13.06.2021 r.
3 min

Projekt rozporządzenia w sprawie podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

Ekspert KIP

Skopiuj link
13.06.2021r.
3 min

Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw rozszerza i modyfikuje obecnie obowiązujące w ustawie o VAT procedury szczególne dotyczące usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych (usługi TBE) na:

  • usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji) – procedura unijna uregulowana w rozdziale 6a i nieunijna w rozdziale 7 działu XII ustawy o VAT,
  • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość – procedura unijna,
  • niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy – procedura unijna.

Całość procedury od 1 lipca 2021 r. funkcjonować będzie jako punkt kompleksowej obsługi One Stop Shop (OSS).

Z uwagi na ww. zmiany projekt rozporządzenia wyłącza z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego podatników nieposiadających na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie:

  • usługi świadczone na rzecz podmiotów nie będących podatnikami, których miejscem świadczenia jest Polska, jeżeli zostali zidentyfikowani w państwie członkowskim innym niż Polska, na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII w rozdziale 6a ustawy oraz którzy zgodnie z art. 132 ust. 1 ustawy złożyli w państwie członkowskim identyfikacji zgłoszenie informujące o zamiarze skorzystania z procedury szczególnej rozliczania podatku VAT w zakresie ww. usług (dział XII rozdział 7 ustawy),
  • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość, które w momencie zakończenia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, jeżeli zostali zidentyfikowani w państwie członkowskim innym niż Polska (np. w państwie członkowskim rozpoczęcia wysyłki lub transportu towarów), na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziału 6a ustawy,
  • krajową dostawę towarów, o której mowa w art. 7a ust. 2, dokonywaną przez podatnika ułatwiającego dostawy towarów (operatora interfejsu elektronicznego), jeżeli został on zidentyfikowany w państwie członkowskim innym niż Polska, na potrzeby procedury szczególnej rozliczania VAT, o której mowa w dziale XII rozdziału 6a ustawy.

Ponadto z obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego zostają wyłączeni podatnicy:

  • jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie sprzedaż na odległość towarów importowanych w ramach procedury szczególnej, o której mowa w dziale XII w rozdziale 9 ustawy, jeżeli zostali zidentyfikowani na potrzeby tej procedury

Zmiana rozporządzenia ma wejść w życie wraz z terminem wejścia w życie ww. ustawy o zmianie ustawy o VAT, tj. z dniem 1 lipca 2021 r.

źródło: www.rcl.gov.pl

Wojciech Zajączkowski