Fakturowanie, dokumentowanie i ewidencjonowanie w VAT w 2024 r. Obowiązkowe faktury ustrukturyzowane

Obecnie brak dostępnych terminów

690 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

Co zyskasz?

 • wiedzę na temat fakturowania, odliczania VAT i prowadzenia ewidencji w tym podatku,
 • wiedzę na temat fakturowania w KSeF od lipca 2024 r.

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z tematyką faktur, której znajomość jest niezbędna w celu prawidłowego dokumentowania i ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Szkolenie będzie dotyczyło zarówno treści faktur, terminów ich wystawiania, jak również korygowania dokumentów sprzedaży, w tym anulowania faktur oraz możliwości odliczania podatku naliczonego na ich podstawie.
W toku szkolenia zostaną omówione regulacje dotyczące korygowania transakcji podlegających VAT u sprzedawcy, jak i u nabywcy.
Ponadto w trakcie szkolenia zostaną omówione zagadnienia związane z odliczaniem VAT, terminami odliczeń, ale również z określeniem zakresu odliczeń podatku naliczonego w związku z rodzajem działalności wykonywanej przez podatnika.
Bardzo ważną kwestią wymagającą przygotowania całej firmy do zbliżających się zmian są regulacje dotyczące obowiązkowych faktur ustrukturyzowanych. Doniosłość tych zmian będzie miało wpływ na funkcjonowanie całej firmy od działów księgowości, sprzedaży, działy logistyki, po działy zaopatrzenia, informatyków, jak i poszczególnych pracowników mających kontakt z fakturami zakupowymi. Ponieważ przepisy KSeF wejdą w życie od lipca 2024 r. czasu na zapoznanie się z tymi zagadnieniami nie zostało zbyt wiele.
Uczestnictwo w szkoleniu pozwoli na usystematyzowanie wiedzy dotyczącej wystawiania faktur, jak również pomoże wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne dotyczące nowych regulacji związanych z fakturowaniem, dokumentowaniem i ewidencjonowaniem transakcji VAT.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Obowiązki podatników związane z wystawianiem faktur i duplikatów faktur:
  • podmioty uprawnione do wystawiania faktur,
  • kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury VAT?
  • rodzaje wystawianych faktur: faktura, duplikat faktury, faktura dokumentująca czynności, dla których podatnikiem jest nabywca lub usługobiorca, faktura dokumentująca procedury szczególne, faktura VAT-RR,
  • elementy niezbędne na fakturach,
  • ujmowanie duplikatów faktur w ewidencji sprzedaży i zakupu,
  • faktury zaliczkowe i końcowe faktury zaliczkowe - sposoby postępowania,
  • konsekwencje wystawiania: rachunków, faktur proforma, dokumentów bez oznaczeń „faktura VAT”,
  • terminy wystawiania faktur - zasady ogólne i szczególne,
  • faktura wystawiona przed transakcją - konsekwencje w VAT,
  • wystawianie faktur w mechanizmie podzielonej płatności: wartość faktury a jej oznaczenie, konsekwencje braku oznaczenia na fakturze mpp dla sprzedawcy i nabywcy, zaliczki w mechanizmie podzielonej płatności,
  • podawanie symbolu PKWiU na fakturze,
  • dokumenty i bilety, które mogą być uznane za faktury - zakres niezbędnych danych,
  • wystawianie faktur uproszczonych,
  • informacje zawarte na fakturach dokumentujących czynności zwolnione z VAT.
 2. Zasady korygowania danych zawartych w fakturach (anulowanie faktury, faktura korygująca i nota korygująca):
  • możliwość anulowania faktury - w jakich sytuacjach,
  • okoliczności wystawiania dokumentów korygujących,
  • rozliczanie faktur korygujących „in plus” i „in minus”,
  • możliwość korygowania faktur „do zera”,
  • kto i kiedy może wystawić notę korygującą?
  • jakie błędy można korygować notą korygującą?
  • możliwość korygowania paragonów uproszczonych.
 3. Faktura podstawą do odliczenia podatku naliczonego:
  • data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,
  • termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,
  • termin odliczenia VAT przy nabyciu towarów lub usług od podatnika rozliczającego się metodą kasową,
  • jak odnaleźć nr faktury na paragonie z NIP,
  • otrzymanie faktury przy WNT po wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie C‑895/19,
  • brak faktury przy imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,
  • faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment odliczenia podatku naliczonego.
 4. Zakres odliczenia – zagadnienia podstawowe:
  • odliczanie VAT w związku z działalnością: opodatkowaną, opodatkowaną i zwolnioną, opodatkowaną, zwolnioną oraz działalnością nie mającą charakteru działalności gospodarczej, opodatkowaną i działalnością nie mającą charakteru działalności gospodarczej,
  • określanie wysokości podatku do odliczenia,
  • konsekwencje rezygnacji z prawa do odliczenia,
  • wykonywanie czynności opodatkowanych, a brak prawa do odliczenia podatku naliczonego.
 5. Wystawianie i otrzymywanie faktur od lipca 2024 r.:
  • wystawianie faktur w KSeF przez podatników VAT czynnych,
  • dokumentowanie transakcji przez podatników VAT zwolnionych w dobie KSeF,
  • faktury przesyłane poza KSeF,
  • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej
  • data obowiązku podatkowego i termin odliczenia dla faktur przesyłanych do KSeF,
  • konsekwencje zmian wynikających z wprowadzenia KSeF: likwidacja faktur jako paragonów z NIP, zakaz wystawiania faktur z kasy fiskalnej, brak konieczności akceptacji dla faktur przesyłanych poprzez KSeF, zasady korekt faktur, likwidacja not korygujących, nowy sposób wystawiania/udostępniania duplikatów faktur,
  • akceptacje faktur elektronicznych,
  • kary za nieprawidłowości związane z wystawianiem faktur.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • Księgowych i głównych księgowych.
 • Podatników.
 • Osób zainteresowanych tematyką faktur i zmianami w KSeF.

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ