KSeF i fakturowanie
19.02.2024 r.
8 min

Nowe informacje w zakresie KSeF! Analiza tematów konsultacji zaplanowanych przez Ministerstwo Finansów

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy

Skopiuj link
KSeF i fakturowanie
19.02.2024r.
8 min

Kolejne gorące wieści w sprawie KSeF.

Dobre dla tych, którzy już rozpoczęli wdrażanie, czy też przeszkolili się z przepisów dotyczących KSeF oraz sposobu wystawiania faktur w systemie.

Gorsze dla tych, którzy liczyli, że obowiązkowy KSeF nie zostanie wprowadzany, bo wszystko wskazuje na to, że jednak jest to nieuniknione i wcześniej czy później to rozwiązanie wejdzie w życie.

Zapraszam serdecznie na stacjonarną Konferencję Podatkową  „Zagrożenia i szanse podatkowe 2024”, na której m.in. omówimy przyszłość KSeF w kontekście ogłoszonych przez Ministerstwo Finansów tematów konsultacji. To spotkanie będzie świetną okazją do wymiany informacji i przygotowania się na różne warianty wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur jakie są w tej chwili brane pod uwagę.

KSEF – konferencja prasowa Ministerstwa Finansów

Wracając do meritum – z konferencji prasowej Ministerstwa Finansów, która odbyła się 2 lutego 2024 r. wynika bowiem, że resort ma bezwzględnie zamiar wprowadzić obowiązkowy KSeF oraz nie zamierza dokonywać zmian technicznych w zakresie wystawiania faktur w KSeF.

Zmiany owszem mogą nastąpić, ale będą dotyczyć niektórych aspektów, które nie niweczą dotychczasowych rozwiązań technicznych wdrożonych przez producentów oprogramowania, ani podatników, którzy już zdecydowali się implementować je w swoich systemach.

Kolejna dobra wiadomość, to termin, w którym Ministerstwo Finansów ma opublikować projekty zmian w przepisach oraz niektórych rozwiązaniach technicznych, które po konsultacjach ze stroną biznesową mają zostać wprowadzone. Jak zadeklarował resort finansów zostaną one opublikowane w kwietniu lub maju 2024 r., czyli na tyle wcześnie, aby można było się przygotować do ich wdrożenia.

KSEF – możliwe kierunki zmian w przepisach

Z opublikowanego przez Ministerstwo harmonogramu konsultacji można wnioskować, czego będą dotyczyć ewentualne zmiany.

Temat 1: Bezpieczeństwo i wydajność – konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z zabezpieczeniem systemu. Przybliżymy się także do zagadnienia zgłaszania faktur scamowych. MF chce poznać bliżej oczekiwania dot. wysyłania paczek faktur i odbierania paczek ze szczególnym uwzględnieniem rozkładu w poszczególnych dniach i godzinach.

Temat 2: Faktury konsumenckie/status nabywcy – konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z fakturami wystawianymi na rzecz konsumentów. MF chciałoby zebrać opinie dotyczące zapewnienia możliwości pewnej identyfikacji takich faktur oraz mechanizmów dostępu do nich. Omówimy także postulaty włączenia faktur konsumenckich do KSeF. Przedyskutujemy też kwestię identyfikacji statusu nabywcy podatnik/konsument.

Temat 3: Identyfikator KSeF w płatnościach – Konsultacje będą służyły omówieniu kwestii związanych z realizacją obowiązku podawania nr KSeF albo identyfikatora zbiorczego w tytule przelewu. Omówione zostaną postulaty związane z modyfikacją tego obowiązku, a także oczekiwanie związane z odroczeniem dla płatność MPP. Przeanalizowane zostaną wspólnie kwestie tworzenia oraz pobierania identyfikatora zbiorczego.

Temat 4: Spotkanie z branżą faktoringu – konsultacje będą również służyły omówieniu kwestii dostępu do faktur przez faktorów.

Temat 5: Spotkanie z branżą dostawców mediów – podczas konsultacji będzie też mowa o wystawianiu faktur w KSeF przez różne branże, w tym sposobu wypełniania poszczególnych pozycji e-faktury.

Temat 6: Spotkanie z branżą paliwową – konsultacje będą służyły omówieniu kwestii wystawiania na stacjach paliwowych faktur, w tym możliwości przekazywania ich wizualizacji na prośbę klienta.

Temat 7: Spotkanie z JST – omówienie kwestii związanych z wystawianiem faktur przez JST a także zakresu uprawnień w KSeF oraz szczegółowych elementów faktur wystawianych w KSeF.

Temat 8: Wdrożenie KSeF w etapach – możliwe jest wprowadzanie obowiązku korzystania z KSeF z uwzględnieniem ewentualnego różnicowania terminów wejścia w życie dla niektórych rozwiązań.

Temat 9: Wyjaśnienia, interpretacje, szkolenia – konsultacje będą służyły poznaniu oczekiwań przedsiębiorców w zakresie materiałów dotyczących KSeF. Zostaną też omówione plany Ministerstwa Finansów dotyczące akcji szkoleniowej i informacyjnej oraz zasady uczestnictwa ekspertów Ministerstwa w spotkaniach, konferencjach i szkoleniach organizowanych przez podmioty zewnętrzne.

Ponownie, zapraszam na Konferencję Podatkową „Zagrożenia i szanse podatkowe 2024”, na której będę miał przyjemności omówić dla Państwa przyszłość KSeF w kontekście tematów konsultacji:

Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wziąć udział w konsultacjach, to proszę się zapisywać:

https://www.podatki.gov.pl/ksef/konsultacje

Ja już się zapisałem 😊

Jeżeli nie macie Państwo czasu ani ochoty brać udziału w konsultacjach, ale chcecie przekazać swoje sugestie do powyższych tematów, to proszę o przesłanie ich na adres e-mail Krajowej Izby Podatkowej [email protected] z dopiskiem „Konsultacje KSeF”.  

Zrobię wszystko, aby zaprezentować je na spotkaniach konsultacyjnych, w których będę uczestniczył.

Tymczasem mam nadzieję do zobaczenia już 7 marca na konferencji w Łodzi😊