Zmiany w VAT 2023/2024 r. Wprowadzenie obowiązkowego Krajowego Systemu eFaktur

Prowadzący: Wojciech Zajączkowski

Dostępne terminy:

690 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

Co zyskasz?

 • wiedzę na temat zmian w zakresie podatku VAT.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie zmian w ustawie o VAT od tych wprowadzonych od września i października 2023 r. aż po rewolucyjne zmiany przepisów związane z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur.
Od września 2023 r. zostały wprowadzone istotne zmiany dotyczące wystawiania faktur dokumentujących przeprowadzone transakcje, gdy zaliczki na poczet tych czynności zostały uiszczone w tym samym miesiącu. Zmiany te istotnie modyfikują sposób wystawiania faktur, w szczególności dotyczących sprzedaży na rzecz konsumentów oraz czynności zwolnionych od podatku.
Od października 2023 r. w związku ze zmianami w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami nastąpiły zmiany dotyczące ustalania podstawy opodatkowania, gdy opakowania stanowią element składowy transakcji.
Z kolei od kwietnia 2024 r. zapowiadana jest podwyżka podatku VAT na towary rolno-spożywcze opodatkowane obecnie stawką 0% VAT. Na szkoleniu zostaną omówione konsekwencje tej zmiany w okresie intertemporalnym zarówno dla sprzedawców, jak i dla nabywców.
Natomiast od lipca 2024 r. wprowadzone zostanie obowiązkowe fakturowanie elektroniczne dla prawie wszystkich podatników. Będzie to rzeczywista rewolucja w wystawianiu i przesyłaniu faktur. Zmiany dotyczą nie tylko zagadnień technicznych, ale również merytorycznych. Zmieni się sposób wystawiania faktur, przesyłania faktur, udostępniania ich, jak i obowiązkowe informacje zawarte na przelewach bankowych. Zlikwidowane zostaną paragony z NIP, noty korygujące, inne będą zasady anulowania faktur. Wprowadzone zostaną (od stycznia 2025 r.) kary pieniężne za nieprzesyłanie faktur do KSeF.
Doniosłość zmian w zakresie obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych będzie miało wpływ na funkcjonowanie całej firmy od działów księgowości, sprzedaży, działy logistyki, po działy zaopatrzenia, informatyków, jak i poszczególnych pracowników mających kontakt z fakturami.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Zmiany od września 2023 r. dotyczące wystawiania faktur:
  • brak obowiązku wystawiania faktur zaliczkowych w transakcjach B2B,
  • przypadki, w których istnieje obowiązek wystawiania faktur zaliczkowych na „starych” zasadach,
  • wystawianie faktur zaliczkowych przy czynnościach zwolnionych z VAT i przy sprzedaży na rzecz konsumentów,
  • zmiany w treści faktur i faktur korygujących.
 2. Wpływ zmian w ustawie o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi na przepisy VAT od października 2023 r.:
  • nowe definicje w ustawie o VAT: opakowania wielokrotnego użytku, odpad opakowaniowy, wprowadzający produkty w opakowaniach na napoje,
  • zmiany w podstawie opodatkowania towarów w opakowaniach wielokrotnego użytku,
  • konsekwencje niezwrócenia przez nabywcę opakowania wielokrotnego użytku,
  • ustalenie na koniec roku podstawy opodatkowania dla towarów sprzedanych w opakowaniach wielokrotnego użytku,
  • ewidencja opakowań wielokrotnego użytku: zakres danych, forma prowadzenia i udostępniania, okres przechowywania.
 3. Zmiany w kasach rejestrujących:
  • kasa elektroniczna a wymiana pamięci fiskalnej w 2024 r.,
  • zbliżająca się wymiana terminali płatniczych,
  • hub paragonowy - czy trzeba go stosować?
  • zmiany w rozporządzeniu w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących.
 4. Zapowiadane zmiany stawek VAT w opodatkowaniu żywności od kwietnia 2024 r.:
  • wystawiona faktura a stawka VAT,
  • zaliczka otrzymana przed zmianą stawki a stawka VAT,
  • wykonanie czynności, a faktura wystawiona po zmianie stawki VAT,
  • opodatkowanie dostawy towarów dokonanej w części w marcu 2024 r. i w części w kwietniu 2024 r.,
  • otrzymanie części zaliczki przed zmianą stawki i dostawa po zmianie stawki VAT - jaka stawka podatku?,
  • wewnątrzwspólnotowe nabycia towarów i import towarów a właściwa stawka VAT,
  • produkty żywnościowe nieprzetworzone przekazywane nieodpłatnie, a stawka VAT albo zwolnienie od podatku,
  • odliczanie VAT z faktury wystawionej przez sprzedawcę z zawyżoną albo zaniżoną kwotą VAT.
 5. Obowiązkowy system wystawiania faktur przy użyciu KSeF:
  • terminy wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
  • rodzaje dostępu do faktur przesyłanych do KSeF,
  • przypadki braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF,
  • obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF,
  • możliwość wystawiania faktur w KSeF,
  • sposób udostępniania faktur w transakcjach transgranicznych,
  • KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, IOSS),
  • dodatkowe oznaczanie faktur, w tym dla podmiotów zagranicznych, udostępnianych lub używanych poza KSeF,
  • awaria i niedostępność KSeF a wystawianie faktur:
  • sankcje za niewystawienie faktur w KSeF,
  • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP,
  • zmiany w zakresie zwrotów VAT,
  • zmiany w zakresie stosowania kursów walut faktur wystawianych w KSeF,
  • przechowywanie faktur w KSeF.
 6. Wystawianie i otrzymywanie faktur po wprowadzeniu obowiązkowego KSeF:
  • data wystawienia faktury w KSeF,
  • wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
  • faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • faktury wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej i likwidacja takiej możliwości od 1 stycznia 2025 r. - konsekwencje dla sprzedawców i nabywców,
  • faktury uproszczone,
  • paragony z NIP od 1 stycznia 2025 r.,
  • wystawianie faktur w ramach samofakturowania,
  • załączniki do faktur a KSeF.
  • zgodność faktur ze strukturą JPK_FA(2),
  • dodatkowe informacje na fakturach np.: warunki Incoterms, miejsce dostawy, numer rejestracyjny środka transportu, PKWiU, PKOB, CN, GTIN, podatek akcyzowy na fakturze itp.,
  • wystawianie duplikatów faktur,
  • likwidacja not korygujących,
  • anulowanie faktur w KSeF,
  • data otrzymania faktury przesłanej do KSeF i poza KSeF,
  • termin odliczenia VAT z faktur przesłanych do KSeF i poza KSeF.
 7. Zmiany od stycznia i lipica 2024 r. w JPK_V7 w związku z wprowadzeniem KSeF.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Księgowych i głównych księgowych.
 • Podatników VAT.
 • Osób zainteresowanych zmianami w podatku VAT.

Wojciech Zajączkowski

Ekspert podatkowy

Prowadzący:

star star star star star

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Ekspert podatkowy

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ