WAŻNE! Wszystkie czerwcowe LIVE MEETINGI teraz za jedyne 99 zł!
Merytoryczna dawka wiedzy prawie 50% taniej. Sprawdź ofertę»

06.06.2021 r.
3 min

Plany wprowadzenia grup VAT

Ekspert KIP

Skopiuj link
06.06.2021r.
3 min

W świetle dyrektywy VAT 2006/112/WE istnieje możliwość wprowadzenia w prawodawstwie państw członkowskich UE grup VAT, które stają się podatnikami VAT. Zmiana przepisów spowoduje, że podmioty należące do grupy kapitałowej lub powiązane ekonomicznie po utworzeniu grupy VAT nie będą fakturować wewnętrznych rozliczeń dla celów VAT. Wprowadzona zostanie jedna deklaracja VAT w grupie i jeden plik JPK_VAT. Transakcje pomiędzy członkami grupy nie będą generowały podatku należnego, jak i naliczonego. Zniknie obowiązek dokonywania płatności w mechanizmie podzielonej płatności oraz konieczność ewentualnych korekt z tytułu ulgi na złe długi. Zminimalizowane zostaną straty na podatku VAT, gdy transakcja dla podmiotu w grupie jest opodatkowana, lecz wykorzystywana jest u drugiego podmiotu w grupie do czynności zwolnionych od podatku.  Ponieważ w grupie VAT nie wystawia się faktur – zmniejsza się ilość księgowanych dokumentów. W konsekwencji mniej czynności wykonują działy księgowości.

Jak wskazuje Ministerstwo Finansów „w fazie pilotażowej założenia Grupy VAT oparte będą na rozwiązaniach znanych przedsiębiorcom z PGK (Podatkowej Grupy Kapitałowej) funkcjonującej na gruncie CIT”.

Grupy VAT umożliwiają również skuteczniejsze zarządzaniem kwotami VAT w ramach struktury. Obecnie jeden podmiot wykazuje nadwyżkę podatku, a drugi wykazuje zobowiązanie podatkowe. Jeden musi czekać na zwrot podatku, gdy drugi musi ten podatek wpłacić do urzędu skarbowego. Po zmianie przepisów składając jedną deklarację VAT grupa wykazuje albo zobowiązanie podatkowe i wpłaca je albo wykazuje nadwyżkę podatku naliczonego. Taka sytuacja zapobiega zatorom płatniczym wynikającym ze spóźnionych, czy przetrzymywanych pod byle pretekstem przez organy podatkowe nadwyżek VAT.

W początkowym, pilotażowym etapie działania przepisów grypy VAT mają być dostępne dla podatników, którzy działają na gruncie CIT jako Podatkowe Grupy Kapitałowe.

Dopiero od 2023 r. korzystanie z grup VAT zostanie rozszerzone na pozostałe grupy podatników. Docelowo grupy VAT będą w Polsce otwarte dla każdej formy prawnej, w tym dla małego i średniego biznesu.

Tworzenie Grup VAT będzie dobrowolne. Firmy muszą same ocenić przydatność proponowanych rozwiązań. W Unii Europejskiej jedynie trzy państwa UE – Austria, Holandia oraz Niemcy – wprowadziły grupy VAT w formie obligatoryjnej.

Ewentualne uwagi i opinie dotyczące propozycji wprowadzenia grup VAT jako podatników VAT można zgłaszać do Ministerstwa Finansów na adres: [email protected] do 7 czerwca 2021 r.

Wojciech Zajączkowski