27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce w 2024 r.

Obecnie brak dostępnych terminów

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

Co zyskasz?

 • Szkolenie pozwoli zdobyć, poszerzyć i usystematyzować wiedzę w zakresie zatrudniania, opodatkowania i ubezpieczania cudzoziemców w Polsce, zgodnie z najnowszymi przepisami. Uzyskają Państwo wiedzę, której stosowanie w codziennej praktyce pozwoli uniknąć problemów z organami zatrudnienia, organami podatkowymi i ZUS.
 • Podczas szkolenia omówione zostaną przepisy regulujące kwestie przyjazdu i pobytu cudzoziemców w Polsce, podejmowania przez nich pracy (uzyskiwanie zezwolenia na pracę i przypadki, gdy nie jest ono wymagane), opodatkowania dochodów uzyskiwanych w Polsce przez cudzoziemców i za granicą przez Polaków (umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania i krajowe przepisy podatkowe) oraz przepisy dotyczące koordynacji ubezpieczeń społecznych w Unii Europejskiej.
 • Udział w szkoleniu pozwoli na wyczerpujące poznanie i zgłębienie tematyki praktycznego zastosowania wiedzy z tego zakresu.

O szkoleniu

Trwająca wojna w Ukrainie spowodowała napływ uchodźców do Polski a jednocześnie wymusza bieżącą aktualizację przepisów ułatwiających legalizację pobytu i podejmowanie pracy przez obywateli Ukrainy.
Ponadto, od 29 stycznia 2022 r. obowiązują przepisy, które wydłużają możliwość pracy cudzoziemców na podstawie oświadczeń rejestrowanych w urzędach pracy z obecnych 6 do 24 miesięcy. Jednocześnie nowelizacja wprowadza kilka innych ułatwień, w tym skrócenie procedur.

Zmiany pozwalają pracodawcom na dużo elastyczniejszych zasadach zatrudniać cudzoziemców, szczególnie z państw sąsiadujących z Polską.

Cały czas trwają prace nad nową ustawą o zatrudnianiu cudzoziemców, która może wejdzie w życie w 2024 r.

Oznacza to, że regulacje dotyczące pobytu i pracy cudzoziemców (nie tylko z Ukrainy) często się w ostatnim czasie zmieniają, jednocześnie obowiązujące procedury są bardzo chaotyczne, co powoduje dezorientacje pragnących podjąć pracę cudzoziemców jak i pracodawców.

Dla pracodawców problematyczne są również kwestie podatkowe – płatnicy nie mają pewności czy należy od dochodu cudzoziemca pobierać zaliczkę czy podatek ryczałtowy, czy może w ogóle żadnego podatku, z jakich ulg mogą korzystać cudzoziemcy.
Zapraszamy na szkolenie, którego celem jest praktyczne przeprowadzenie przez cały proces zatrudnienia cudzoziemca: jego przyjazd i pobyt, podjęcie pracy (zezwolenie na pracę, procedury uproszczone), obowiązki podatkowe i ubezpieczeniowe. W szczególności przybliżone zostaną zasady zatrudniania uchodźców z Ukrainy.

Udział w szkoleniu zapewni wiedzę i praktyczne porady, dzięki którym zatrudnią Państwo cudzoziemca zgodnie z przepisami w możliwie najkrótszym czasie. Zapoznają się Państwo z planowanymi zmianami w zakresie powierzania pracy cudzoziemcom.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Specustawa dla uchodźców z Ukrainy:
  • legalizacja pobytu (rejestracja przekroczenia granicy),
  • uproszczone zasady zatrudniania,
  • świadczenia dla obywateli Ukrainy,
  • dotychczasowe nowelizacje, planowane zmiany.
 2. Warunki wjazdu cudzoziemców na teren Rzeczpospolitej Polskiej:
  • obywatele Unii Europejskiej,
  • obywatele państw trzecich,
  • pobyt czasowy a pobyt stały.
 3. Legalizacja pobytu cudzoziemców - usprawnienie procedur.
 4. Praca cudzoziemców na terenie Polski:
  • praca w Polsce obywateli Unii Europejskiej,
  • obywatele państw sąsiadujących z Polską, zmiany od 29 stycznia 2022 r.,
  • zawody, w wykonywaniu których cudzoziemcy nie muszą uzyskiwać zezwolenia,
  • zezwolenie na pracę,
  • inne zmiany od 2022 r. - preferencje dla niektórych branż,
  • ułatwienia dla osób wykonujących pracę w zawodach wymagających wysokich kwalifikacji,
  • skutki zatrudnienia cudzoziemca bez wymaganych zezwoleń - sankcje wynikające z ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 5. Projekt ustawy o zatrudnianiu cudzoziemców:
  • usprawnienie procedur,
  • elektronizacja postępowań.
 6. Opodatkowanie dochodów uzyskanych przez cudzoziemców:
  • ograniczony i nieograniczony obowiązek podatkowy,
  • miejsce zamieszkania,
  • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania,
  • zasady dotyczące opodatkowania pracowników najemnych,
  • opodatkowanie dochodów osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
  • ryczałt dla osób z ograniczonym obowiązkiem podatkowym,
  • ulgi podatkowe, z których mogą skorzystać cudzoziemcy (w tym ulga dla młodych),
  • zasady korzystania z ulgi dla młodych, oświadczenia składane pracodawcom,
  • ulga dla młodych w przypadku cudzoziemców: zasady występowania o nadpłaty podatku, certyfikat rezydencji, prowadzenie działalności gospodarczej przez cudzoziemców w Polsce, obowiązek oraz prawo złożenia zeznania przez cudzoziemców, praca nierezydenta na rzecz zagranicznego podmiotu - informacje ORD-W1, PIT-11 i IFT-1R zasady sporządzania informacji przez płatników dla nierezydentów.
 7. Ubezpieczenia społeczne cudzoziemców zatrudnionych w Polsce:
  • zasada jednego ustawodawstwa,
  • wyjątki od zasady podlegania ubezpieczeniu w kraju wykonywania pracy,
  • pracownicy delegowani,
  • pracownicy transportu międzynarodowego,
  • pracownicy pracujący jednocześnie na terenie kilku państw członkowskich,
  • działalność prowadzona w kilku państwach jednocześnie,
  • podleganie przez nierezydentów ubezpieczeniom w Polsce,
  • ubezpieczenia obywateli państw trzecich.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Szkolenie kierujemy do pracowników działów kadrowych i płacowych, księgowości, przedsiębiorców, właścicieli biur rachunkowych i ich pracowników oraz doradców podatkowych.

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ