27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Gospodarka odpadami od A do Z - BDO, zasady ewidencji i magazynowania odpadów - najnowsze zmiany od 01.01.2023 r.

Obecnie brak dostępnych terminów

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu


Gospodarka odpadami to swoiste „zarządzanie” odpadami od momentu ich wytworzenia u Wytwórcy odpadów do momentu ich przekazania – celem przetworzenia u kolejnego uczestnika w łańcuchu dostaw. Poszczególne „operacje” na odpadach są zapisywane i przechowywane w BDO w formie ewidencji – na Kartach Ewidencji i Kartach Przekazania Odpadów. To podejście do każdego odpadu z osobna wynika przede wszystkim z właściwości fizycznych i chemicznych odpadów, skąd będę się brały dalsze obowiązki – m.in. klasyfikacji odpadów jako niebezpieczne, właściwego magazynowania czy tworzenia infrastruktury do zabezpieczenia przed przedostawaniem się odpadów do środowiska. To „zarządzanie” musi być spójne z aktualnymi wymogami prawnymi w zakresie gospodarki odpadami, produktami i odpadami opakowaniowymi, które realizują założenia GOZ-u (Gospodarki Obiegu Zamkniętego). Trzeba tutaj zaznaczyć, że wiele nowych obowiązków weszło w życie wprost z nowelizacji Ustawy o odpadach z 14 grudnia 2012 r., ale też z zapisów innych ustaw i rozporządzeń często nie związanych bezpośrednio z tematyką gospodarki odpadami. Przykładem może być ogłoszona w roku 2022 „rewolucja” dla odpadów budowlanych, która miała wejść w życie od 01.01.2023 r. Jak się okazało Ustawa z 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu – przesunęła termin wejścia w życie wytycznych dla wytwórców odpadów budowlanych i rozbiórkowych z 01.01.2023 r. na 01.01.2025 r., gdzie nałożono obowiązek segregacji tych odpadów na co najmniej 6 frakcji: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady mineralne (beton, cegłę, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie).


Dlatego specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy kompleksowe szkolenie, przedstawiające aktualne obowiązujące wytyczne do „zarządzania” odpadami w firmie – zasady ewidencji i sprawozdawczości w zakresie odpadów z wykorzystaniem bazy danych odpadowych (BDO). Zaprezentowane zostaną nowe definicje dla odpadów i zmienione definicje odpadów, zmiany dla procesów R3, R4, R5 i R12 obowiązujące od 01.01.2022 r.


Na szkoleniu w formie praktycznej zostanie przedstawiona obsługa podstawowych funkcji w BDO. Zostaną przedstawione najważniejsze zasady obowiązujące w gospodarce odpadami, m.in.: w jaki sposób sklasyfikować dany odpad, jak magazynować i transportować odpady, kiedy działalność w zakresie gospodarki odpadami wymaga zezwoleń lub innych uzgodnień, jak przekazywać odpady osobom fizycznym/dokumentacja/ewidencja. W jaki sposób i kiedy mamy obowiązek składać wnioski aktualizacyjne w BDO. W jakich przypadkach niezbędne jest załączanie Pełnomocnictwa do wniosków i sprawozdań w BDO. Omówienie formy komunikowania się Urzędu Marszałkowskiego w sprawie złożonych dokumentów w BDO (wnioski, sprawozdania – wezwanie do korekty/tworzenie korekty do wniosku/sprawozdania).


Wszyscy uczestnicy będą mieli możliwość zadawania pytań na szkoleniu i po jego zakończeniu.


Szkolenie przeznaczone jest szczególnie dla osób odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w firmach, zarówno tych z doświadczeniem jak i początkujących.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

1. Podstawy prawne gospodarki odpadami i podstawowe definicje:

 • Co jest odpadem? - definicja odpadów wraz z podziałem na rodzaje,
 • Podstawowe obowiązki Podmiotów związanych z wytwarzaniem, zbieraniem, przetwarzaniem odpadów,
 • Definicja odpadów rozbiórkowych, remontowych, bioodpadów, odpadów żywności, odpadu komunalnego,
 • Nowe zasady uznania substancji/przedmiotu za produkt uboczny/utrata statusu odpadów
 • Nowa Karta ewidencji odpadów KEO i karta ewidencji odpadów komunalnych (KEOK) od 01 stycznia 2022 r. dla Podmiotów prowadzących działalność w zakresie przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub innego odzysku w ramach sporządzanej ewidencji odpadów - nowe wymogi podawania dodatkowo informacji o utracie statusu odpadów (jeżeli taka zachodzi), a także o produktach i materiałach powstających w  wyniku ww. procesów,
 • Odpady budowlane i rozbiórkowe - charakterystyka źródła powstawania, zasada segregacji od roku 2025,
 • ROP - w gospodarce odpadami.

2. Zgłoszenia, pozwolenia i zezwolenia w gospodarce odpadami (operat przeciwpożarowy):

 • Czy możemy sami przeprowadzać sortowanie, mycie czy rozbieranie odpadów na części? Czy możemy przyjmować odpady od osób fizycznych i innych przedsiębiorstw?  Kiedy możemy transportować odpady?
 • Kiedy pojawia się potrzeba wystąpienia o pozwolenie na wytwarzanie lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów?

3. Katalog odpadów i zasady klasyfikacji odpadów:

 • Jak przypisać wytwarzane przez siebie odpady do kodu i rodzaju odpadów?
 • Najczęstsze błędy przy klasyfikacji i jak ich unikać.

4. Zasady ewidencji odpadów z wykorzystaniem BDO:

 • Ewidencja obowiązkowa/ zwolnienia z ewidencji - w jakich przypadkach i dla kogo?
 • KPO (Karta Przekazania Odpadów) - sposób konstrukcji.
 • KEO (Karta Ewidencji Odpadów) - zasada zakładania i wypełniania.
 • Przekazujący, Transportujący, Przejmujący odpady - omówienie funkcji.
 • Statusy KPO - najważniejsze wskazówki.
 • Odpady wytwarzane w ramach świadczonych usług - odpowiedzialność.
 • Wytwarzanie odpadów - w wyniku świadczenia usług (w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 32 ustawy o odpadach) i/lub działalności w zakresie obiektów liniowych (w rozumieniu art. 3 pkt 3a ustawy - Prawo budowlane).
 • Ewidencja odpadów przekazanych osobom fizycznym (pracownikom) - obowiązkowy wpis w KEO i Sprawozdaniu o ilości i rodzaju wytwarzanych odpadach.
 • Korekta KPO odrzuconej.

5. Przekazywanie osobom fizycznym i jednostkom organizacyjnym:

 • Kiedy i jak można przekazać pracownikom odpady np. palety, karton, ziemię? Sporządzenie dokumentacji (oświadczenia zgodnie z Rozporządzeniem z 10 listopada 2015 w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku.
 • W jaki sposób wprowadzić przekazanie odpadów osobom fizycznym/fundacjom do Karty Ewidencji Odpadów/Jak wykazywać takie odpady w Sprawozdaniu o ilości i rodzajów wytwarzanych odpadów.

6. Zasady magazynowania odpadów dla wytwórców oraz dla przetwarzających odpady:

 • Omówienie Rozporządzenie Ministra Klimatu z 11.09.2020 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów.
 • Jak długo można magazynować odpady?
 • Jakie warunki musi spełnić miejsce magazynowania odpadów?
 • Wymogi przeciwpożarowe - analiza obecnej wersji rozporządzenia w sprawie wymagań w zakresie ochrony przeciwpożarowej, jakie mają spełniać obiekty budowlane lub ich części oraz inne miejsca. przeznaczone do zbierania, magazynowania lub przetwarzania odpadów.

7. Zasady transportu odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych:

 • Zasady oznakowania pojazdu przeznaczonego do transportu odpadów?
 • Potwierdzenie Wygenerowane z BDO - podstawowy dokument dla kierowcy na drogę.
 • Przewożenie własnych odpadów - zasada transportu - oznakowanie/KPO.

Pokaż cały program

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ