Korygowanie podatku VAT po zmianach przepisów 2021-2023

Obecnie brak dostępnych terminów

690 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa na szkolenie, które dotyczy rozliczenia zdarzeń powodujących dokonania korekty podatku od towarów i usług. Dodatkowo, korekty podatku VAT powodują, iż należy je właściwie wykazać w ewidencji VAT składanej w pliku JPK_V7, co odbywa się w bieżącym okresie rozliczeniowym lub poprzez korektę już złożonych plików.

Program szkolenia kompleksowo ujmuje korygowanie podatku VAT, obejmując swym zakresem zdarzenia wymagające od podatnika wystawienia faktury korygującej, a także sytuacje, w których dokonywana jest korekta podatku VAT bez wystawiania faktury korygującej (autokorekta). W szczególności przypadku korekt „na złe długi”, zmiany przeznaczenia środków trwałych, struktura odliczenia itp.

Dodatkowo w latach 2021-2023 zaszły zmiany w przepisach, które zmieniły zasady korygowania podatku VAT, w szczególności, w zakresie:

 • krajowych korekt in minus oraz in plus,
 • krajowych korekt in minus w przypadku korekty faktur wystawionych w KSeF,
 • korekt in minus oraz in plus dotyczących odwrotnych obciążeń (np. WNT, import usług),
 • korekt odwrotnych obciążeń po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym powstał obowiązek podatkowy,
 • korekt „na złe długi”,
 • odliczenia podatku naliczonego po upływie okresu, w którym podatnikowi przysługiwała realizacja prawa do odliczenia,
 • treści faktur korygujących,
 • korygowania WDT w przypadku wykazania stawki krajowej w związku z nieotrzymaniem dokumentów wywozowych (VAT Slim 3 od 2023 r.),
 • zastosowania kursu walutowego w przypadku korygowania transakcji w walutach obcych (VAT Slim 3 od 2023 r.).

Szkolenie ma na celu przekazanie Państwu wiedzy jak ująć w rozliczeniu podatku VAT, w szczególności z tego powodu, że często powstaje wątpliwość czy korekta taka powinna być dokonana na bieżąco, czy też wstecz, poprzez korygowanie wcześniejszych rozliczeń.

Wyjaśnimy Państwu również zagadnienia związane z ujęciem w rozliczeniu w podatku VAT dokumentów korygujących wystawionych przez kontrahentów krajowych i zagranicznych. Podobnie jak w przypadku korekt sprzedaży, również w przypadku korekt zakupu istotne jest czy korekta taka będzie dokonywana na bieżąco, czy też wstecz. Poruszymy również problematykę związaną z korygowaniem zakupu, która musi być dokonana pomimo braku dokumentu korygującego wystawionego przez kontrahenta.

Dodatkowo, w podatku VAT występują korekty związane z wieloletnim systemem rozliczania podatku naliczonego w przypadku zmiany przeznaczenia środków trwałych, inwestycji w obcym środku trwałym, a także w przypadku nabytych czy wytworzonych towarów handlowych. Jesteśmy przekonani, iż w trakcie szkolenia również w tym zakresie rozwiejemy Państwa wątpliwości.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Faktury korygujące oraz korekty zdarzeń gospodarczych bez wystawienia faktury korygującej:

 2. Zasady oraz przyczyny wystawienia faktur korygujących - wpływ na rozlicznie VAT:

  • przyczyny wystawienia faktur korygujących: następcze okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym, pierwotne okoliczności wystawienia faktury - wpływ na ujęcie we właściwym okresie rozliczeniowym,
  • obowiązek wystawienia faktury korygującej: w jakich sytuacjach należy wystawić fakturę korygującą, jaki jest termin wystawienia faktury korygującej, czy można wystawić kilka faktur korygujących do jednej faktury pierwotnej? czy jest obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury uproszczonej lub faktury RR? obowiązek wystawienia faktury korygującej do faktury wystawionej do paragonu a korekta sprzedaży zaewidencjonowanej przy użyciu kasy rejestrującej? faktura korygująca a nota korygującą - jakich pomyłek na fakturze nie można korygować notą?
  • treść faktury korygującej po zmianie przepisów od 2022 roku: obowiązkowe elementy faktury korygującej po zmianach przepisów od 2022 roku, faktury zbiorcze korygujące po zmianach przepisów od 2022 roku, faktury korygujące do faktur ustrukturyzowanych.
  • specyficzny sposób rozliczenia faktury korygującej wystawionej i otrzymanej w KSeF
  • kiedy można wystawić faktury korygujące „do zera”? wystawianie faktur korygujących „do zera” w interpretacjach organów podatkowych, korygowanie strony transakcji lub innych pomyłek poprzez wystawienie faktur korygujących „do zera” - czy prawidłowe?
  • anulowanie faktury jako przyjęta zwyczajowo procedura wyeliminowania faktury z obiegu prawnego: aktualne stanowisko organów podatkowych, technika anulowania faktury, czy można wystawić fakturę korygującą do anulowanej faktury? czy można anulować fakturę poprzez wystawienie faktury korygującej „do zera”?
  • faktury korygujące wystawione z powodu popełnionego błędu lub nowych okoliczności a moment dokonania korekty podatku należnego i naliczonego od 2021 roku: zwroty towarów, rabaty, zwroty zaliczek, zmiana sposobu opodatkowania transakcji lub zmiana strony zobowiązanej do opodatkowania transakcji a korekta u nabywcy i sprzedawcy - np. zmiana ze sprzedaży opodatkowanej na sprzedaż zwolnioną lub zmiana z opodatkowania na zasadach ogólnych na odwrotne obciążenia itp., zmiana sposobu opodatkowania zaliczki a korekta u nabywcy i sprzedawcy, błędny kurs walutowy zastosowany dla przeliczenia podatku VAT, korekta sprzedaży objętej odwrotnym obciążeniem - konsekwencje u nabywcy i wystawcy, błędy na fakturze (np. błędna data sprzedaży, błędna nazwa towaru lub usługi itp.) a odliczenie VAT i zaliczenie do kosztów u nabywcy, odliczenie VAT i korekta w przypadku zawyżenia i zaniżenia kwoty podatku na fakturze pierwotnej (błędna stawka, błędna cena, błędny kurs walutowy itp.) - błędy, które nie powodują u nabywcy utraty prawa do odliczenia VAT i sposoby ich korekty, błędna ilość lub zmiana ilości towaru lub usług na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy? błędna cena lub zmiana ceny towaru lub usługi na fakturze a prawo do odliczenia u nabywcy i korekta u sprzedawcy? inne błędy na fakturach a rozliczenie zakupu przez nabywcę i sprzedaży przez dostawce - pytania uczestników.
  • korekty w transakcjach zagranicznych: korekty transakcji WDT z uwzględnieniem zmian od 2023 roku, eksportu towarów, eksportu usług, korekta transakcji zagranicznych opodatkowanych stawką 0% w razie konieczności opodatkowania stawką krajową - czy wystawiać fakturę korygującą? korekty informacji VAT-UE w związku z korektami transakcji wewnątrzwspólnotowych, korekty WNT, importu usług oraz innych odwrotnych obciążeń od 2021 roku - przyczyna korekty a moment ujęcia w rozliczeniu VAT od 2021 roku, brak obowiązku korekty podatku naliczonego w przypadku braku faktury WNT od 2023 r. korekta importu towarów, kurs walutowy przy korektach pojedynczych i zbiorczych - zmiana przepisów od 2023 roku w ramach VAT Slim 3.
  • dokumentowanie korekty przez sprzedawcę dla potrzeb rozliczenia VAT oraz moment dokonania korekty: kiedy wymagane jest posiadanie dokumentacji, z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty, w jakich sytuacjach można korygować podatek należny dokumentacji, z której wynika, że uzgodniono z nabywcą warunki korekty, faktura ustrukturyzowana a odmienny moment korekty podatku należnego.
 3. Inne korekty podatku VAT należnego i naliczonego:

 4. Korekta z tytułu ulgi na złe długi po orzeczeniu TSUE oraz zmianach przepisów od 2021 roku:

  • korekta podatku należnego po stronie sprzedawcy po zmianach przepisów,
  • korekta podatku naliczonego po stronie nabywcy po zmianach przepisów.
 5. Korekty samochodowe:

  • zmiana przeznaczenia w trakcie użytkowania pojazdu,
  • sprzedaż podjazdu a korekta podatku naliczonego.
 6. Zbycie, likwidacja, zmiana przeznaczenia towarów przed upływem okresu korekty:

  • likwidacja, porzucenie, odsprzedaż inwestycji w obcym środku trwałym a korekta VAT,
  • zmiana przeznaczenia towarów handlowych a korekta VAT,
  • zmiana przeznaczenia środka trwałego a korekta VAT - jednorazowa czy wieloletnia?
 7. Współczynnik odliczenia w przypadku działalności opodatkowanej i zwolnionej:

  • roczne korekty wieloletnie,
  • sposób liczenia współczynnika odliczenia,
  • kwalifikowanie wydatków w przypadku struktury odliczenia,
  • współczynnik odliczenia a podatnicy działający w Grupie VAT od lipca 2022 roku,
  • możliwość dobrowolnego opodatkowania usług finansowych od 2022 roku, a wpływ na współczynnik odliczenia.
 8. Ujęcie faktur korygujących oraz korekt VAT w JPK_V7:

 9. Okres rozliczeniowy, w którym wykazywana jest korekta:

  • korekty podatku VAT ujmowane na bieżąco,
  • korekty podatku VAT wymagające korekty JPK_V7,
  • korekta JPK_V7 a „czynny żal” – zmiana przepisów od 2022 r.
 10. Dokumenty, na podstawie których wykazywana jest korekta w JPK_V7:

  • korekty wykazywane dokumentem WEW,
  • korekty wykazywane na podstawie dokumentów źródłowych.

Pokaż cały program

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ