WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

07.08.2020 r.
9 min

Czy folia stretch jest urządzeniem elektronicznym?

Ekspert KIP

Skopiuj link
07.08.2020r.
9 min

Folia stretch to powszechnie stosowana nazwa wielowarstwowej rozciągliwej folii polietylenowej. Podstawowym surowcem do produkcji folii stretch jest liniowy polietylen. Folia stretch służy do zabezpieczania (owijania) palet oraz przesyłek. Chroni ładunek podczas transportu przed uszkodzeniem lub ewentualnym przesunięciem, a także wilgocią, deszczem i zanieczyszczeniami.

Od października 2020 r. ewidencja prowadzona przez podatników VAT czynnych będzie musiała zawierać oznaczenia określonych towarów i usług wskazanych w rozporządzeniu Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 15 października 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług (Dz.U. 2019, poz. 1988).

W świetle § 10 ust. 3 pkt 1 ww. rozporządzenia dostawy towarów tam wskazanych będą oznaczane symbolami od 01 do 10 natomiast usługi wskazane w § 10 ust. 3 pkt 2 tego rozporządzenia będą oznaczane symbolami od 11 do 13.

Należy pamiętać, że oznaczenia te nie będą dotyczyły pozycji na fakturze, lecz całej faktury nawet wówczas, gdy faktura dotyczy wielu pozycji a tylko w jednej z nich wymienione będą towary lub usługi z § 10 ust. 3 rozporządzenia w sprawie szczegółowego zakresu danych zawartych w deklaracjach podatkowych i w ewidencji w zakresie podatku od towarów i usług.

Zgodnie z § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f) ww. rozporządzenia: poza danymi, o których mowa w ust. 1 i 2, ewidencja zawiera następujące oznaczenia dotyczące dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy – oznaczenie „06”.

Wymienione w przepisie pozycje klasyfikowane wg PKWiU 2008 to:

7 ex 20.59.12.0 Emulsje do uczulania powierzchni do stosowania w fotografice; preparaty chemiczne do stosowania w fotografice, gdzie indziej niesklasyfikowane – wyłącznie tonery bez głowicy drukującej do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

8 ex 20.59.30.0 Atrament do pisania, tusz kreślarski i pozostałe atramenty i tusze – wyłącznie kasety z tuszem bez głowicy do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

9 ex 22.21.30.0 Płyty, arkusze, folie, taśmy i pasy z tworzyw sztucznych, niewzmocnionych, nielaminowanych ani niepołączonych z innymi materiałami – wyłącznie folia typu stretch

59 ex 26.11.30.0 Elektroniczne układy scalone – wyłącznie procesory

60 26.20.1 Komputery i pozostałe maszyny do automatycznego przetwarzania danych

61 ex 26.20.21.0 Jednostki pamięci – wyłącznie dyski twarde (HDD)

62 ex 26.20.22.0 Półprzewodnikowe urządzenia pamięci trwałej – wyłącznie dyski SSD

63 ex 26.30.22.0 Telefony dla sieci komórkowych lub dla innych sieci bezprzewodowych – wyłącznie telefony komórkowe, w tym smartfony

65 ex 26.40.60.0 Konsole do gier wideo (w rodzaju stosowanych z odbiornikiem telewizyjnym lub samodzielnym ekranem) i pozostałe urządzenia do gier zręcznościowych lub hazardowych z elektronicznym wyświetlaczem – z wyłączeniem części i akcesoriów

66 26.70.13.0 Aparaty fotograficzne cyfrowe i kamery cyfrowe

69 ex 28.23.26.0 Części i akcesoria do fotokopiarek – wyłącznie kasety z tuszem i głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych, tonery z głowicą drukującą do drukarek do maszyn do automatycznego przetwarzania danych

94 ex 58.29.11.0 Pakiety oprogramowania systemów operacyjnych – wyłącznie dyski SSD

95 ex 58.29.29.0 Pakiety pozostałego oprogramowania użytkowego – wyłącznie dyski SSD

96 ex 59.11.23.0 Pozostałe fdmy i nagrania wideo na dyskach, taśmach magnetycznych itp. nośnikach – wyłącznie dyski SSD

W pozycji nr 9 załącznika nr 15 do ustawy o VAT ustawodawca wymienia folię typu stretch jako towar objęty obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności. Ta sama pozycja nr 9 załącznika 15 do ustawy o VAT została wymieniona w § 10 ust. 3 ww. rozporządzenia. Faktura dokumentująca sprzedaż tego towaru będzie oznaczona w ewidencji VAT oznaczeniem „06”. Nie byłoby nic w tym dziwnego, gdyby nie to że oznaczenie „06” ma dotyczyć towarów identyfikowanych przez Ministra Finansów jako urządzenia elektroniczne oraz części i materiałów do nich. Trudno uznać, że folia stretch jest urządzeniem elektronicznym. Nie jest również częścią i materiałem do tego urządzenia.

Możliwe są dwa sposoby interpretacji § 10 ust. 3 pkt 1 lit. f) ww. rozporządzenia. Pierwszy to taki, że najważniejsza jest część opisowa regulacji, co oznaczałoby, że oznaczenie „06” będzie dotyczyło tylko takich towarów wskazanych w wymienionych ww. pozycjach o ile towary te są urządzeniami elektronicznymi oraz częściami i materiałami do nich.

Drugi sposób interpretacji to taki, że oznaczenie „06” dotyczy wszystkich towarów, które zostały wymienione w poz. 7–9, 59–63, 65, 66, 69 i 94–96 załącznika nr 15 do ustawy o VAT niezależnie od tego, że nie stanowią urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich. To tylko taka omyłka Ministra Finansów.

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej www.podatki.gov.pl w zakładce jpk vat z deklaracją / pytania i odpowiedzi udziela odpowiedzi na następujące pytanie: Czy sprzedając wyłącznie folie stretch (nie mam nic wspólnego z urządzeniami elektronicznymi) powinienem taką fakturę oznaczać symbolem GTU_06?

Odp.: Oznaczenie GTU_06 stosuje się w przypadku dostawy urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, wyłącznie określonych w pozycji 7-9, 59-63, 65, 66, 69 i 94-96 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług. Skoro folia typu stretch wymieniona jest w pozycji 9 załącznika nr 15 do ustawy o podatku od towarów i usług, to powinna być oznaczona ww. symbolem.

Nie przekonuje mnie odpowiedź Ministerstwa Finansów. Skoro bowiem sam Minister Finansów w rozporządzeniu wskazał, że oznaczenie „06” ma dotyczyć urządzeń elektronicznych oraz części i materiałów do nich, to jeżeli dany towar, pomimo wymienienia go w odpowiedniej pozycji załącznika nr 15 do ustawy o VAT, nie jest urządzeniem elektronicznym, to nie powinien być w ten sposób oznaczany.

Nie jest to problem błahy, bowiem za błędne oznaczanie faktur oraz innych dokumentów w ewidencji VAT może grozić podatnikowi znaczna kara pieniężna. Zgodnie bowiem z art. 109 ust. 3h ustawy o VAT, który będzie obowiązywał od października 2020 r., jeżeli podatnik, wbrew obowiązkowi określonemu w ust. 3g:

1) nie prześle ewidencji skorygowanej w zakresie błędów wskazanych w wezwaniu lub nie złoży wyjaśnień, albo zrobi to po terminie,

2) w złożonych wyjaśnieniach nie wykaże, że ewidencja nie zawiera błędów, o których mowa w wezwaniu

– naczelnik urzędu skarbowego może nałożyć, w drodze decyzji, na tego podatnika karę pieniężną w wysokości 500 zł za każdy błąd, o którym mowa w ust. 3f.

Mogą być sytuacje, że podatnik oznaczy fakturę dotyczącą sprzedaży folii stretch oznaczeniem „06” i będzie to uznane za nieprawidłowe, jak i sytuacje, gdy podatnik nie oznaczy faktury na sprzedaż folii stretch oznaczeniem „06” i też zostanie to uznane za nieprawidłowe.

Aby uniknąć takich sytuacji wskazana byłaby interwencja Ministra Finansów i zmiana rozporządzenia w tym (i nie tylko w tym) zakresie jeszcze przed wejściem w życie omawianego rozporządzenia.

Wojciech Zajączkowski