Promocja Świąteczna! Do 31.12.2023 r. odbierz 10% zniżki na wszystkie
nasze szkolenia i Live Meetingi z kodem rabatowym B.KIP

24.10.2011 r.
2 min

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie barier podatkowych – niejasne przepisy dotyczące aportów w ustawie o VAT.

Ekspert KIP

Skopiuj link
24.10.2011r.
2 min

Zdaniem PKPP Lewiatan proponuje wprowadzenie przepisów (lub wydanie interpretacji ogólnej) precyzyjnie określających, czy wniesienie aportu podlega opodatkowaniu; jeżeli wniesienie aportu podlega opodatkowaniu, to jak należy ustalać podstawę opodatkowania, w jaki sposób następuje finansowanie VAT oraz czy spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego przy wniesieniu aportu.

W ocenie Ministerstwa Finansów propozycja wprowadzenia przepisów (lub wydanie interpretacji ogólnej) precyzyjnie określających, czy wniesienie aportu podlega opodatkowaniu nie zasługuje na uwzględnienie. Wnoszenie wkładów niepieniężnych (aportów) do spółek, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako dostawa towarów (art. 7 ustawy o podatku od towarów i usług – przeniesienie prawa do rozporządzania towarem jak właściciel) lub świadczenie usług (art. 8 ww. ustawy – świadczenie, które nie jest dostawą towarów, w szczególności przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych) – w zależności od przedmiotu aportu – na zasadach ogólnych. Ponieważ w odniesieniu do opodatkowania czynności wnoszenia aportów mają zastosowanie zasady ogólne określone w przepisach o podatku od towarów i usług, przy ustalaniu podstawy opodatkowania w przypadku tych czynności stosuje się odpowiednie regulacje art. 29 ustawy o podatku od towarów i usług. Brak jest zatem uzasadnienia do wprowadzenia do ustawy o podatku od towarów i usług szczególnych regulacji uznających czynność wniesienia aportu za czynność podlegającą opodatkowaniu, jak również regulacji dotyczących określenia podstawy opodatkowania. Ministerstwo Finansów zauważa, że podstaw takich nie daje również dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej – nie przewiduje ona bowiem żadnych szczególnych regulacji dotyczących wnoszenia wkładów niepieniężnych (aportów). Obawy, iż brak szczegółowych regulacji w tym zakresie wymusi powszechne odchodzenie od pokrywania kapitału zakładowego wkładami niepieniężnymi, są nieuzasadnione. Ministerstwo Finansów wskazuje, że podatnik zawsze może wystąpić do właściwego organu, z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej. Jednocześnie, z uwagi na mnogość mogących wystąpić stanów faktycznych, nie jest uzasadnione wydawanie interpretacji ogólnej w tym zakresie.

Źródło: www.mf.gov.pl