WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Obowiązek podatkowy VAT

Prowadzący: Michał Krawczyk

Dostępne terminy:

690 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Zapraszamy na szkolenie, które kompleksowo obejmuje zagadnienie powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do czynności objętych opodatkowaniem VAT.

Wykazanie obowiązku podatkowego we właściwym okresie rozliczeniowym jest kluczowe dla rozliczenia podatku VAT, gdyż sprawia, że minimalizuje się prawdopodobieństwo powstania zaległości podatkowej.

W trakcie szkolenia dowiecie się Państwo, kiedy powstaje obowiązek podatkowy dla poszczególnych czynności na zasadach ogólnych oraz jakie są szczególne przypadki i czynności, dla których obowiązek ten powstaje w sposób specyficzny i szczególny.

Wskażemy też różnicę pomiędzy czynnościami, które rodzą obowiązek podatkowy, a czynnościami, które rodzą obowiązek zapłaty podatku VAT.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

1. Czynności podlegające opodatkowaniu VAT:

a) dostawa towarów,

b) świadczenie usług,

c) transfer bonów jednego przeznaczenia,

d) przedpłata na dostawę towarów lub wykonanie usługi,

2. Czynności niepowodujące powstania obowiązku podatkowego a rodzące obowiązek zapłaty podatku VAT.

3. Ogólne zasady powstania obowiązku podatkowego:

a) moment dokonania dostawy towarów dla potrzeb określenia obowiązku podatkowego VAT:

 • moment przeniesienia prawa do rozporządzaniem towarami jak właściciel jako moment dostawy,
 • warunki dostawy (np. Incoterms) a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • brak warunków dostawy a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • dostawy dokonywane w okresach rozliczeniowych,
 • dostawy z montażem/instalacją,

b) moment wykonania usługi dla potrzeb powstania obowiązku w podatku VAT:

 • indywidualna ocena momentu wykonania usługi,
 • odbiór/akceptacja usługi przez nabywcę a moment wykonania usługi,
 • moment wykonania usługi a moment uznania wzajemnych rozliczeń skutkujących określeniem danych pozwalających określić podstawę opodatkowania,
 • usługi wykonywane w okresach rozliczeniowych,
 • usługi wykonywane częściowo, jeżeli dla części usługi określono wynagrodzenie,

c) moment transferu bonu jednego przeznaczenia dla potrzeb powstania obowiązku w podatku VAT,

d) data obowiązku podatkowego w przypadku przedpłaty (tzw. zaliczki):

 • jak ustalić datę otrzymania przedpłaty dla potrzeb wykazania podatku VAT,
 • która data z wyciągu bankowego jest datą otrzymania płatności - data księgowania czy data operacji?
 • otrzymanie przedpłaty przez pośrednika płatności (np. sprzedaż towarów i usług przez Internet),
 • otrzymanie przedpłaty na rachunek powierniczy przez dewelopera a moment powstania obowiązku podatkowego,
 • zaliczka i dostawa/usługa w tym samym miesiącu - jaka jest data powstania obowiązku podatkowego?
 • kiedy przedpłata rodzi obowiązek w dacie innej niż data otrzymania płatności?
 • czynności dla których przedpłata nie rodzi obowiązku podatkowego.

e) data obowiązku podatkowego w przypadku importu towarów:

 • data powstania długu celnego jako moment powstania obowiązku podatkowego,
 • kiedy powstaje dług celny?
 • data powstania obowiązku podatkowego w imporcie towarów a termin zapłaty podatku VAT importowego?
 • data powstania obowiązku podatkowego w przypadku importu towarów w procedurze uproszczonej.

f) sprzedaż wykazywana w OSS a data powstania obowiązku podatkowego,

g) data wystawienia faktury a obowiązek podatkowy na zasadach ogólnych,

h) faktury RR a obowiązek podatkowy.

4. Szczególne zasady powstania obowiązku podatkowego:

a) obowiązek podatkowy w momencie wystawienia faktury:

 • czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje
 • termin graniczny obowiązku podatkowego, w przypadku gdy faktura nie zostanie wystawiona,
 • faktura zaliczkowa wystawiona przed otrzymaniem płatności - która czynność rodzi obowiązek podatkowy?
 • transakcyjne WDT - faktura wystawiona w miesiącu, w którym nie doszło do dostawy towarów a obowiązek podatkowy,
 • nietransakcyjne WDT - czy należy wystawić fakturę?
 • wpływ KSeF na datę powstania obowiązku podatkowego.

b) obowiązek podatkowy w momencie otrzymania płatności:

 • dotacje podlegające opodatkowaniu VAT - data czynności a data powstania i sposób wykazania obowiązku podatkowego,
 • podatnik rozliczający się metodą kasową,
 • czynności, dla których obowiązek podatkowy powstaje kasowo,
 • otrzymanie płatności po zakończeniu działalności a obowiązek podatkowy w przypadku metody kasowej.

5. Odwrotne obciążenia a obowiązek podatkowy:

a) wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT):

 • data faktury a data powstania obowiązku podatkowego,
 • transakcyjne WNT - faktura wystawiona w miesiącu, w którym nie doszło do dostawy towarów a obowiązek podatkowy,
 • nietransakcyjne WNT - czy należy wystawić fakturę?
 • wewnątrzwspólnotowe nabycie środka transportu - specyfika zapłaty podatku należnego,

b) import usług:

 • data faktury a data powstania obowiązku podatkowego,

c) inne odwrotne obciążenia:

 • dostawy z montażem od zagranicznego podmiotu,
 • dostawy nieruchome w Polsce w ramach transakcji łańcuchowych,
 • nabycie towarów znajdujących się w Polsce od zagranicznego kontrahenta.

6. Podatnicy zwolnieni podmiotowo z VAT a obowiązek podatkowy:

 • obowiązek podatkowy w ewidencji prowadzonej przez podatnika zwolnionego,
 • wykazywania obowiązku podatkowego z tytułu odwrotnych obciążeń.

7. Obowiązek podatkowy a kurs waluty:

a) zasady przyjęcia kursu walutowego dla potrzeb wykazania obowiązku podatkowego:

 • data obowiązku podatkowego a kurs waluty,
 • kiedy data faktury determinuje kurs waluty,
 • kurs waluty przy imporcie towarów.

b) wpływ KSeF na przyjęcie właściwego kursu walutowego dla potrzeb wykazania obowiązku podatkowego:

 • faktura w KSeF a kurs waluty - specyficzne rozwiązanie od 1 lipca 2024 r.

Pokaż cały program

Zwiń

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy

Prowadzący:

star star star star star

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ