27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Krajowy System e-Faktur. Zmiany w VAT luty 2026 - sierpień 2026 r.

Prowadzący: Wojciech Zajączkowski

Dostępne terminy:

690 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

Co zyskasz?

 • wiedzę na temat rewolucyjnych zmian w zakresie fakturowania polegających na wdrożeniu faktury ustrukturyzowanej.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest omówienie zmian wynikających z obowiązkowego wystawiania faktur poprzez Krajowy System eFaktur.

Doniosłość tych zmian w zakresie obligatoryjności faktur ustrukturyzowanych będzie miała wpływ na funkcjonowanie całej firmy od działów księgowości, sprzedaży, działy logistyki, po działy zaopatrzenia, informatyków, jak i poszczególnych pracowników mających kontakt z fakturami zakupowymi. Ponieważ przepisy KSeF są poddawane zmianom i wejdą w życie od 2026 r. szkolenie przybliża uchwalone regulacje z uwzględnieniem projektowanych propozycji zmian związanych z funkcjonowaniem KSeF.

Zmiany obejmują prawie wszystkie wystawiane i otrzymywane faktury i dotyczyć mają treści faktur, terminów ich wystawiania, korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur, możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie, not korygujących, faktur VAT RR, duplikatów faktur, ujmowania faktur korygujących po stronie nabywcy, kas rejestrujących, faktur uproszczonych (paragonów z NIP). Nowe przepisy dotyczyć będą również treści przelewów bankowych, sankcji, sytuacji awaryjnych, gdy nie ma możliwości wystawiania faktur ustrukturyzowanych itp.

Ponadto uczestnictwo w szkoleniu umożliwi zwrócenie uwagi na obszary, które do tej pory nie były przedmiotem zainteresowania służb finansowo-księgowych, a które są istotne dla prawidłowego wystawiania i otrzymywania faktur przy użyciu KSeF.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Zmiany dotyczące KSeF:
  • akty prawne i dokumenty stanowiące podstawę omawianych zmian KSeF,
  • terminy wprowadzenia obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych,
  • faktury w postaci papierowej oraz faktury elektroniczne i faktury ustrukturyzowane – różnice definicyjne,
  • sposoby przesyłania faktur do KSeF,
  • rodzaje dostępu do faktur przesyłanych do KSeF,
  • obowiązkowe wystawianie faktur w KSeF,
  • przypadki braku obowiązku wystawiania faktur przy użyciu KSeF,
  • sposób udostępniania faktur w transakcjach transgranicznych,
  • KSeF a faktury wystawiane w ramach procedur szczególnych (OSS, IOSS),
  • dodatkowe oznaczanie faktur, w tym dla podmiotów zagranicznych, udostępnianych lub używanych poza KSeF,
  • KSeF a faktury elektroniczne w zamówieniach publicznych,
  • awaria i niedostępność KSeF a wystawianie faktur: awaria a data wystawienia faktury, przesyłanie faktur do KSeF po zakończeniu awarii, komunikaty o awarii a postać faktury, postać faktury w okresie niedostępności KSeF i braku możliwości wystawiania faktury w KSeF z przyczyn leżących po stronie podatnika, termin przesłania faktury po okresie niedostępności KSeF i po okresie awarii u podatnika,
  • sankcje za nie wystawienie faktur w KSeF – odroczenie terminów,
  • nowe obowiązki przy realizacji płatności za faktury, w tym w ramach MPP nowe terminy realizacji ww. obowiązków,
  • identyfikator zbiorczy dla faktur przesyłanych do KSeF,
  • zmiany w zakresie zwrotów VAT,
  • zmiany w zakresie stosowania kursów walut faktur wystawianych w KSeF,
  • przechowywanie faktur w KSeF.
 2. Wystawianie i otrzymywanie faktur po zmianach:
  • data wystawienia faktury w KSeF,
  • data przesłania faktury do KSeF w okresie przejściowym,
  • brak obowiązku przesyłania do KSeF dla określonych czynności oraz szczególnego rodzaju podatników,
  • wpływ daty wystawienia faktury na obowiązki ewidencyjne w VAT,
  • faktury wystawiane dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej,
  • faktury wystawiane przy zastosowaniu kasy rejestrującej i likwidacja takiej możliwości od 1 sierpnia 2026 r. – konsekwencje dla sprzedawców i nabywców,
  • likwidacja faktur uproszczonych,
  • paragony z NIP od 1 sierpnia 2026 r.,
  • wystawianie faktur w ramach samofakturowania,
  • załączniki do faktur a KSeF – istotne zmiany proponowane przez Ministerstwo Finansów,
  • dodatkowe informacje na fakturach np.: warunki Incoterms, miejsce dostawy, numer rejestracyjny środka transportu, PKWiU, PKOB, CN, GTIN, podatek akcyzowy na fakturze itp.,
  • wystawianie duplikatów faktur,
  • likwidacja not korygujących – od kiedy?
  • anulowanie faktur w KSeF,
  • data otrzymania faktury przesłanej do KSeF i poza KSeF,
  • termin odliczenia VAT z faktur przesłanych do KSeF i poza KSeF,
  • odliczanie VAT z paragonów z NIP,
  • sposób otrzymywania faktur a konsekwencje w podatkach dochodowych.
 3. Uprawnienia i autoryzacje korzystania z KSeF:
  • rodzaje uprawnień do korzystania z KSeF,
  • nadawanie uprawnień do korzystania z KSeF,
  • składanie zawiadomień ZAW-FA,
  • uwierzytelnienie posiadanych uprawnień,
  • anonimowy dostęp do faktury ustrukturyzowanej.
 4. Ewidencjonowanie faktur korygujących po zmianach w KSeF:
  • ujmowanie przez dostawcę/usługodawcę faktur korygujących „in minus”: wystawianych w KSeF, wystawianych w okresie awarii albo niedostępności KSeF, wystawianych poza KSeF,
  • ujmowanie przez nabywcę faktur korygujących „in minus”: wystawianych w KSeF, wystawianych w KSeF i udostępnionych w inny sposób niż przy użyciu KSeF, wystawianych poza KSeF.
 5. Zmiany w wystawianiu i ewidencjonowaniu faktur VAT RR:
  • możliwość wystawiania i przesyłania faktur VAT RR w KSeF,
  • oświadczenie rolnika ryczałtowego składane w KSeF do wystawiania faktur przez nabywcę w tym systemie,
  • dodatkowe elementy na fakturach VAT RR,
  • waluta w jakiej podaje się kwoty na fakturze VAT RR,
  • kurs waluty dla faktur VAT RR, jak i dla faktur korygujących,
  • termin wystawiania faktur VAT RR,
  • wystawianie faktur VAT RR KOREKTA, przyczyny ich wystawienia i ich treść,
  • terminy ujęcia przez nabywcę faktur VAT RR KOREKTA.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Księgowych i głównych księgowych.
 • Dyrektorów finansowych.
 • Menadżerów odpowiedzialnych za wdrożenie KSEF.

Wojciech Zajączkowski

Ekspert podatkowy

Prowadzący:

star star star star star

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Ekspert podatkowy

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ