KSeF - wpływ na obieg dokumentów w firmie

Prowadzący: Michał Krawczyk

Dostępne terminy:

690 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Szanowni Państwo,
mamy przyjemność zaprosić na szkolenie, które do tematyki KSeF odnosi się przez perspektywę obiegu dokumentów w firmach.

Przepisy o dobrowolnym KSeF obowiązują od roku 2022. Pomimo przesunięcia obowiązkowego KSeF, w przyszłym roku wystawianie faktury ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe. Przesunięcie nie powinno zasadniczo zmienić wdrożonych rozwiązań ani przepisów prawnych regulujących zasady fakturowania w KSeF. Zachęcamy do skorzystania ze szkolenia, którego celem jest przybliżenie Państwu zasad obiegu w Firmie faktur ustrukturyzowanych wystawionych i otrzymanych przy użyciu Krajowego Systemu eFaktur.

Do tej pory faktury funkcjonowały w wizualnej formie (papierowej lub elektronicznej). Wprowadzenie KSeF zmieni w znaczny sposób wystawianie i otrzymywania faktur w obrocie krajowym, co znacząco również wpłynie na obieg dokumentów w firmie (szczególnie w dużych podmiotach gospodarczych lub u takich specyficznych podatników VAT jak jednostki samorządu terytorialnego, lub grupy VAT).

W trakcie szkolenie omówimy zatem zagadnienia związane z KSeF z punktu widzenia obiegu dokumentów w firmie, przykładowo:

 • definicję oraz specyfikę faktury ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF),
 • znaczenia numeru nadawanego fakturze przez KSeF,
 • określenie daty wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • sposób ujęcia faktury ustrukturyzowanej w księgach podatkowych,
 • wskazywanie na fakturach wystawionych w KSeF nabywcy oraz odbiorcy (np. gminy oraz jednostki budżetowej lub grupy VAT, oraz uczestnika grupy VAT), czy też innych podmiotów związanych z transakcją (np. firmy faktoringowej finansującej fakturę),
 • wpływ KSeF na dokumentowanie wydatków dokonanych przez pracowników, za które zapłata nastąpiła otrzymanymi od firmy środkami lub kartami firmowymi,
 • przekazywanie załączników do faktur wystawionych w KSeF,
 • zasady przekazywania wydruków lub elektronicznych obrazów faktur wystawionych w KSeF,
 • dostęp do faktur przez pracowników celem dokonania merytorycznego opisu,
 • specyfikę dokonywania przelewów za faktury wystawione w KSeF w okresie obowiązkowego KSeF,
 • w jakich sytuacjach będzie możliwe odliczenia VAT w przypadku faktur otrzymanych poza KSeF w okresie obowiązkowego KSeF?
 • sposoby nadawania uprawnień pracownikom oraz innym podmiotom do określonych czynności w KSeF,
 • istotne różnice w przypadku nadania uprawnień osobom fizycznym oraz podmiotom niebędącym osobami fizycznymi,
 • nadawania uprawnień w ramach samofakturowania,
 • czy nadanie określonych uprawnień osobom lub podmiotom wiąże się z przekazaniem jakiejś dodatkowej odpowiedzialności (np. karnej-skarbowej)?

W trakcie szkolenia prowadzący odpowiedzą ponadto na inne Państwa wątpliwości związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem KSeF w odniesieniu do obiegu dokumentów w Firmie.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie!

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Pojęcie faktury ustrukturyzowanej (wystawionej w KSeF):
  • definicja faktury ustrukturyzowanej,
  • okres przechowywania faktur przez KSeF,
  • obowiązek i okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych (sprzedażowych oraz zakupowych) - w jakich sytuacjach należy zabezpieczyć dane faktur ustrukturyzowanych we własnym zakresie?
  • obowiązek przekazania faktur ustrukturyzowanych na żądanie organów podatkowych,
  • sposób przekazania faktury wystawionej w KSeF krajowym kontrahentom,
  • sposób przekazania faktury wystawionej w KSeF zagranicznym kontrahentom,
  • czy można wystawić lub uzyskać duplikat faktury ustrukturyzowanej?
 2. Numer systemowy nadany fakturze przez KSeF:
  • nr faktury a numer systemowy nadawany przez KSeF,
  • znaczenie numeru systemowego nadawanego przez KSeF,
  • elementy nr systemowego KSeF,
  • czy nr KSeF należy umieszczać na fakturze przekazanej nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej?
  • sposób ujęcia faktury wystawionej w KSeF w JPK oraz innych księgach podatkowych,
  • czy nr systemowy KSeF powinien być umieszczany na fakturach wystawionych w KSeF przekazanych nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej?
  • kod QR umieszczany na fakturach wystawionych w KSeF przekazanych nabywcy w formie papierowej lub elektronicznej od lipca 2024 r. - obowiązek, znaczenie oraz zawartość danych w kodzie QR,
 3. Płatności za faktury ustrukturyzowane - znaczenie numeru KSeF - rewolucja od lipca 2024 r.:
  • specyfika płatności za faktury ustrukturyzowana przy użyciu mechanizmu podzielonej płatności od lipca 2024 r.,
  • specyfika płatności za faktury ustrukturyzowana przy użyciu zwykłego przelewu od stycznia 2025 r.
  • przelewy zbiorcze za faktury ustrukturyzowane - zbiorczy identyfikator przelewy generowany przez KSeF,
  • zapłata zaliczek przy użyciu podzielonej płatności a faktury ustrukturyzowane,
 4. Data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej:
  • data wystawienia oraz otrzymania faktury w KSeF w świetle przepisów ustawy o VAT,
  • data wystawienia i otrzymania faktury w KSeF a termin płatności,
  • data wystawienia faktury widoczna na wydruku lub obrazie faktury a prawna data wystawienia,
  • faktury wystawione w KSeF otrzymane przez nabywcę w innej formie (papierowej lub elektronicznej) do końca czerwca 2024 r.
 5. Dostęp do zakupowych oraz sprzedażowych faktur ustrukturyzowanych:
  • dostęp do faktur poprzez interfejs KSeF Ministerstwa Finansów,
  • bezpośredni dostęp do faktur poprzez program księgowy podatnika,
 6. Funkcjonowanie faktur papierowych i elektronicznych w okresie obowiązkowego KSeF od lipca 2024 r.:
  • bilety stanowiące faktury,
  • paragony stanowiące faktury uproszczone - do końca 2024 r.
  • faktury wystawiane bezpośrednio z kas rejestrujących - do końca 2024 r.
  • faktury wystawione w okresie niedostępności KSeF (tzw. tryb „offline”),
  • faktury wystawione w okresie awarii KSeF,
  • faktury na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • faktury wystawione w KSeF otrzymane przez nabywcę w innej formie (papierowej lub elektronicznej) od lipca 2024 r. - znaczenie kodu QR,
  • tworzenie wydruków oraz elektronicznych obrazów faktur wystawionych w KSeF na wewnętrzne potrzeby firmy (np. dokonania merytorycznych opisów przez pracowników),
  • sprawny przepływ finansowy - informowanie nabywców o dostępności faktury zakupowej w KSeF oraz terminie jej płatności - np. czy można wysłać nabywcy informacyjnie obraz pdf faktury wystawionej w KSeF?
  • czy można robić wydruki lub elektroniczne obrazy faktur ustrukturyzowanych na potrzeby wewnętrzne firmy - np. w celu dokonania opisów merytorycznych przez pracowników?
 7. Dokumenty towarzyszące fakturom wystawionym w KSeF oraz załącznik do faktur:
  • przekazywanie wydruków lub elektronicznych obrazów faktur wystawionych i otrzymanych w KSeF w celach handlowych - czy to będzie możliwe i zgodne z prawem, a jeżeli tak, to na jakich zasadach?
  • czy w KSeF będzie można dodawać do faktur dodatkowe dokumenty (np. WZ, Zmówienie, CMR itp.),
  • czy w KSeF będzie można dodawać do faktur załączniki (np. wykaz faktur korygowanych, wykaz usług wykonanych w danym miesiącu, protokół odbioru robót itp.),
  • czy do faktur korygujących wystawionych w KSeF należy gromadzić dokumentację, z której wynika uzgodnienie warunków korekty,
 8. Wskazanie „Podmiotu 3” w fakturze wystawionej w KSeF:
  • w jakich sytuacjach wskazuje się „Podmiot 3” na fakturach ustrukturyzowanych,
  • istotne znaczenie wskazania „Podmiotu 3” w przypadku dokumentowania sprzedaży na rzecz jednostek samorządu terytorialnego,
  • istotne znaczenie wskazania „Podmiotu 3” w przypadku dokumentowania sprzedaży na podmiotu będącego członkiem Grupy VAT,
  • inne sytuacje, w których istotne będzie wykazanie „Podmiotu 3” na fakturze ustrukturyzowanej - np. faktoring, zakupy dokonywane przez pracowników, za które zapłata następuje środkami powierzonymi przez pracodawcę, powierzenie towarów podmiotowi innemu niż nabywca towarów (odbiorcy) itp.
 9. Korzystanie z KSeF oraz nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF przez inne osoby i podmioty:
  • rozpoczęcie korzystania z KSeF - jakie narzędzia autoryzacyjne są niezbędne?
  • wyznaczanie „Administratora KSeF” przez podmioty niebędące osobami fizycznymi (formularz ZAW-FA),
  • rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
  • sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF dla osoby fizycznej (np. pracownika),
  • sposób nadawania uprawnień do korzystania z KSeF dla podmiotu działającego w formie innej niż jednoosobowa działalność gospodarcza (np. kontrahent w ramach samofakturowania),
  • dostęp do faktur ustrukturyzowanych przez podmioty, które są częścią „zbiorowych” podatników VAT (jednostki budżetowa w jednostkach samorządów terytorialnego, członkowie grup VAT),
  • tokeny jako narzędzie autoryzacyjne do określonych operacji w KSeF (np. dostęp do faktur wystawionych w KSeF, wystawianie faktur w KSeF) - możliwość automatyzacji procesu wystawiania i otrzymywania faktur w KSeF,
  • odpowiedzialność karno-skarbowa osób lub podmiotów korzystających z uprawnień do wykonywania określonych czynności w KSeF.
 10. Inne sytuacje dokumentacyjne związane z fakturami ustrukturyzowanymi:
  • prawna data otrzymania faktury w KSeF dla celów rozliczeń cywilno-prawnych,
  • brak akceptacji nabywcy w stosunku do faktury otrzymanej w KSeF - jak to zrobić w związku z brakiem możliwości odesłania faktury,
  • faktury wystawiane w KSeF w celu wyłudzeń,
  • czy można otrzymać duplikat faktury wystawionej w KSeF?
  • czy nota korygująca do faktury ustrukturyzowanej jest skuteczna prawnie?
  • czy można anulować fakturę wystawioną w KSeF?

Pokaż cały program

Zwiń

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy

Prowadzący:

star star star star star

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ