STRATEGIE PODATKOWE przedsiębiorstw w 2024 roku

Obecnie brak dostępnych terminów

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 4 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

Co zyskasz?

 • Wiedzę na temat właściwego przygotowania dokumentu i koniecznych procedur wewnętrznych do wdrożenia w jednostce.

O szkoleniu

Obowiązek prawny sporządzenia i podawania do publicznej wiadomości informacji o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy dotyczy podmiotów w formie spółek, u których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym, za który jest publikowana, przekroczyła równowartość 50 mln euro (przeliczonych na złote według średniego kursu euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roboczym roku kalendarzowego poprzedzającego rok podania indywidualnych danych podatników do publicznej wiadomości).

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Strategia podatkowa za 2023 rok- zasady ogólne:
  • które jednostki są traktowane jako podmioty zobowiązane,
  • sporządzenie i publikacja - dobre praktyki,
  • zakres informacji zawartych w strategii podatkowej - co trzeba, a co warto upublicznić?
  • forma, częstotliwość publikacji,
  • sankcje.
 2. Omówienie procedur wewnętrznych, które podmiot powinien posiadać z punktu widzenia tworzenia strategii podatkowej.
 3. Wskazanie transakcji z podmiotami powiązanymi na przykładach do opisania w strategii podatkowej.
 4. Działania restrukturyzacyjne w 2023 roku, które należy opisać w strategii podatkowej podmiotu?
 5. Schematy podatkowe zgłoszone do Szefa KAS i omówienie ich w strategii podatkowej podmiotu za 2023 rok.
 6. Transakcje z rajami podatkowymi w 2023 roku i ich omówienie w strategii podatkowej.
 7. Co należy rozumieć przez planowanie podatkowe w podmiocie?
 8. Jakie działania podmiotu mogą budzić ryzyka podatkowe?

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Główni księgowi.
 • Dyrektorzy finansowi.
 • Członkowie zarządu i menadżerowie.

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ