Rachunkowość i zarządzanie finansami wspólnoty mieszkaniowej

Dostępne terminy:

490 zł netto + VAT

  • Formuła: online
  • Czas trwania: 5 h
  • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

  • Autorskie materiały
  • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu


 


Na szkoleniu nastąpi omówienie głównych założeń ustawy o własności lokali i wynikające z niej konsekwencje dla prowadzenia ewidencji księgowej wspólnot mieszkaniowych, jak również przedstawienie wszystkich możliwych sposobów prowadzenia księgowości wspólnot mieszkaniowych, a także opodatkowanie wspólnot w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku VAT. Treści podparte będą linią orzecznictwa oraz interpretacji podatkowych.


 


Celem szkolenia jest poruszenie zagadnień rzeczywistych potrzeb w zakresie księgowości pojawiających się w praktyce codziennej działalności wspólnot i podanie sposobu ich rozwiązania. Szkolenie służy usystematyzowaniu i poszerzeniu praktycznej wiedzy z zakresu finansów i rozliczeń okresowych wspólnot mieszkaniowych.


 


Szkolenie kierujemy do księgowych, członków zarządów  wspólnot mieszkaniowych, administratorów wspólnot mieszkaniowych.


 

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

1. Obowiązki rejestracyjne wspólnot mieszkaniowych:
 
1.1. Podstawy prawne funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych.
1.2. Obowiązki rejestracyjne: urząd statystyczny, urząd skarbowy, ZUS.
1.3. Wspólnoty mieszkaniowe jako podatnicy podatku dochodowego i podatku od towarów i usług.
 
2. Księgowość wspólnot mieszkaniowych na podstawie ustawy o własności lokali:
 
2.1. Cel prowadzenia obowiązkowej ewidencji pozaksięgowej.
2.2. Ewidencja pozaksięgowa przychodów i kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek, rozliczeń oraz innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej.
2.3. Prezentacja sprawozdania finansowego na podstawie ustawy o własności lokali.
 
3. Rachunkowość wspólnot mieszkaniowych prowadzących księgi rachunkowe zgodnie z ustawą o rachunkowości:
 
3.1. Teoria rachunkowości - zagadnienia ogólne, polityka rachunkowości.
3.2. Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych - jednostka mikro.
3.3. Sprawozdania finansowe wspólnot mieszkaniowych sporządzone na podstawie ustawy o rachunkowości.
3.4. Przykładowy plan kont wspólnot mieszkaniowych.
3.5. Najczęściej występujące operacje księgowe wspólnot mieszkaniowych - dekretacja.
3.6. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych.
3.7. Fundusze specjalne wspólnot mieszkaniowych.
3.8. Rozrachunki wspólnot mieszkaniowych.
 
4. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnot mieszkaniowych:
 
4.1. Przygotowanie do zamknięcia ksiąg rachunkowych.
4.2. Zamknięcie ksiąg rachunkowych wspólnoty mieszkaniowej.
4.3. Rozliczenia roczne wspólnot mieszkaniowych.
 
5. Rozliczenia świadczeń medialnych wspólnot mieszkaniowych:
 
5.1. Rozliczenie kosztów dostarczania gazu.
5.2. Koszt centralnego ogrzewania i podgrzania wody.
5.3. Rozliczenie kosztów dostarczania wody i odprowadzania ścieków.
5.4. Pozostałe rozliczenia - wywóz nieczystości stałych. 
 
6. Opłaty i bieżące rozliczenia wspólnot mieszkaniowych:
 
6.1. Roczne rozliczenia wspólnot mieszkaniowych.
6.2. Wyznaczenie wysokości zaliczek.
 
7. Plan gospodarczy wspólnot mieszkaniowych:
 
7.1. Dane do opracowania planu gospodarczego.
7.2. Sporządzanie planu gospodarczego.
7.3. Zakres rzeczowy planu gospodarczego.
7.4. Zmiany planu gospodarczego.
7.5. Kalkulowanie opłat zaliczkowych na utrzymanie nieruchomości wspólnej.
 
8. Okresowe zebrania wspólnot mieszkaniowych:
 
8.1. Tryb zwołania zebrań wg ustawy o własności lokali.
8.2. Tryb głosowania uchwał.
8.3. Podsumowanie pracy zarządcy nieruchomości.
8.4. Przebieg zebrania wspólnoty.
8.5. Przygotowanie i prezentacja materiałów na zebraniu.
8.6. Uchwały i listy do głosowania.

Pokaż cały program

Zwiń

Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy

Prowadzący:

star star star star star

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Prowadzący:

Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ