Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze w 2024 roku

Obecnie brak dostępnych terminów

690 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych i najistotniejszych zagadnień dotyczących płatnika podatku PIT. Praktyczny charakter szkolenia pozwoli na zdobycie i uzupełnienie wiedzy w zakresie zasad opodatkowania wynagrodzeń i innych świadczeń przekazywanych pracownikom i osobom pracującym na umowach cywilnoprawnych, z uwzględnieniem interpretacji organów podatkowych i bieżącego orzecznictwa.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Rozliczanie należności ze stosunku pracy, w tym między innymi:
  • Przychód, dochód, podstawa opodatkowania, moment uzyskania przychodu, koszty pracownicze, podstawa naliczenia składek - zdefiniowanie podstawowych elementów listy płac.
  • Opodatkowanie i oskładkowanie wybranych benefitów pracowniczych (karty multisport, pakiety medyczne, dodatkowe ubezpieczenie, kursy językowe, gadżety firmowe) - omówienie stanowiska organów podatkowych, w oparciu o aktualne interpretacje Krajowej Informacji Skarbowej.
  • Oświadczenia i wnioski składane przez pracownika - wyjaśnienie, na praktycznych przykładach, kiedy i jakie wnioski oraz oświadczenia, w oparciu o ustawę PIT, mogą składać pracownicy oraz jaki ma to wpływ na bieżącą wypłatę.
  • Korekty wynagrodzeń, w tym: rozliczenie zwrotu nienależnie pobranych świadczeń na przełomie roku, korekta składek ZUS a podstawa opodatkowania, korekta wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy.
  • Ulgi w ustawie PIT uwzględniane przez płatnika - omówienie warunków wymaganych dla skorzystania z wybranych zwolnień przedmiotowych, w tym np.: odszkodowania i zadośćuczynienia, zapomogi i świadczenia socjalne, odzież robocza, badania lekarskie i inne świadczenia oraz ich ekwiwalenty wymagane przepisami bhp, dochody osób przebywających zagranicą, wydatki na zakwaterowanie pracowników, zwrot kosztów przeniesienia służbowego, korzystanie ze zwolnień w ramach ulgi PIT-0, dokształcanie, doskonalenie zawodowe.
 2. Umowy cywilno-prawne:
  • Ustalenie przychodu z umowy cywilnoprawnej, w tym: samochód służbowy zarządu, szkolenia, kursy, studia członków zarządu, polisa na życie, mieszkanie, podróż osoby niebędącej pracownikiem firmy.
  • Umowa zlecenie zawarta z cudzoziemcem - jak i kiedy należy naliczyć podatek w Polsce?
  • Przykładowe rozliczenia podatkowo składkowe umów zleceń.
  • Koszty autorskie - w interpretacjach KIS.
 3. Inne zagadnienia, w tym między innymi:
  • Wniosek o niepobieranie zaliczki na PIT - obowiązki dla płatnika.
  • Przychód z otrzymania nagrody.
  • Świadczenia dla kontrahenta a obowiązki płatnika PIT.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

Szkolenie jest skierowane do pracowników działów płac, biur rachunkowych i innych osób, które w codziennej pracy zajmują się rozliczeniem podatku dochodowego od osób fizycznych.

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ