Podatek odroczony w przykładach

Obecnie brak dostępnych terminów

690 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 6 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Szkolenie jest skierowane do pracowników służb księgowo-finansowych, którzy muszą/mogą ustalać i prezentować w sprawozdaniu finansowym wpływ różnic w rozliczeniu operacji pod kątem podatkowym i księgowym.

W praktyce punktem wyjścia jest ustalenie podatku CIT (przychodów i kosztów podatkowych), potem ustalenie wartości bilansowych i podatkowych oraz wyliczenie samego podatku odroczonego i jego ujęcie w księgach.

Celem szkolenia jest zaprezentowanie, jak zrobić to wszystko w sposób prawidłowy, prosty i czytelny.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Cel ustalania podatku odroczonego.
 2. Podmioty zwolnione z tego obowiązku.
 3. Podatek bieżący i podatek odroczony - z czego wynikają różnice między nimi?
 4. Zasady ustalania wartości podatkowej aktywów i zobowiązań.
 5. Różnice trwałe i różnice przejściowe - jak je odróżnić?
 6. Różnice przejściowe dodatnie lub ujemne i ich wpływ na przyszłe rozliczenie podatku dochodowego.
 7. Tworzenie rezerw z tytułu podatku odroczonego.
 8. Tworzenie aktywów z tytułu podatku odroczonego.
 9. Aktywa i rezerwy z tytułu podatku odroczonego rozliczane z kapitałem własnym.
 10. Przyjęcie właściwej stawki podatkowej.
 11. Zarządzanie podatkiem odroczonym:
  • ocena realnej możliwości rozliczenia w przyszłości aktywów z tytułu odroczonego podatku,
  • możliwość kompensaty aktywów i rezerw w bilansie.
 12. Przykłady - różnice między wartością bilansową i podatkową.
 13. Przykłady - ustalanie podatku odroczonego w przypadku:
  • środków trwałych,
  • nieruchomości inwestycyjnych,
  • długoterminowych aktywów finansowych,
  • zapasów,
  • należności,
  • różnic kursowych,
  • zobowiązań,
  • rezerw i rozliczeń międzyokresowych.
 14. Szczególne przypadki:
  • strata podatkowa,
  • umowy leasingu,
  • premia inwestycyjna.
 15. Prezentacja podatku odroczonego w sprawozdaniu finansowym.

Pokaż cały program

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ