Konferencja stacjonarna „Zagrożenia i szanse podatkowe 2024”. Zapisz się już dziś za jedyne 590 zł netto! VAT, PIT, CIT, KSeF i wiele innych tematów. Szczegóły w zakładce poniżej.

29.08.2011 r.
1 min

Stanowisko Ministerstwa Finansów w sprawie barier podatkowych – art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług

Ekspert KIP

Skopiuj link
29.08.2011r.
1 min

Zgodnie z art. 29 ust. 4a ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku gdy podstawa opodatkowania ulega zmniejszeniu w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze, obniżenia podstawy opodatkowania podatnik dokonuje pod warunkiem posiadania, przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy, w którym nabywca towaru lub usługi otrzymał korektę faktury, potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługi korekty faktury po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia korekty faktury za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.

Z powyższego przepisu wynika, że podstawą do zmniejszenia podatku należnego jest posiadanie przez sprzedawcę potwierdzenia otrzymania korekty faktury przez nabywcę towaru lub usługi, dla którego wystawiono fakturę.

W ocenie Ministerstwa Finansów propozycja wprowadzenia likwidacji zapisu, zdaniem PKPP Lewiatan, sprzecznego z orzecznictwem ETS, które dopuszcza obniżenie obrotu, także w sytuacjach, gdzie nie wystawia się żadnych faktur korygujących (np. sprawa C-317/94 Elida Gibbs) nie zasługuje na uwzględnienie.