Konferencja stacjonarna „Zagrożenia i szanse podatkowe 2024”. Zapisz się już dziś za jedyne 590 zł netto! VAT, PIT, CIT, KSeF i wiele innych tematów. Szczegóły w zakładce poniżej.

Podatki i procedury podatkowe
07.08.2022 r.
3 min

Grupowa dokumentacja cen transferowych

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatki i procedury podatkowe
07.08.2022r.
3 min

Celem sporządzenia dokumentacji grupowej jest przekazanie administracjom podatkowym informacji o danej grupie oraz o kluczowych elementach polityki cen transferowych grupy. W art. 11q ust. 2 ustawy o CIT wskazano, aby Master File zawierała elementy dotyczące grupy kapitałowej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 44 ustawy o rachunkowości:

  1. opis tej grupy,
  2. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy,
  3. opis istotnych transakcji finansowych tej grupy,
  4. informacje finansowe i podatkowe tej grupy.

W zakresie informacji finansowych i podatkowych grupy kapitałowej należy zawrzeć wykaz i zwięzły opis nie tylko jednostronnych uprzednich porozumień cenowych wydanych dla podmiotów powiązanych grupy kapitałowej, ale także porozumień inwestycyjnych oraz porozumień podatkowych.

Zgodnie z art. 11 p ust. 4 ustawy o CIT, przy tworzeniu dokumentacji cen transferowych za 2021 rok istnieje możliwość realizacji obowiązku posiadania grupowej dokumentacji cen transferowych poprzez wykorzystanie w tym celu bezpośrednio dokumentacji sporządzonej przez inny podmiot z grupy, w tym również w języku angielskim. Organ podatkowy może wystąpić wówczas z żądaniem przedłożenia, w terminie 30 dni od dnia doręczenia tego żądania, grupowej dokumentacji cen transferowych w języku polskim. Jest to szczególnie istotne, gdyż wprowadzono kary w kodeksie karnoskarbowym za brak dołączenia Master File do lokalnej dokumentacji cen transferowych. Jednak sporządzenie grupowej dokumentacji cen transferowych przez inny podmiot z grupy podmiotów powiązanych nie zwalnia z odpowiedzialności za zgodność tej dokumentacji z wymogami wskazanymi w polskiej ustawie.

Dokumentacja grupowa sporządzana jest z poziomu całej grupy kapitałowej i bardzo często nie zawiera wszystkich informacji, które są wymagane przez polskie przepisy prawa regulujące tematykę cen transferowych. Polski podatnik może więc wykorzystać taką dokumentację jako podstawę i dokonać jej odpowiednich uzupełnień tak, by dokumentacja odpowiadała polskim przepisom. Grupowa dokumentacja cen transferowych jest sporządzana w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego (wyjątkowo jeszcze za 2021 rok do końca marca 2023 roku).

Natomiast sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych wyłącznie z tytułu zawarcia transakcji z podmiotem niepowiązanym, który posiada siedzibę w tzw. raju podatkowym, nie generuje obowiązku sporządzenia grupowej dokumentacji.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy