
  • zmiany w zakresie zwrotów VAT,
  • zmiany w zakresie stosowania kursów walut faktur wystawianych w KSeF,
  • przechowywanie faktur w KSeF.
 6. Wystawianie i otrzymywanie faktur po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF:
  • data wystawienia faktury w KSeF,
  • wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
  • faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • faktury wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej i likwidacja takiej możliwości od 1 stycznia 2025 r. - konsekwencje dla sprzedawców i nabywców,
  • faktury uproszczone,
  • paragony z NIP od 1 stycznia 2025 r.,
  • wystawianie faktur w ramach samofakturowania,
  • załączniki do faktur a KSeF.
  • zgodność faktur ze strukturą JPK_FA(2),
  • dodatkowe informacje na fakturach np.: warunki Incoterms, miejsce dostawy, numer rejestracyjny środka transportu, PKWiU, PKOB, CN, GTIN, podatek akcyzowy na fakturze itp.,
  • wystawianie duplikatów faktur,
  • likwidacja not korygujących,
  • anulowanie faktur w KSeF,
  • data otrzymania faktury przesłanej do KSeF i poza KSeF,
  • termin odliczenia VAT z faktur przesłanych do KSeF i poza KSeF.
 7. Zmiany od stycznia i lipica 2024 r. w JPK_V7 w związku z wprowadzeniem KSeF.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Księgowych i głównych księgowych.
 • Podatników VAT.
 • Osób zainteresowanych zmianami w podatku VAT.

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ