CIT VADEMECUM (Szkolenie 4-dniowe)

Dostępne terminy:

1290 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 8 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 4
  • 1 dzień - 17.04.2024
  • 2 dzień - 24.04.2024
  • 3 dzień - 08.05.2024
  • 4 dzień - 15.05.2024
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu podatku CIT – kompleksowo i praktycznie. Szkolenie adresowane jest do pracowników biur rachunkowych, księgowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych i konsultantów podatkowych, a także wszystkich osób, które chcą usystematyzować swoją podatkową wiedzę z zakresu CIT.

1 dzień 17.04.2024 – godz.: 10:00-12:00
2 dzień 24.04.2024 – godz.: 10:00-12:00
3 dzień 08.05.2024 – godz.: 10:00-12:00
4 dzień 15.05.2024 – godz.: 10:00-12:00

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

SZKOLENIE I. CIT: zagadnienia wstępne oraz przychody – 17.04.2024
Zapraszamy na pierwsze szkolenie z cyklu CIT VADEMECUM, podczas którego poruszona zostanie tematyka zakresu przedmiotowego opodatkowania. Fokus na przychody pozwoli na głębszą analizę tej kategorii prawnej.

 1. Zagadnienia wstępne dot. CIT:
  • podatnik CIT,
  • podmioty zwolnione z CIT,
  • rok podatkowy: definicja roku podatkowego, wybór roku podatkowego, zmiana roku podatkowego, rok podatkowy a rok obrotowy, odpowiedni wybór roku podatkowego jako nowe narzędzie do optymalizacji zarządzania zobowiązaniami podatkowymi CIT.
 2. Przychody w CIT - zagadnienia wprowadzające:
  • definicja i cechy przychodów,
  • przychody z tzw. nieodpłatnych świadczeń,
  • w jaki sposób ustalić wartość przychodu oraz wartość przychodu z nieodpłatnych świadczeń?
  • przykładowe przysporzenia nieuznawane za przychody podatkowe,
  • moment rozpoznania przychodu w CIT,
  • moment rozpoznania przychodu w CIT a moment powstania obowiązku podatkowego w VAT,
  • korekta przychodów: wstecznie, czy na bieżąco?
  • rabat w miejsce kary umownej/reklamacji - sposób rozliczenia.
 3. Źródła przychodów w CIT:
  • podział na przychody z zysków kapitałowych oraz przychody klasyczne,
  • skutki prawidłowej alokacji przychodu,
  • przegląd przychodów z zysków kapitałowych,
  • kiedy odsetki od udzielonej pożyczki stanowią przychód z zysków kapitałowych?
  • przychody z praw majątkowych jako przychody z zysków kapitałowych.
 4. Podatek VAT jako przychód:
  • kiedy VAT jest przychodem?
  • korekty roczne w VAT i ich wpływ na amortyzację oraz na przychód podatkowy.
 5. Przychody w walutach obcych - ustalanie różnic kursowych:
  • dostępne metody wyboru zasad przeliczania,
  • metoda podatkowa,
  • metoda rachunkowa,
  • korelacja wybranej metody z podatkiem VAT od dnia 01.01.2021 r.,
  • kurs faktycznie zastosowany,
  • zapłata na rachunki walutowe
  • przewalutowanie - po jakim kursie?
 6. Stawki podatku CIT:
  • stawka bazowa (19%),
  • stawka obniżona (9%),
  • stawka obniżona a źródła przychodów w CIT,
  • podwyższenie limitu dla tzw. małego podatnika od dnia 01.01.2021 r.
  • w jaki sposób ustalać prawa do stawki 9%?
  • czy powinniśmy liczyć wartość sprzedaży neto, czy z VAT?
  • ćwiczenie: analiza na wybranym przykładzie możliwości skorzystania z 9% stawki CIT,
  • stawki dedykowane przychodem z zysków kapitałowych.

SZKOLENIE II. Wybrane ulgi i odliczenia w CIT – 24.04.2024
Zapraszamy na drugie szkolenie z cyklu CIT VADEMECUM. Podczas tego spotkania omówiona zostanie tematyka ulg i odliczeń w CIT - w aspekcie praktycznym.

 1. Rozliczanie strat podatkowych:
  • alokacja straty do źródła przychodów,
  • mechanika rozliczania strat podatkowych,
  • jednorazowy limit 5 mln,
  • ćwiczenie: rozliczenie straty w CIT-8,
  • ograniczenia w rozliczaniu strat od 01.01.2021 r.
 2. Ulga na złe długi w CIT:
  • kto może a kto jest obowiązany?
  • ograniczenie stosowania ulgi do transakcji krajowych
  • ulga, a podmioty powiązane,
  • mechanizm stosowania,
  • ulga na złe długi w spółkach osobowych,
  • liczenie 90-dniowego terminu,
  • uregulowanie zobowiązania po uprzedniej korekcie,
  • ulgi na złe długi w zeznaniach rocznych,
  • wpływ ulgi na złe długi na zaliczkowanie,
 3. Zmiany COVIDowe:
  • kiedy dłużnik nie musi dokonywać korekty?
  • terminy skrócone dla wierzycieli.
 4. Ulga B+R:
  • na czym polega ulga B+R?
  • ulga B+R a źródło przychodów,
  • korzyści podatkowe związane z B+R,
  • B+R rozliczenie na etapie zeznania rocznego,
  • kiedy można korzystać z B+R na "zaliczkowaniu"?
  • działalność badawczo-rozwojowa,
  • niepewność wyniku prowadzonych prac,
  • systematyczny sposób prowadzenia,
  • planowanie finansowania inwestycji,
  • innowacyjność w skali firmy,
  • jaka jest rola Podręcznika Frascati 2015 wydanego przez OECD?
  • sprzężenie B+R z czasami „COVIDOwymi” w 2020 i 2021 r.
  • wsteczne korzystanie z ulgi B+R,
  • wydatki kwalifikowane - przeglą,
  • kilka przykładów projektów B+R,
  • przegląd bieżących interpretacji indywidualnych i orzecznictwa sądów administracyjnych,
  • jak rozliczać koszty B+R: na bieżąco, poprzez amortyzację, czy jednorazowo po zakończeniu projektu?
 5. Ulga na wprowadzenie na rynek nowego produktu:
  • komu przysługuje?
  • proces produkcji próbnej oraz proces komercjalizacji docelowej,
  • koszty kwalifikowane,
  • poziom odliczenia.
 6. Ulga na ekspansję produktową:
  • komu przysługuje?
  • co można odliczyć?
  • za jaki okres można skorzystać?
  • jak kalkulować wysokość odliczenia?
 7. Ulga na robotyzację:
  • jak rozumieć robotyzację?
  • koszty kwalifikowane,
  • poziom odliczenia,
  • moment odliczenia.
 8. Ulga na nabycie spółki krajowej oraz zagranicznej:
  • komu przysługuje?
  • co można odliczyć?
  • maksymalna wartość odliczeń,
  • wydatki podlegające odliczeniu.
 9. Ulga na wejście na giełdę:
  • wydatki objęte ulgą,
  • maksymalny poziom odliczeń,
  • moment odliczenia.

SZKOLENIE III. Dywidendy, podatek u źródła oraz funkcja płatnika podatku z tym związana – 08.05.2024
Zapraszamy na kolejne szkolenie z cyklu CIT VADEMECUM. Podczas tego spotkania omówiona zostanie tematyka wypłacania dywidend, współpracy międzynarodowej w świetle podatku u źródła oraz obowiązków jakie te zdarzenia implikują dla polskiego płatnika.

 1. Wstęp do międzynarodowego prawa podatkowego:
  • nieograniczony obowiązek w PIT i CIT,
  • ograniczony obowiązek podatkowy w PIT i CIT,
  • ustalanie miejsca zamieszkania/siedziby,
  • rola UPO, modelowej konwencji OECD oraz MLI,
  • ustalanie miejsca zamieszkania/siedziby wg UPO,
  • ustalanie miejsca zamieszkania/siedziby na przykładzie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania (wybranej przez uczestników).
 2. Podatek u źródła (WHT):
  • istota podatku u źródła,
  • podatek u źródła a certyfikat rezydencji,
  • odpowiedzialność krajowych podmiotów z tytułu uchybień związanych z poborem podatku u źródła.
 3. Certyfikat rezydencji:
  • definicja,
  • zmiana miejsca zamieszkania a certyfikat rezydencji,
  • kiedy wystarczy kopia certyfikatu?
  • "korporacyjne" certyfikaty - skąd wziąć certyfikaty FB, Google'a, Amazon, czy eBay?
  • certyfikat rezydencji w formie skanu lub pliku pdf/jpeg itp.?
 4. Zakres przedmiotowy podatku u źródła:
  • działalność wykonywana osobiście,
  • umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem, kadra managerska,
  • licencje, znaki towarowe, know-how itp.,
  • branża eventowa,
  • wybrane usługi transportowe,
  • usługi niematerialne (doradcze, analityczne, badanie rynku itp.),
  • problematyka usług pośrednictwa w kontekście poboru podatku u źródła.
 5. Stawki w podatku u źródła 20%, 10%).
 6. WHT a UPO: studium przypadku:
  • zyski przedsiębiorstw w kontekście WHT na przykładzie UPO z Niemcami, Holandią i Włochami,
  • zyski przedsiębiorstw: zasady ogólne,
  • zakres stosowania (zakres definicyjny przedsiębiorstwa umawiającego się państwa).
  • co z podatkiem u źródła?
 7. Zyski przedsiębiorstw na przykładzie UPO z Danią, Niemcami, Czechami i Słowacją.
 8. Należności licencyjne na przykładzie UPO ze Słowacją, Hiszpanią, Maltą:
  • zakres stosowania (zakres definicyjny należności licencyjnych),
  • maksymalna stawka podatku u źródła,
 9. Zyski z pracy, wynagrodzenia członków rad nadzorczych, artyści i sportowcy na przykładzie UPO z Niemcami, Francją i Czechami:
  • definicja pracy najemnej,
  • podatek u źródła,
 10. Jak uniknąć podwójnego opodatkowania: analiza na przykładzie rodzajów przychodów i wybranych UPO.
 11. WHT: krajowe spółki jako płatnicy:
  • wypłaty na rzecz osób fizycznych będących rezydentami,
  • wypłaty na rzecz osób prawnych będących rezydentami,
  • wypłaty na rzecz osób fizycznych będących nierezydentami,
  • wypłaty na rzecz osób prawnych będących nierezydentami,
  • terminy pobrania podatku,
  • terminy wpłaty podatku,
  • właściwy organ podatkowy w zakresie WHT
  • obowiązki informacyjne/raportowanie.
 12. Opodatkowanie dywidend wypłacanych przez spółki krajowe:
  • dywidendy krajowe - opodatkowanie CIT,
  • zwolnienia dedykowane podatnikom CIT otrzymującym dywidendę,
  • wymóg zaangażowania kapitałowego,
  • wymóg posiadania akcji/udziałów przez okres 2 lat,
  • retroaktywne spełnienie warunku posiadania udziałów/akcji,
  • skutki niedotrzymania warunków,
  • zwolnienia dla podmiotów zagranicznych.
 13. Dywidendy krajowe - rozliczenie i raportowanie:
  • wypłaty na rzecz osób fizycznych będących rezydentami,
  • wypłaty na rzecz osób prawnych będących rezydentami,
  • wypłaty na rzecz osób fizycznych będących nierezydentami,
  • wypłaty na rzecz osób prawnych będących nierezydentami,
  • terminy pobrania podatku,
  • terminy wpłaty podatku,
  • właściwy organ podatkowy w zakresie WHT,
  • obowiązki informacyjne/raportowanie.
 14. Dywidendy krajowe - rozliczenie i raportowanie:
  • dochody polskich udziałowców (PIT i CIT),
  • opodatkowanie polskich rezydentów podatkowych w związku z otrzymanymi dywidendami,
  • zwolnienie dla niektórych polskich rezydentów w związku z otrzymanymi dywidendami.
 15. Ćwiczenie:
  • wypłata dywidendy przez spółkę polską zagranicznemu rezydentowi podatkowemu na przykładzie wybranej UPO,
  • wypłata dywidendy przez zagraniczną spółkę polskiemu rezydentowi podatkowemu na przykładzie wybranej UPO.
 16. Limit wypłat 2 mln pln rocznie (dot. WHT i dywidend):
  • limit wypłat do 2 mln pln dla danego podatnika/rok podatkowy,
  • skutki przekroczenia limitu
  • jak można obejść limit?
  • dobra wiara płatnika - czym należy się kierować?

SZKOLENIE IV. Podatki „ukryte” w ustawie CIT – 15.05.2024
Zapraszamy na ostatnie szkolenie z cyklu CIT VADEMECUM. Podczas tego spotkania omówiona zostanie tematyka nowych regulacji uszczelniających pobór podatku zwanych „minimalnymi CIT-ami” czy też podatkiem od „przerzuconych dochodów”.

 1. Podatek od tzw. „przerzuconych dochodów”:
  • podatnicy objęci podatkiem,
  • podmioty wyłączone,
  • zdarzenia objęte opodatkowaniem,
  • stawka,
  • podstawa opodatkowania,
  • terminy raportowań i zapłaty.
 2. Minimalny podatek dochodowy:
  • od kiedy?
  • terminy raportowania i terminy zapłaty?
  • czy za rok 2021 r. także należy uiścić podatek minimalny?
  • przesłanki opodatkowania: strata vs niska rentowność
  • kategorie podatników objęte nowym podatkiem,
  • jak „wymiksować” się z tego podatku?
  • preferowane struktury podmiotów,
  • podmioty powiązane kapitałowe o określonej rentowności,
  • podstawa opodatkowania,
  • potrącenie podatku minimalnego od podatku CIT w roku bieżącym i w latach kolejnych, jak zarządzać rentownością w kolejnych latach?
 3. CFC - zagraniczne jednostki kontrolowane:
  • siatka pojęciowa,
  • spółki zagraniczne polskich rezydentów,
  • prowadzenie rzeczywistej działalności gospodarczej przez zagraniczną jednostkę kontrolowaną - dlaczego to takie ważne?
  • mechanizm CFC: stawka i podstawa opodatkowania,
  • już nie tylko dochód CFC, ale także jej majątek "podbije" wysokość CIT,
  • terminy raportowania i zapłaty.
 4. Spółki nieruchomościowe po zmianach wprowadzonych Polskim Ładem:
  • istota rozwiązania,
  • "płynny" status spółki nieruchomościowej,
  • podatek u źródła, a dochody ze zbycia udziałów itp. w spółce nieruchomościowej,
  • spółka nieruchomościowa jako płatnik podatku dochodowego,
  • odpowiedzialność podatkowa spółki nieruchomościowej jako płatnika podatku,
  • obowiązek ustalenia przedstawiciela podatkowego,
  • spółki wyłączone spod tego obowiązku,
  • kto może zostać przedstawicielem podatkowym?
  • odpowiedzialność podatkowa przedstawiciela,
  • sankcja za brak ustanowienia przedstawiciela podatkowego,
  • oświadczenia spółek nieruchomościowych,
  • obowiązek i termin raportowania do KAS,
  • zakres raportowania,
  • obowiązek publikowania danych zawartych w zeznaniu.
 5. Podatek od nieruchomości komercyjnych:
  • kiedy wartość początkowa jest przychodem,
  • przedmiot opodatkowania,
  • stawki,
  • amortyzacja a podstawa opodatkowania,
  • kwota „wolna”,
  • podatek od nieruchomości komercyjnych a klasyczny CIT,
  • podatek od nieruchomości komercyjnych w czasach COVID.

Pokaż cały program

Zwiń

dr Ewelina Skwierczyńska

Doradca podatkowy

Prowadzący:

star star star star star

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

Doradca podatkowy

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ