Obowiązki płatnika podatku dochodowego w zakresie świadczeń przekazywanych na rzecz nierezydentów

Prowadzący: Katarzyna Furmańczyk

Dostępne terminy:

690 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Polski przedsiębiorca, który wypłaca kontrahentom zagranicznym należności z określonych tytułów, może być obowiązany – jako płatnik – do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, zwanego podatkiem u źródła. Podatek taki płatnik może również pobierać od zleceniobiorcy, członka zarządu czy wspólnika, któremu wypłaca zyski spółki.
Pobór podatku od nierezydentów, sporządzanie informacji IFT należą do tych obowiązków płatnika, których prawidłowe wypełnienie, nastręcza zwykle wiele problemów. W trakcie szkolenia postaramy się wyjaśnić różne aspekty tego zagadnienia, tak aby zminimalizować pojawiające wątpliwości.
Celem szkolenia jest przybliżenie tematyki poboru podatku u źródła w oparciu o bieżące orzecznictwo i najnowsze interpretacje organów podatkowych. Na praktycznych przykładach omówione zostaną skutki podatkowe świadczeń wypłacanych nierezydentom z uwzględnieniem umów o unikaniu podwójnego opodatkowania i przepisów ustaw o podatkach dochodowych.
Szkolenie skierowane jest do biur rachunkowych oraz osób rozliczających podatek u źródła chcących poszerzyć wiedzę z tego zakresu a także do firm zatrudniających nierezydentów na podstawie umowy o pracę.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Przypomnienie podstawowych terminów, w tym: pojęcie nierezydenta, UPO a Konwencja MLI, pojęcie należytej staranności, stawki podatku i zasady jego rozliczania na podstawie przepisów polskich ustaw.
 2. Rodzaje należności podlegających opodatkowaniu na terytorium RP na podstawie ustaw PIT i CIT - czyli przychody, od których podatek u źródła pobierać obowiązany jest płatnik.
 3. Obowiązki sprawozdawcze za rok 2023 - właściwość organów podatkowych, zasady sporządzania informacji IFT1/IFT1R, IFT2/IFT2R, i deklaracji PIT-8AR, CIT10Z.
 4. Certyfikat rezydencji a stosowanie postanowień właściwej umowy w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w tym:
  • Określenie ważności certyfikatu, certyfikat „wystawiony na dzień”, brak daty ważności.
  • Kopia certyfikatu - możliwość wykorzystania według obecnych regulacji.
  • Oświadczenie podatnika a rezydencja podatkowa - dokumenty składane płatnikowi.
 5. Regulacje wynikające z poszczególnych umów o unikaniu opodatkowania i ustaw o podatkach dochodowych, w tym:
  • Umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy o świadczenie usług w tym wykonywanych poza granicami Polski - obowiązek poboru podatku u źródła, rozliczenie zwrotu za dojazd i nocleg według ustawy o podatku PIT a warunki konieczne dla nierozliczania podatku w Polsce.
  • Zarząd, rada nadzorcza - obowiązek poboru podatku u źródła, zasady rozliczania faktury wystawionej przez członka zarządu będącego nierezydentem.
  • Pracownik z zagranicy - omówienie sposobu opodatkowania wynagrodzenia pracownika oddelegowanego do pracy w Polsce oraz polskiego pracownika wykonującego pracę zagranicą, możliwość skorzystania z ulg i odliczeń.
  • Wypłata na rzecz twórcy, artysty i sportowca w świetle typowych umów w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu, w tym definicja artysty, dochód artysty a honorarium dla agencji , prowadzenie działalności gospodarczej przez artystę a podatek u źródła.
  • Należności licencyjne - definicja pojęcia i zasady rozliczania podatku od korzystania z praw autorskich i pokrewnych, na podstawie ustawy o podatku dochodowym i przykładowych umowach międzynarodowych.
  • Należności z tytułu odsetek wypłacane przez podmioty polskie podmiotom zagranicznym w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zasady zwolnienia od podatku u źródła.
  • Emerytury i renty zagraniczne - zasady poboru podatku przez banki i inne podmioty według polskiej ustawy a warunki konieczne dla jego niepobrania na podstawie przykładowych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.
 6. Moment uzyskania przychodu, podstawa opodatkowania:
  • Zasady przeliczania wynagrodzenia w walucie obcej.
  • „Ubruttowienie” wynagrodzenia nierezydenta a koszt uzyskania przychodu.

Pokaż cały program

Zwiń

Katarzyna Furmańczyk

Doradca podatkowy

Prowadzący:

star star star star star

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Doradca podatkowy

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ