27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11) zamknięcie roku 2023. Zmiany na 2024 rok

Obecnie brak dostępnych terminów

690 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Przygotowanie i sporządzanie formularzy podatkowych to dla płatnika podatku PIT czas na weryfikację stosowanych w trakcie roku podatkowego rozwiązań, a także czas na sprawdzenie prawidłowości wyliczeń zaliczek na PIT odprowadzonych od należności pracowniczych, czy umów cywilnoprawnych. Ciągłe zmiany przepisów i ich interpretacji wymagają od płatnika bieżącego dostosowywania systemu płacowego. Na naszym szkoleniu na praktycznych przykładach omówimy i wyjaśnimy najważniejsze trudności i bolączki jakie dotykały płatników podatku dochodowego od osób fizycznych w roku 2023.

Zapraszamy Państwa na szkolenie, którego celem jest poszerzenie i uporządkowanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wypełnienia rocznych informacji PIT, tak aby zminimalizować ryzyko błędów i pomyłek, o które nietrudno w tym „gorącym” okresie.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Prawidłowe sporządzanie informacji i deklaracji PIT za rok 2023 - rodzaje formularzy obowiązujących płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-11, PIT-4R i PIT-8AR, PIT-R), zasady wypełniania, forma i terminy ich przekazywania z uwzględnieniem zmian obowiązujących od roku 2023.
 2. Przychody ze stosunku pracy - wypełnienie formularzy PIT w tym m.in.:
  • Nieodpłatne świadczenia na rzecz pracownika a obowiązek zwiększenia przychodu w PIT- praktyczne przykłady.
  • Przychody z innych źródeł - rodzaje świadczeń pracowniczych kwalifikowanych do tego źródła.
  • Ulga dla seniora - bieżące problemy, najnowsze interpretacje, prawidłowe rozliczenie w zeznaniu PIT.
  • Kwota zmniejszająca podatek i pracownicze KUP w trakcie i po ustaniu zatrudnienia, zasady rozliczania w PIT.
  • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - limity zwolnień (świadczenia rzeczowe i pieniężne, zapomogi, dopłaty do wypoczynku), zakres zwolnienia - omówienie wybranych zagadnień.
  • PIT dla młodych - omówienie wybranych problemów.
 3. Działalność wykonywana osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2, 4-9 ustawy, w tym z umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich - wybrane zagadnienia:
  • Kwota zmniejszającej podatek - zasady potrącania przez więcej niż jednego płatnika.
  • Ryczałtowe koszty uzyskania przychodu.
  • Umowy cywilnoprawne, przychody członków zarządu i rad nadzorczych - zasady rozliczania świadczeń w ramach osobiście wykonywanej działalności.
  • Podróż osoby niebędącej pracownikiem.
  • Diety i inne należności dla członków komisji wyborczych.
  • Dodatkowe świadczenia dla zleceniobiorcy a obowiązek wykazania w PIT-11.
  • Wydatki na dokształcanie zleceniobiorcy, menedżera a obowiązek sporządzenia PIT.
 4. Prawa autorskie i inne prawa, o których mowa w art. 18 ustawy, w tym:
  • Należności wypłacane po zmarłym pracowniku (wynagrodzenia, odprawy pośmiertne, zapomogi, niespłacona pożyczka).
  • 50% KUP - zasady potrącania kosztów autorskich.
 5. Przychody z innych źródeł, w tym:
  • Zwolnienia z opodatkowania prezentów i nagród o wartości nieprzekraczającej 200 zł, a przekazanie świadczeń o wyższej wartości.
  • Zasiłki wypłacane przez płatnika - zasady wykazywania w informacji PIT.
  • Podatkowe skutki nieprawidłowości rozliczonych składek ZUS (społecznej i zdrowotnej).
 6. Pozostałe zagadnienia, w tym:
  • PIT-2 - zasady postępowania z wnioskami i oświadczeniami składanymi płatnikowi (forma, okres obowiązywania, zasady wypełniania).
  • Zwolnienie płatnika z obowiązku poboru zaliczki na podatek - katalog uprawnionych do złożenia wniosku, skutki w rocznym PIT.
  • Rozliczanie należności wypłaconych dla nierezydenta - wysokość podatku, rodzaje formularzy właściwość urzędów skarbowych.
  • Wynagrodzenie płatnika z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego za poszczególne miesiące, zgodnie z art. 28 Ordynacji podatkowe.
  • Wygrane w konkursach, grach i zakładach wzajemnych oraz nagrody związane ze sprzedażą premiową - obowiązek wykazania w PIT, zasady stosowania zwolnienia.
  • Dywidendy i inne przychody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych - zasady opodatkowania świadczeń wypłacanych osobom fizycznym.
 7. Zmiany na rok 2024.

Pokaż cały program

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ