WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Ewidencja, wycena, amortyzacja środków trwałych. Teoria i praktyka z uwzględnieniem najnowszych regulacji

Dostępne terminy:

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Rok 2019 przyniósł kolejne zmiany w gospodarowaniu środkami trwałymi. Nowe uregulowania podatkowe dotyczące zmian w leasingu, amortyzacji i ograniczonych kosztach użytkowania samochodów osobowych, sprawiają, że gospodarowanie środkami trwałymi wymaga pewnych zmian. Zdobyte informacje pozwolą na sprawne poruszanie się w tej skomplikowanej problematyce.

Celem szkolenia jest przedstawienie problematyki środków trwałych w aspekcie bilansowym i podatkowym, z uwzględnieniem ww. zmian i nowości. Prezentowane zagadnienia pozwolą na sprawne poruszanie się po problematyce środków trwałych. Zdobyte informacje pozwolą na wykorzystanie ich do podejmowania właściwych decyzji dotyczących gospodarowania środkami trwałymi i pomogą w samodzielnym rozwiązywaniu pojawiających się problemów.

Szkolenie omawia szczególne uregulowania, właściwe dla jednostek sektora finansów publicznych. Treści szkolenia podparte są przepisami prawa, orzecznictwem sądowym i interpretacjami podatkowymi oraz przykładami z doświadczeń prowadzącego szkolenie.

Program szkolenia uwzględnia aktualne przepisy i nowe uregulowania:

 • rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 03 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz.U.2016.1864 z dnia 2016.11.18),
 • Krajowy Standard Rachunkowości Nr 11 „Środki Trwałe” – Komunikat Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości (Dz. Urz. Min Roz. i Fin. z 29 maja 2017 r., poz. 105),
 • ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2193),
 • ustawa z 23.10.2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2159),
 • akty prawne właściwe dla sektora finansów publicznych.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. CZĘŚĆ

  1. Definicja środków trwałych:
   • w świetle ustawy o rachunkowości,
   • w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych,
   • w świetle Klasyfikacji Środków Trwałych - KŚT 2016,
   • w aktach prawnych właściwych dla sektora finansów publicznych.
  2. Różnice definicyjne środków trwałych wynikające z przepisów prawnych.
  3. Środki trwałe własne i obce.
 2. CZĘŚĆ

  1. Ustalanie wartości początkowej środków trwałych.
  2. Środki trwałe w budowie - rozliczenie inwestycji.
  3. Części składowe, peryferyjne i dodatkowe środków trwałych.
  4. Ulepszenie, remont i konserwacja środka trwałego - skutki właściwego ujęcia.
  5. Likwidacja środków trwałych i jej etapy - wycofanie z użytkowania i fizyczna likwidacja.
  6. Wycena środków trwałych - aktualizacja wyceny, odpisy z tytułu trwałej utraty wartości środków trwałych.
 3. CZĘŚĆ

  1. Amortyzacja i umorzenie.
  2. Najczęściej stosowane metody amortyzacyjne.
  3. Amortyzacja w prawie bilansowym - ustalenie okresu, stawki i metody amortyzacji.
  4. Amortyzacja podatkowa - wprowadzenie.
  5. Amortyzacja liniowa jako podstawowa metoda amortyzacji podatkowej.
  6. Amortyzacja degresywna (degresywno-liniowa) jako jedna z metod amortyzacji podatkowej.
  7. Amortyzacja przyspieszona dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność.
  8. Amortyzacja przyspieszona nabytych fabrycznie nowych środków trwałych.
  9. Amortyzacja w jednostkach sektora finansów publicznych.
  10. Amortyzacja firmowych samochodów osobowych od 2019 r.
 4. CZĘŚĆ

  1. Klasyfikacja Środków Trwałych (KŚT 2016) - najistotniejsze zmiany od 01-01-2018 r.
  2. Struktura symboli KŚT.
  3. Charakterystyka grup KŚT:
   • Grunty.
   • Budynki i lokale.
   • Obiekty inżynierii lądowej i wodnej.
   • Kotły i maszyny energetyczne.
   • Maszyny, urządzenia i aparaty.
   • Urządzenia techniczne.
   • Środki transportu.
   • Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie.
   • Inwentarz żywy.

Pokaż cały program

Zwiń

Dla kogo przeznaczone jest szkolenie?

 • dla osób zarządzających,
 • księgowych,
 • niefinansistów, którym powierzono gospodarowanie środkami trwałymi w jednostkach sektora publicznego, prywatnego i pozarządowego.

Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy

Prowadzący:

star star star star star

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Prowadzący:

Anna Król-Błażejewska

Doświadczony księgowy

Znany i doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu rachunkowości i podatków oraz rozliczania projektów unijnych. Księgowy przedsiębiorstw i jednostek sektora publicznego. Właściciel biura rachunkowego. Autorka publikacji z zakresu rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek administracji publicznej i organizacji pozarządowych.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ