WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

12.06.2021 r.
3 min

Ministerstwo Finansów wycofało się z likwidacji duplikatów faktur

Ekspert KIP

Skopiuj link
12.06.2021r.
3 min

W przypadku korekt faktur Ministerstwo Finansów chciało zrezygnować m.in. z:

 • wyrazu „FAKTURA KORYGUJĄCA” albo wyrazu „KOREKTA”,
 • przyczyny korekty,
 • daty dokonania lub zakończenia dostawy towarów lub wykonania usługi lub daty otrzymania zapłaty, o której mowa w art. 106b ust.1 pkt 4 ustawy.

Odnośnie duplikatów faktur Ministerstwo Finansów pisało: „Zaproponowane zmiany dotyczące likwidacji duplikatu faktury mają na celu upraszczanie przepisów i wychodzą naprzeciw postulatom podatników. W związku z nowymi obowiązkami podatników w zakresie JPK_VAT nie ma potrzeby odrębnej identyfikacji tego dokumentu. Co do zasady, podatnicy mogą umieszczać na kolejnym egzemplarzu faktury wyraz „duplikat”, jeśli systemy finansowo-księgowe przewidują takie rozwiązanie. Umieszczanie wyrazu „duplikat” ma charakter fakultatywny, tak jak umieszczenie daty wystawienia kolejnego egzemplarza faktury”. W konsekwencji propozycja Ministerstwa Finansów polegała na uchyleniu całego art. 106l ustawy o VAT.

Okazuje się jednak, że wydaje się słuszna propozycja dotycząca zarówno duplikatów, jak i korekt nie przetrzymała wewnętrznej krytyki urzędników Ministerstwa Finansów i w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo bankowe skierowanym w dniu 31 maja 2021 r. do Sejmu nie ma już proponowanych, szumnie zapowiadanych zmian.

Być może w celach reklamowo-marketingowych zmiany te (dotyczące korekt i duplikatów) zostaną ponownie ogłoszone w kolejnym projekcie zmian do ustawy o VAT, których ostatnio wyjątkowo dużo obrodziło, aby ponownie móc pochwalić się wcześniej zapowiadanymi zmianami.

W projekcie SLIM VAT2 Ministerstwo Finansów proponuje m.in.:

 • zmiany w zakresie korygowania transakcji importu towarów,
 • uszczegółowienie regulacji w zakresie korekt podatku należnego i naliczonego przy WNT i imporcie usług,
 • zmiany w odliczaniu VAT przy imporcie usług i WNT (które w mojej ocenie już są niezgodne z ostatnim wyrokiem TSUE w sprawie WNT),
 • wydłużenie terminu odliczenia VAT naliczonego poprzez korektę wcześniejszych okresów rozliczeniowych,
 • ułatwienia dotyczące rezygnacji stosowania zwolnienia przy dostawie nieruchomości,
 • zmiany w składaniu druku VAT-26,
 • istotne zmiany w uldze na złe długi (również niezgodnie z orzecznictwem TSUE),
 • zmiany w MPP.

Zmiany mają wejść w życie od 1 października 2021 r.

Wojciech Zajączkowski