09.11.2018 r.
1 min

Stawki VAT w 2019 r.

Ekspert KIP

Skopiuj link
09.11.2018r.
1 min

Zgodnie z obowiązującymi przepisami stawki podatku VAT od 1 stycznia 2019 r. powinny zostać obniżone z 23% na 22% oraz z 8% na 7%. Projekt zakłada obniżenie stawek podatkowych VAT, ale uzależnia to obniżenie od:

  • relacji państwowego długu publicznego netto do produktu krajowego brutto, która nie będzie przekraczać 43%, oraz
  • sumy ujemnych odchyleń deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych od średniookresowego celu budżetowego (wynoszącego dla Polski -1 proc. PKB), która nie będzie przekraczać 6% PKB.

W celu obniżenia stawek podatku VAT oba te relacje muszą być spełnione łącznie. W celu unaocznienia kiedy może nastąpić obniżka stawek podatku VAT uwzględniając jedynie pierwszą z relacji można stwierdzić, że obecnie oscyluje ona wokół 52% i nawet według optymistycznych zapowiedzi rządowych może spaść do 46,2% dopiero w 2021 roku. Uwzględniając jednak konieczność obniżenia tylko tej relacji do 43% można przewidywać, o ile spełnią się entuzjastyczne prognozy odnośnie jej spadku, że obniżenie stawek podatkowych nastąpi najwcześniej za 6 lat. Wariant pesymistyczny przemilczę.

Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2019 r.

Wojciech Zajączkowski