Konferencja stacjonarna „Zagrożenia i szanse podatkowe 2024”. Zapisz się już dziś za jedyne 590 zł netto! VAT, PIT, CIT, KSeF i wiele innych tematów. Szczegóły w zakładce poniżej.

13.03.2022 r.
3 min

Mechanizm podzielonej płatności dłużej o 3 lata

Ekspert KIP

Skopiuj link
13.03.2022r.
3 min

W lipcu 2021 r. do Komisji Europejskiej został skierowany wniosek derogacyjny o przyznanie upoważnienia do stosowania obligatoryjnego MPP przez kolejne 3 lata, tj. od 1 marca 2022 r. do 28 lutego 2025 r. KE wyraziła zgodę na przyznanie Polsce odstępstwa we wnioskowanym zakresie, upoważniającego do stosowania obligatoryjnego MPP przez okres kolejnych 3 lat, z mocą od 1 marca 2022 r.

Obowiązek bezwzględnego stosowania mechanizmu podzielonej płatności wprowadzony przepisami obowiązującymi od dnia 1 listopada 2019 r. dotyczy wyłącznie konkretnych towarów i usług enumeratywnie wymienionych w załączniku nr 15 do ustawy.  

Zapis art. 108a ust. 1 pkt 1a ustawy, wprowadza obowiązek zastosowania mechanizmu podzielonej płatności przy regulowaniu należności z faktury, w której wartość sprzedaży brutto przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Bez znaczenia pozostaje kwota, na jaką zostaną zawarte poszczególne umowy z kontrahentami (próg odnosi się do faktury a nie transakcji). Ww. przepisy jednoznacznie odnoszą się do wartości faktury, w której kwota należności ogółem stanowi kwotę, o której mowa w art. 19 pkt 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców a nie do kwoty zawartej w umowie między kontrahentami.

Nadal przez następne trzy lata będą obowiązywać przepisy, które wskazują w ustawach o podatkach dochodowych, że w przypadku zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztu w tej części, w jakiej płatność dotycząca transakcji określonej w art. 19 ustawy Prawo przedsiębiorców została dokonana z naruszeniem ust. 1, podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą w tej części:

1. zmniejszają koszty uzyskania przychodów albo
2. w przypadku braku możliwości zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów – zwiększają przychody
– w miesiącu, w którym odpowiednio została dokonana płatność bez pośrednictwa rachunku płatniczego, został zlecony przelew albo płatność została dokonana z pominięciem mechanizmu podzielonej płatności.

Natomiast, w przypadku błędnej płatności zrealizowanej bez pośrednictwa MPP w rachunku płatniczym, należy założyć konieczność realizacji ponownej zapłaty poprzez przelew kwoty wynikającej z faktur opłaconych bez MPP. W sytuacji, w której podatnik finalnie dokonuje płatności całej kwoty transakcji za pomocą rachunku płatniczego z użyciem MPP (sprzedawca oddaje mu pieniądze wpłacone zwykłym przelewem) nie zachodzi przesłanka do wyłączenia takiej płatności z kosztów uzyskania przychodów. W związku z faktem, że wydatek wynikający z faktury opłaconej uprzednio bez MPP nie stanowił kosztów podatnika, to w związku z dokonaniem „korekty” sposobu płatności, podatnik będzie mógł zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodów.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy