27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

Ceny transferowe - regulacje prawne i ich modyfikacje w latach 2020-2024 a wpływ na praktyczne spełnienie obowiązków dokumentacyjnych

Prowadzący: Michał Gabrysiak

Dostępne terminy:

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 4 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

Nasze szkolenie pozwoli Państwu zapoznać się z regulacjami w zakresie cen transferowych, które w ostatnich latach podlegają dynamicznym modyfikacjom.

W ostatnich latach rynkowość operacji realizowanych z udziałem podmiotów powiązanych stała się jednym z głównych obszarów zainteresowania organów podatkowych w ramach przeprowadzanych kontroli. Potwierdzeniem skuteczności takich kontroli potwierdzają chociażby statystyki wskazujące na wartość przypisów określonych przez ww. organy. Dlatego też ustawodawca dokonuje wielu zmian przepisów regulujących obowiązki dokumentacyjne podmiotów powiązanych, a co więcej tematyka ta jest przedmiotem licznych interpretacji i wyroków, które również nie są jednolite.

W ramach niniejszego szkolenia pomożemy Państwu zarówno określić do jakich zdarzeń należy przygotować dokumentację cen transferowych w ostatnich latach, ale także punkt widzenia organów podatkowych na tę kwestię. Bardzo ważnym elementem szkolenia jest również teoretyczne określenie budowy dokumentacji podatkowej w każdym jej elemencie, a także omówienie jak w praktyce mają wyglądać ww. elementy, jak również cała dokumentacja, na podstawie przykładów zawartych w omawianej w trakcie szkolenia prezentacji. W ramach ww. dyskusji prowadzący będzie wskazywać również, jak budować ww. dokumentację, aby minimalizować ryzyko sporu z organami podatkowymi.

Oczywiście podczas szkolenia prowadzący nie tylko odpowie na zadane przez Państwa pytania, ale również będzie służył radą w ramach identyfikacji zakresu obowiązków Państwa organizacji w obszarze cen transferowych oraz udzieli wskazówek do sposobu przygotowania dokumentacji w konkretnych przypadkach wskazanych przez Uczestników.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

 1. Identyfikacja transakcji i zdarzeń podlegających obowiązkowi dokumentacyjnemu w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:
  • zakres obowiązujący od roku 2019 (m.in. zdefiniowanie pojęcia transakcji kontrolowanej),
  • modyfikacje definicji transakcji i zdarzeń w latach 2020-2024,
  • zwolnienia z obowiązku dokumentacyjnego.
 2. Identyfikacja podmiotów powiązanych w świetle regulacji ustawowych oraz w praktyce organów podatkowych:
  • Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie w latach 2019-2024, a w tym: powiązania bezpośrednie i pośrednie, co oznacza wywieranie znaczącego wpływu? powiązanie kapitałowe, powiązanie organizacyjne, powiązanie zarządcze, powiązanie rodzinne, powiązania osobowe, pozostałe rodzaje powiązań, praktyczne przykłady.
  • Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych.
 3. Limity dokumentacyjne transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi:
  • limity decydujące o obowiązku sporządzenia dokumentacji, w tym: obrót towarowy, obrót usługowy, usługi finansowe itp., umowa spółki osobowej i wspólnego przedsięwzięcia, obrót instrumentami finansowymi, rozliczenie z zagranicznym zakładem, rozliczenia z podmiotami z rajów podatkowych,
  • weryfikacja przekroczenia limitów w praktyce,
  • analiza skomplikowanego i zmiennego orzecznictwa w tym zakresie.
 4. Dokumentacja lokalna (Local File), w tym jej elementy:
  • opis podmiotu powiązanego,
  • strategia,
  • analiza funkcjonalna w tym:
  • analiza finansowa
  • informacje finansowe,
  • załączniki.
 5. Dokumentacja grupowa (Master File), w tym jej elementy:
  • kto jest zobowiązany do jej posiadania?
  • opis grupy,
  • opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy,
  • opis istotnych transakcji finansowych tej grupy,
  • informacje finansowe i podatkowe tej grupy. Przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów dokumentacji.
 6. Obowiązki sprawozdawcze wprowadzone, w tym:
  • omówienie dokumentu TP-R,
  • oświadczenia w zakresie dokumentacji cen transferowych,
  • raportowanie wg krajów, tj. CBCR oraz CBCP
  • zasady i terminy raportowania.
 7. Ceny transferowe a obowiązki z zakresu raportowania schematów podatkowych MDR.
 8. Nowe obowiązki i zagadnienia 2021-2024:
  • Nowe regulacje od stycznia 2022 r. – Polski Ład w cenach transferowych: fakultatywne sporządzenia analiz porównawczych, zmiana terminów raportowania, zmiana w definicjach, żądanie organu podatkowego na przedstawienie dokumentacji dotyczącej cen transferowych, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, omówienie pozostałych istotnych zmian.
  • Transakcje z limitem 500 000 zł: adresaci nowego obowiązku, procedura należytej staranności, zmiany i wykluczenia 2023.
  • Kolejne zmiany wprowadzone z mocą wsteczną i obowiązujące w 2023 oraz 2024 r.: zmiany w zakresie transakcji z rajami podatkowymi, zmiany w zakresie transakcji „pośredniorajowych”, nowe wyłączenia z obowiązku dokumentacyjnego, zmiany w zakresie TP-R oraz ORD-U.

Pokaż cały program

Zwiń

Michał Gabrysiak

Ekspert podatkowy

Prowadzący:

star star star star star

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

Prowadzący:

Michał Gabrysiak

Ekspert podatkowy

Ekspert z zakresu krajowego i międzynarodowego prawa podatkowego i Partner w spółce doradztwa podatkowego Tax Support Center Sp. z o.o. Wieloletni pracownik renomowanych spółek doradztwa podatkowego (BIG 4), a także kierownik działu podatków Grupy PPG. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiadający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa podatkowego na wszelkich płaszczyznach biznesu. Wieloletni i doświadczony wykładowca oraz trener wielu renomowanych firm. Autor licznych publikacji publikowanych m.in. w Rzeczpospolitej, pozycjach wydawnictwa Difin, Presscom WoltersKluwer i innych.

Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT, wszelkich kwestiach dotyczących cen transferowych, a także różnorakich przekształceniach i reorganizacjach wewnątrz grup kapitałowych.

Rozwiń

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Formularz zgłoszenia na szkolenie

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ