Praktyczne aspekty kontroli podatników

Prowadzący: Michał Krawczyk

Dostępne terminy:

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Ilość kontroli podatkowych oraz celno-skarbowych w ostatnich latach rośnie, podobnie jak ich skuteczność. Kryzys finansów publicznych wynikający z COVID-19, wojną i inflacją oraz związane z tym niedobory w Budżecie Państwa, jak i zmiany w JPK_VAT polegające na uszczegółowieniu danych przekazywanych organom podatkowym, skutkowały wprowadzeniem tzw. Polskiego Ładu, który spowoduje nasilenie się kontroli podatników, której zadaniem będzie poszukiwanie uszczupleń podatkowych i uszczelnianie systemu podatkowego, w tym przy użyciu nowych narzędzi wdrażanych od roku 2022, a w szczególności:

 • nabycie sprawdzające, czyli tzw. zakup kontrolowany,
 • faktura ustrukturyzowana (KSeF),
 • szerszy dostęp organów Krajowej Administracji Skarbowej do rachunków bankowych podatników,
 • miesięczne i roczne przekazywanie plików JPK z księgami podatkowymi przez podatników podatku dochodowego,
 • limity płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami oraz przedsiębiorcami a konsumentami,
 • obowiązek umożliwienia zapłaty bezgotówkowej przez podatników posiadających kasy fiskalne,
 • informacja od KAS o transakcjach z nieuczciwym kontrahentem.

Oczywiście, w mocy pozostaną dotychczasowe metody kontroli, jak JPK_V7, czynności sprawdzające, kontrola podatkowa oraz kontrola celno-skarbowa.

W związku z powyższym, pragniemy zachęcić do uczestnictwa w szkoleniu, które ma na celu wzbogacenie Państwa wiedzy o praktyczne aspekty dotyczące metod kontroli podatników przez organy Krajowej Administracji Skarbowej.

Szkolenie obejmuje zatem zagadnienia wszelkich czynności organów KAS mających na celu sprawowanie kontroli nad podatnikami.

Szkolenie ma na celu przygotowanie uczestników jak zachować się w razie ewentualnych czynności sprawdzających, kontroli podatkowej czy celno-skarbowej poprzez przekazanie wiedzy o uprawnieniach organów podatkowych oraz prawach i obowiązkach podatnika w trakcie poszczególnych procedur kontrolnych.

Zagadnienia poruszane w trakcie szkolenia będą przedstawiane od strony praktyki stosowanej przez pracowników organów w trakcie czynności kontrolnych prowadzonych w firmach. W trakcie szkolenia przekażemy również Państwu jak zachować się przed, w trakcie oraz po zakończeniu czynności sprawdzających, kontroli celno-skarbowej czy kontroli podatkowej oraz ich poszczególnych etapów, którymi najczęściej są badanie ksiąg podatkowych i dokumentów. Odpowiednie zachowanie przed, w trakcie i po postępowaniu, czy po kontroli może zaoszczędzić dalszych problemów będących jego efektem.

Świadomość mechanizmu działania organów KAS, o którą Państwo będziecie bogatsi po szkoleniu, zapewne ułatwi przygotowanie się do spotkania z pracownikami organów kontroli celno-skarbowej i podatkowej oraz usprawni przebieg i złagodzi ewentualne skutki postępowania kontrolnego, czy kontroli podatkowej.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Zagadnienia ogólne:

 2. Formy kontroli podatników przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej:

  • działalność analityczna KAS - kluczowe działanie mające na celu selekcję podmiotów do kontroli,
  • nabycie sprawdzające od roku 2022 - co raz częściej wykorzystywane narzędzie przez organy KAS,
  • czynności sprawdzające,
  • kontrola podatkowa,
  • kontrola celno-skarbowa - nowe przepisy od marca 2017 r.
 3. Przedmiotowy i podmiotowy zakres kontroli organów kontroli podatkowej i celno-skarbowej od powstania Krajowej Administracji Skarbowej.

 4. Właściwość miejscowa organów w zakresie czynności sprawdzających, kontroli podatkowej i celno-skarbowej.

 5. Działalność analityczna jako podstawowa forma kontroli podatników:

 6. Analityczne narzędzia kontroli podatników (JPK, STIR, VIES, KSeF oraz informacje dostępne w Internecie).

 7. Dowody zebrane w toku działalności analitycznej a dalsze postępowanie organów KAS.

 8. Polski Ład - nowe metody działalności analitycznej (kontroli zdalnej) od 2022 r. oraz od 2023 r.:

  • zmiany w JPK_V7 od roku 2022: rozszerzenie zakresu niektórych danych, korekta części ewidencyjnej JPK a „czynny żal” - zmiana KKS,
  • obowiązek przekazywania cyklicznie ksiąg podatkowych (ksiąg rachunkowych, PKPiR oraz ewidencji przychodów) w strukturach JPK w latach 2024 - 2025,
  • zmniejszenie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami,
  • ustanowienie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami,
  • obowiązek zapewnienia płatności bezgotówkowych przez podatników posiadających kasy fiskalne,
  • informacja od KAS o transakcjach z nieuczciwym kontrahentem,
  • szerszy dostęp do danych z rachunków bankowych podatników.
 9. Faktura ustrukturyzowana wystawiana w KSeF - nowe narzędzie do kontroli podatników od 2022 r.:

  • system KSeF jako narzędzie do wystawiania faktur,
  • dane faktur ustrukturyzowanych podlegające analizie organów KAS.
 10. Polski Ład - „Zakup Kontrolowany”, czyli nabycie sprawdzające - nowa i często stosowana metoda kontrolowania prawidłowości fiskalizacji:

 11. Procedura dokonania „zakupu kontrolowanego” przez urzędników KAS?

 12. Procedura postępowania z towarem oraz środkami pieniężnymi w ramach „zakupu kontrolowanego”.

 13. Dokumenty towarzyszące czynności „zakupu kontrolowanego”.

 14. Skutki stwierdzenia nieprawidłowości w wyniku dokonania „zakupu kontrolowanego”.

 15. Kontrola podatkowa oraz celno-skarbowa:

 16. Omówienie przebiegu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:

  • wszczęcie kontroli (formy, sposoby, podstawy prawne),
  • procedura zawiadamiania o zamiarze wszczęcia kontroli, w tym wyjątki od zawiadomienia,
  • czas trwania kontroli celno-skarbowej, a czas trwania kontroli podatkowej.
 17. Elementy kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej:

  • badanie ksiąg podatkowych w tym badania JPK: JPK_FA a JPK_VAT, JPK_FA a JPK_MAG, analiza innych plików JPK,
  • inne czynności dowodowe.
  • uprawnienia pracowników prowadzących kontrolę.
 18. Najczęściej kontrolowane obszary w trakcie kontroli podatkowej lub celno-skarbowej:

  • wydatki jako koszt uzyskania przychodu lub prawo do odliczenia VAT,
  • nabywanie usług niematerialnych,
  • nieopłatne świadczenia w podatku VAT, PIT i CIT,
  • moment powstania obowiązku podatkowego,
  • prawo do stosowania stawki VAT 0% przy dostawie towarów (eksport, WDT).
 19. Środki dyscyplinujące podatników w trakcie czynności kontrolnych:

  • kary porządkowe - zakres oraz procedura nakładania,
  • konsekwencje karno-skarbowe.
 20. Prawa i obowiązki kontrolowanego:

  • jakie są prawa podatnika w związku ze wszczęciem kontroli bez zawiadomienia?jak przygotować się do kontroli po otrzymaniu zawiadomienia o planowanej kontroli?
  • inicjatywa podatnika w zakresie gromadzenia materiału dowodowego,
  • czy organ kontrolny może kierować żądania (wezwania) do pracowników kontrolowanego?
  • elementy prawidłowego wezwania oraz sposób doręczenia a konsekwencje dla podatnika - najczęściej popełniane błędy oraz ich pozytywne skutki dla podatników,
  • jak reagować w trakcie kontroli na ustne, telefoniczne lub mailowe polecenia kontrolujących?
  • obowiązek oraz termin zawiadamiania podatnika o czynnościach dowodowych,
  • dostęp podatnika do materiału dowodowego zgromadzonego w trakcie czynności kontrolnych.
 21. Rozstrzygnięcia organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej – protokół, decyzja, wynik, postanowienie.Pełnomocnik w trakcie kontroli:

 22. Pełnomocnik w trakcie kontroli:

  • w jakim zakresie pełnomocnik zastępuje kontrolowanego?
  • kiedy działanie pełnomocnika jest wyłączone?
  • odpowiedzialność pełnomocnika w trakcie kontroli.
 23. Środki zaskarżania rozstrzygnięć i czynności organu kontroli celno-skarbowej i kontroli podatkowej.

 24. Dotkliwe skutki kontroli w związku ze zmianą przepisów ustawy o VAT oraz Ordynacji podatkowej:

  • dodatkowe zobowiązanie 100%, 30% lub 20%,
  • konsekwencje KKS,
  • podwyższone odsetki w podatku VAT do 150%,
  • pozbawienie statusu podatnika VAT czynnego.
 25. Możliwość korekty deklaracji i skutki korekty deklaracji:

  • odsetki podatkowe podstawowe lub podwyższone,
  • dodatkowe zobowiązanie - tzw. sankcja VAT z uwzględnieniem orzecznictwa TSUE oraz zmian od 2023 r. w pakiecie VAT Slim 3,
  • możliwe sankcje KKS,brak korekty pokontrolnej: konsekwencje braku korekty pokontrolnej,
  • dodatkowe ryzyka wynikające ze sporu z organami podatkowymi - jak ich uniknąć pomimo toczącego się sporu?

Pokaż cały program

Zwiń

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy

Prowadzący:

star star star star star

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ