27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

VAT w obrocie wewnątrzwspólnotowym z uwzględnieniem zmian w latach 2020-2024

Prowadzący: Michał Krawczyk

Dostępne terminy:

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie wskazanych w programie istotnych zagadnień dotyczących podatku VAT w związku z wewnątrzwspólnotowymi dostawami i nabyciami towarów. Szkolenie obejmuje również omówienie zmian, które nastąpiły w przepisach dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych:

 • w 2020 roku w ramach zmiany Dyrektywy 2006/112/WE,
 • od października 2021 r. w ramach pakietu VAT Slim 2,
 • w 2023 r. w ramach pakietu VAT Slim 3.
 • od lipca 2024 r. w ramach pakietu KSeF.

Rozliczenie transakcji wewnątrzwspólnotowych budzi wciąż wątpliwości, w szczególności, jeżeli chodzi o dokumentowanie transakcji WDT oraz rozliczanie wewnątrzwspólnotowych transakcji łańcuchowych. W trakcie szkolenia wyjaśnimy Państwu, które z tych transakcji wymagają rejestracji do VAT UE, które należy wykazać w informacjach podsumowujących oraz jaki jest sposób i miejsce opodatkowania tych transakcji.

Proszę zwrócić uwagę, że program szkolenia obejmuje zmiany, które nastąpiły:

 1. Od stycznia 2020 r. w związku ze zmianą dyrektywy VAT 2006/112/WE – w całej Unii Europejskiej obowiązują nowe ujednolicone zasady:
  • zachowania należytej staranności przy dokonywaniu WDT,
  • dokumentowania transakcji WDT w celu stosowania stawki VAT 0%,
  • rozliczania dostaw do magazynów „call of stock”.
 2. Od stycznia i od października 2021 r. w ramach pakietu VAT Slim 1 i VAT Slim 2:
  • zmieniono zasady wykazywania korekt WNT in plus oraz in minus,
  • zlikwidowano tzw. „szyk rozwarty” czyli rozdzielenie podatku VAT należnego i naliczonego z tytułu odwrotnych obciążeń, w tym WNT.
 3. W roku 2023 w ramach pakietu VAT Slim 3:
  • wskazanie kursów waluty obcej jakie należy zastosować dla wykazania korekty transakcji dokonanych w walucie obcej,
  • zmiana okresu rozliczeniowego, w którym należy wykazać WDT w wyniku korekty, jeżeli była ona wcześniej wykazana ze stawką krajową,
  • rezygnacja z obowiązku posiadania faktury w przypadku transakcyjnego WNT.
 4. Od lipca 2024 r. w ramach pakietu KSeF:
  • obowiązek wystawiania faktur WDT w KSeF,
  • sposób przekazania faktur wystawionych w KSeF unijnym nabywcom,
  • nowe możliwości określenia kursu walutowego dla faktur WDT.
 5. Rozliczania sprzedaży wysyłkowej (WSTO) od lipca 2021 r.
 6. Od lipca 2024 r. w ramach pakietu KSeF wskazano, czy faktury w ramach WSTO będą wystawianie obowiązkowo przy użyciu Krajowego Systemu e-Faktur.

Niezmiernie ważne dla podatników jest to, że istnieją równolegle dwie, polska i unijna, zasady gromadzenia dowodów umożliwiające stosowanie stawki VAT 0% przy WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów), w szczególności w sytuacji kiedy towar jest odbierany we własnym zakresie przez nabywcę lub dostarczany transportem własnym przez dostawcę.

W ramach pakietu KSeF wiadomo już również, czy faktury w ramach dostaw unijnych będą wystawiane w KSeF, a także w jaki sposób będą przekazywane unijnym nabywcom. Dodatkowo pamiętać należy, że faktura w ramach WDT może być wystawiona w KSeF dobrowolnie do końca czerwca 2024 r. Również w tym wypadku istotne jest, w jakiej formie zostanie przekazana nabywcy.

Od 2020 r. zmieniły się zasady rozliczania w kosztach i przychodach podatkowych podatku VAT płaconego w innych państwach członkowskich. W trakcie szkolenia przypomnimy, jak powinien być ujmowany podatek od wartości dodanej (unijny VAT) jako przychód czy koszt podatkowy.

Proszę wziąć pod uwagę, że nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Towarowe transakcje wewnątrzwspólnotowe - WNT/WDT/pozostałe transakcje:

  1. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):
   • istota WNT w świetle ustawy o VAT,
   • przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE a WNT, w szczególności: przywóz towarów do Polski po ich imporcie w innym państwie UE (np. w trakcie transportu z Wielkiej Brytanii), przywóz towarów wytworzonych lub przetworzonych w innym państwie UE, przywóz towarów nabytych innym państwie UE.
   • „pułapki” przy niewłaściwym rozpoznaniu WNT - konsekwencje podatkowe,
   • czy nabycie towarów od kontrahenta z polskim NIP może stanowić WNT?
   • czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego to zawsze WNT? Czy może wystąpić WNT w ramach importu towarów?
   • czy nabycie towarów od kontrahenta unijnego zwolnionego z VAT to WNT?
   • nabycie towarów wraz z montażem - czy to jest WNT?
   • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WNT - kontrowersje,
   • zaliczka 100% a obowiązek podatkowy WNT,
   • przemieszczenie towarów na rzecz polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WNT - przepisy obowiązujące od 2020 r.
   • które transakcje WNT wykazuje się w deklaracji VAT-7 a których nie wykazuje się w informacji VAT-UE?
   • zasady odliczania podatku VAT wynikającego z wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów: prawo oraz moment odliczenia podatku VAT z tytułu WNT, posiadanie faktury zakupu a prawo do odliczenia podatku VAT z tytułu WNT (VAT Slim 3 - zmiana zasad rozliczania podatku naliczonego w przypadku braku faktury WNT), zasady korygowania in plus WNT z uwzględnieniem zmian od stycznia 2021 r. zasady korygowania in minus WNT z uwzględnieniem zmian od października 2021 r., likwidacja „szyku rozwartego” przy korekcie WNT od października 2021 r., korekta WNT (pojedyncza i zbiorcza) a kurs waluty (Pakiet VAT Slim 3 - wprowadzenie regulacji dotyczących kursu walut przy korekcie podatku VAT).
  2. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT):
   • definicja w świetle ustawy o VAT,
   • warunki zastosowania stawki VAT 0% - należyta staranność od 2020 roku,
   • właściwe dokumentowanie WDT w interpretacjach organów podatkowych oraz w orzeczeniach sądów administracyjnych - różne metody dokumentowania WDT w praktyce,
   • instytucja domniemania dokonania WDT obowiązująca od 2020 roku na podstawie Rozporządzenia Rady UE nr 282/2011,
   • moment powstania obowiązku podatkowego w przypadku WDT: data faktury jako data powstania obowiązku podatkowego, brak faktury lub niewystawienie faktury w terminie a obowiązek podatkowy, obowiązek wystawiania faktur WDT od lipca 2024 r., specyfika daty wystawienia faktury w KSeF - wpływ na obowiązek podatkowy WDT, specyfika daty wystawienia faktury w KSeF - wpływ na kurs waluty, sposób przekazania unijnemu nabywcy faktury wystawionej w KSeF, możliwość wystawiania faktur WDT w KSeF do końca czerwca 2024 r., jak przekazać taką fakturę nabywcy z UE?
   • zasady korygowania WDT: zwroty towarów, rabaty itp., błędy we wcześniejszych rozliczeniach, ustalenie okresu rozliczeniowego, w którym należy wykazać WDT w wyniku korekty, jeżeli była ona wcześniej wykazana ze stawką krajową (Pakiet VAT Slim 3 - zmiana okresu właściwego dla takiej korekty),
   • korekta WDT (pojedyncza i zbiorcza) a kurs waluty (Pakiet VAT Slim 3 - wprowadzenie regulacji dotyczących kursu walut przy korekcie podatku VAT),
   • dostawa towarów wraz z montażem a WDT - „pułapki” podatkowe,
   • przemieszczenie własnych towarów do innego kraju UE - kiedy stanowi WDT?
   • przemieszczenie towarów przez polskiego podatnika VAT w nowej procedurze „call-of-stock” a WDT - przepisy obowiązujące od 2020 r.
  3. Transakcje z podmiotami zagranicznymi nie stanowiące WNT, WDT ani importu towarów - nabycie towarów na terytorium Polski od podmiotów zagranicznych:
   • kiedy dochodzi do nabycia towarów na terytorium kraju, od podatnika zagranicznego? dostawa towarów wraz z montażem od kontrahenta zagranicznego, nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta z magazynu na terytorium Polski, nabycie towarów od zagranicznego kontrahenta po imporcie towarów przez tego dostawcę na terytorium Polski, nabycie towarów w ramach transakcji łańcuchowych, czy dochodzi do opodatkowania na zasadzie „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu przez podatnika zwolnionego towarów od podmiotu zagranicznego na terytorium Polski? nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego zarejestrowanego w Polsce jako podatnik VAT czynny - kto rozpoznaje podatek?
   • „odwrotne obciążenie” przy nabyciu towarów od podmiotu zagranicznego - obowiązek podatkowy, podstawa opodatkowania: zaliczka na nabycie towarów na terytorium kraju od kontrahenta zagranicznego a obowiązek podatkowy na zasadach „odwrotnego obciążenia”,
   • zasady odliczenia podatku VAT z tytułu „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towarów na terytorium Polski od zagranicznego dostawcy,
   • zmiana od października 2021 roku zasad korygowania odliczenia podatku VAT z tytułu „odwrotnego obciążenia” przy nabyciu towarów na terytorium Polski od zagranicznego dostawcy.
 2. Wewnątrzwspólnotowa Sprzedaż Towarów na Odległość (WSTO):

  1. Definicja WSTO:
   • jakie dostawy stanowią WSTO?
   • kiedy dostawa dla innego podmiotu gospodarczego stanowi WSTO?
  2. Miejsce opodatkowania WSTO:
   • miejsce opodatkowania WSTO do limitu 10 000 EUR - komu nie przysługuje limit?
   • miejsce opodatkowania WSTO powyżej limitu 10 000 EUR?
  3. Konsekwencje dokonywania WSTO:
   • rejestracja dla potrzeb VAT w innym kraju,
   • wykazywanie WSTO w ramach OSS,
   • sposób opodatkowania oraz w JPK transakcji w Polsce przed przekroczeniem limitu.
  4. WSTO a KSeF - czy będzie obowiązek wystawiania w KSeF faktur dokumentujących WSTO od lipca 2024 r.?
 3. Podatek VAT innych krajów w kosztach i przychodach podatkowych:

  1. Podatek VAT zawarty w wydatkach dokonywanych poza terytorium Polski - zmiana podejście organów podatkowych:
   • podatek VAT zawarty dokumentach potwierdzających nabycie towarów i usług na terytorium innego państwa członkowskiego a koszty uzyskania przychodów,
   • jak wpływa możliwość pozyskania zwrotu podatku od wartości dodanej w trybie VAT-REF a koszty i przychody podatkowe?
   • podatek VAT zawarty zakupach towarów i usług na terytorium państwa innego niż członkowskie a koszty uzyskania przychodów.
   • błędnie zafakturowany podatek VAT przez zagranicznego kontrahenta a koszty podatkowe.
  2. Polski podatnik PIT/CIT jako podatnik VAT w innym państwie - zmiana podejście organów podatkowych:
   • Podatek VAT wykazywany w innych państwach przez polskiego podatnika podatku dochodowego a przychód podatkowy w Polsce - brutto czy netto?
   • czy dla wykazania przychodu ma znaczenie, czy polski podatnik podatku dochodowego jest podatnikiem podatku VAT w innym państwie unijnym czy poza unijnym?
  3. Zwrot podatku VAT w trybie VAT-REF w innym państwie UE a przychody i koszty w polskim rozliczeniu podatku dochodowego.

Pokaż cały program

Zwiń

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy

Prowadzący:

star star star star star

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ