WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

Podatek VAT
14.10.2022 r.
3 min

Stawka VAT w eksporcie towarów za pośrednictwem platformy sprzedażowej

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek VAT
14.10.2022r.
3 min

Przy tym mechanizmie na fakturze jako sprzedawca oznaczony powinien być podatnik a nie operator platformy. Wywóz towarów z Polski poza terytorium UE następować powinien przy tym w ramach transportu o nieprzerwanym charakterze – bez przeładowań. Platforma pośrednicząca w sprzedaży towarów zwykle przesyła/udostępnia podatnikowi zestawienia zawierające dane dotyczące każdej sprzedaży, m.in.:

  • numer zamówienia i numer przesyłki, datę zakupu i datę płatności oraz datę dostarczenia,
  • adres mailowy kupującego,
  • przedmiot sprzedaży i cenę przedmiotu,
  • wartość przesyłki i miasto przeznaczenia,
  • nazwę podmiotu transportującego oraz adres strony internetowej, na której odbiorca indywidualny dokonał nabycia.

Katalog dokumentów wskazany w art. 41 ust. 6a ustawy VAT jest otwarty, co oznacza, że podatnik dla wykazania eksportu może posłużyć się każdym dokumentem, który jednoznacznie i w sposób niebudzący wątpliwości potwierdza wywóz towarów poza terytorium Unii Europejskiej. Podatnik powinien więc posiadać w swojej dokumentacji dowód wiarygodny, potwierdzający faktyczne dokonanie wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej, z którego musi wynikać tożsamość towaru będącego przedmiotem dostawy i wywozu (stanowisko zaprezentowane m.in. przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej w dniu 29 kwietnia 2022 r. 0112-KDIL1-3.4012.88.2022.2.KK). Posiadanie określonego dokumentu ma więc mieć na celu przede wszystkim udowodnienie okoliczności, że dany towar opuścił Unię Europejską. Osobną, istotną kwestią pozostaje przy tym okoliczność jaki podmiot jest wystawcą danego dokumentu. Pierwszeństwo będzie miała natomiast wiarygodność i kompletność danego dokumentu w ujęciu obiektywnym.

Aktualnie stanowiska organów podatkowych (m.in. w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 6 października 2022r., sygn. 0114-KDIP1-2.4012.394.2022.2.RM) potwierdzają, że posiadane przez podatnika dokumenty w postaci wygenerowanego zestawienia przygotowanego przez operatora platformy sprzedażowej, w którym w odniesieniu do danego towaru można odnaleźć informację o doręczeniu a także pozostałe o towarze, jest dokumentem potwierdzającymi fakt wywozu towaru poza obszar Unii Europejskiej. Na jego podstawie można ustalić, czy przesyłka dotarła do adresata, czy została wysłana z kraju i do odbiorcy oraz w jakim kraju została wysłana. Podatnik jest więc uprawniony do zastosowania stawki 0% dla tych transakcji w rozliczeniu podatku VAT.
dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy