27% rabatu na wakacje! Sprawdź najpopularniejsze tematy i zapisz się już dziś.
Listę szkoleń objętych promocją znajdziesz TUTAJ»

30.05.2021 r.
4 min

Duże zmiany w JPK_VAT od 1 lipca 2021 r.

Ekspert KIP

Skopiuj link
30.05.2021r.
4 min

Obecny projekt stanowi połączenie dotychczasowych propozycji zmian w zakresie ewidencji VAT oraz zmian w ewidencji wynikających z przyjętego przez Sejm w dniu 20 maja 2021 r. pakietu zmian w ustawie o VAT – e-commerce.

Projekt rozporządzenia reguluje następujące kwestie dotyczące:

  1. ewidencjonowania paragonów z NIP do kwoty 450 zł uznanych za faktury uproszczone zgodnie z art. 106e ust. 5 pkt 3 ustawy o VAT,
  2. faktur dokumentujących przejazd autostradą płatną lub przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami,
  3. oznaczeń w zakresie grup towarów i usług (GTU), o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia,
  4. zmian w oznaczaniu procedur, o których mowa w § 10 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia, w tym likwidacji oznaczenia „MPP”, zmian w oznaczaniu transakcji „TP”, likwidacji symboli „SW” i „EE”, wprowadzenia nowych oznaczeń „WSTO_EE” oraz „IED”,
  5. zmniejszenia podatku naliczonego, o którym mowa w art. 86 ust. 19a ustawy,
  6. oznaczania kodami GTU i symbolami procedur dokumentów „WEW” oraz „RO”,
  7. sposobów wykazywania transakcji „WSTO” i „EE”,
  8. zmian w JPK_VAT o charakterze informatycznym.

Jak wynika z powyższego dokumenty za przejazd na dowolną odległość, wystawianych w formie biletu jednorazowego przez podatników uprawnionych do świadczenia usług polegających na przewozie osób: kolejami normalnotorowymi, taborem samochodowym, statkami pełnomorskimi, środkami transportu żeglugi śródlądowej i przybrzeżnej, promami, samolotami i śmigłowcami staną się fakturami (przygotowany jest odpowiedni projekt zmiany rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur), które wykazywać się będzie zbiorczo na podstawie dokumentów wewnętrznych albo na podstawie paragonów fiskalnych (jak w przypadku biletów za przejazd autostradą płatną).

Ponadto zbiorczo będzie się wykazywać paragony z NIP ujęte w ewidencji z kas rejestrujących, czyli tak jak do tej pory, lecz na stałe.

Istotnie zmienią się poszczególne wyjaśnienia do oznaczeń GTU i procedur. Tu zmiany będą znaczne, idące jednak w kierunku dotychczasowej praktyki, np. w przypadku napojów alkoholowych oznaczeniem GTU_01 będą objęte alkohole do spożycia, a nie perfumy, czy płyny do spryskiwaczy samochodowych, na co wskazuje treść obecnej regulacji. Zmiany obejmą wszystkie kody GTU od 01 do 13.

Nie będzie się oznaczało kodami GTU i kodami procedur dokumentów „RO”. Natomiast dokumenty wewnętrzne „WEW” nie będą oznaczane symbolami GTU, co oznacza, że obowiązkowo są i będą oznaczane kodami procedur.

Zmniejszenie podatku naliczonego w wyniku korekt dokonanych na podstawie art. 86 ust. 19a ustawy o VAT będzie mogło być dokonane na podstawie dokumentu wewnętrznego „WEW”.

Zostanie zlikwidowane oznaczenie „MPP” – piszemy o tym w odrębnym tekście, jak i wprowadzone zostaną inne zmiany do oznaczeń procedur, w szczególności dot. „TP”.

W większości wskazane wyżej zmiany w JPK_VAT mają wejść w życie od dnia 1 lipca 2021 r.

Wojciech Zajączkowski

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkoleń online dotyczących JPK:
https://www.izbapodatkowa.pl/index.php?id=140&id_kategoria=14127&data_szkolenia=-1