Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2024 – zagadnienia praktyczne

Prowadzący: Katarzyna Furmańczyk

Dostępne terminy:

690 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie obejmujące praktyczne zagadnienia z zakresu obowiązków płatnika podatku PIT. W trakcie zajęć na podstawie pytań płatników – uczestników naszych szkoleń, a także pytań formułowanych w zapytaniach kierowanych do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, omówimy tematy związane z bieżącym rozliczaniem świadczeń na rzecz pracowników, zleceniobiorców i innych osób fizycznych.
Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy osób zajmujących się rozliczaniem płac, tak aby bieżące sprawy powodowały jak najmniej wątpliwości.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Ulgi i zwolnienia podatkowe stosowane przez płatnika przy poborze zaliczek - warunki i zasady korzystania w tym m.in.:
  • Odszkodowania i zadośćuczynienia - podatkowe skutki wypłaty odszkodowań, czyli np. jak rozliczyć odszkodowania wypłacone byłemu pracownikowi na podstawie ugody sądowej? Czy wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy podlega PIT?
  • Warunki zwolnienia z opodatkowania przychodu w związku ze sfinansowaniem kosztów dokształcania pracownika, zleceniobiorcy, menadżera czy szkolenie współpracownika (B2B) należy opodatkować?
  • BHP - warunki zwolnienia z opodatkowania, czy ekwiwalent za pranie odzieży stanowi opodatkowany przychód pracownika, a jeśli tak to na jakich zasadach? czy przekazywanie ubrań służbowych pracownikom i zleceniobiorcom będzie powodowało powstanie po ich stronie przychodu? czy zapewnienie posiłków osobom przebywającym w firmie stanowi przychód? Kiedy zakup okularów jest wolny od PIT?
  • Nieodpłatne zakwaterowanie pracownika - czy wartość nieodpłatnego zakwaterowania zapewnionego przez pracodawcę pracownikom oddelegowanym do pracy za granicą, stanowi u nich przychód? Kiedy nocleg pracownika nie jest jego przychodem?
  • Działalność socjalna pracodawcy - świadczenia finansowane ze środków ZFŚS a zwolnienie w PIT, czy świadczenia dla członków rodziny zmarłego pracownika będą opodatkowane? Czy świadczenie w postaci bonusu pieniężnego stanowi przychód w PIT? Kiedy dopłata do wypoczynku jest zwolniona z opodatkowania? Wypłata zapomogi a przychód podatkowy?
 2. Świadczenia niepieniężne i świadczenia częściowo odpłatne - kiedy i w jakiej wysokości należy ustalić przychód osobie fizycznej, w tym:
  • Czy zapewnienie pracownikom na umowie o pracę oraz zleceniodawcom na umowie o dzieło i umowie zlecenie: noclegów, transportu i wyżywienia, w przypadku wykonywania pracy poza siedzibą firmy stanowi dla tych osób przychód z innych nieodpłatnych świadczeń?
  • Samochód służbowy do celów prywatnych - czy zwrot kosztów na ładowania samochodów elektrycznych wykorzystywanych zarówno do celów służbowych, jak i prywatnych jest przychodem pracownika? - jak i czy ustalić przychód z tytułu korzystania z samochodu służbowego do celów prywatnych, jeśli pracownik ponosi częściową odpłatność za jego używanie? Czy parkowanie samochodu w miejscu zamieszkania zwalnia z obowiązku ustalenia przychodu?
  • Zwrot pracownikowi kosztów używania samochodu prywatnego dla celów służbowych w jazdach lokalnych - czy wolny dzień, który został udzielony w zamian za święto obniżające wymiar czasu pracy, nie powinien być traktowany jak dzień nieobecności w pracy, który powoduje obniżenie ryczałtu?
  • Świadczenia dla byłego pracownika - czy opłacanie pakietu medycznego za byłego pracownika jest przychodem ze stosunku pracy? jak i czy ustalić przychód w przypadku sprzętu (telefon, laptop) niezwróconego przez pracownika przy rozwiązaniu umowy o pracę?
  • Czy wartość opłaty ryczałtowej, która będzie wypłacana pracownikowi w zamian za użytkowanie osobistego telefonu będzie jego przychodem?
  • Czy przekazanie przez Spółkę kodów rabatowych pracownikom nie spowoduje po ich stronie przychodu ze stosunku pracy (dla pracowników zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę) ani przychodu z działalności wykonywanej osobiście (dla Pracowników zatrudnionych w oparciu o umowy zlecenie)?
  • Czy spłatę zadłużenia na służbowej karcie kredytowej powoduje przychód pracownika?
 3. Oświadczenia i wnioski składane płatnikom podatku PIT - wpływ oświadczeń na wysokość zaliczki:
  • Kwota zmniejszająca podatek przy wypłacie należności po ustaniu stosunku pracy.
  • Koszty uzyskania przychodu - wypłata przekazana do PPK po ustaniu zatrudnienia pracownika, rezygnacja z KUP, prawo do podwyższonych KUP, koszty autorskie.
  • Wniosek o niepobieranie zaliczek na podatek - dwa źródła przychodu.
  • Stawka podatku przy umowie zlecenia.
  • Wspólne rozliczenie z małżonkiem lub z dzieckiem.
  • Wycofanie oświadczenia.

Pokaż cały program

Zwiń

Katarzyna Furmańczyk

Doradca podatkowy

Prowadzący:

star star star star star

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Doradca podatkowy

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ