Podatek PIT
19.06.2022 r.
3 min

Możliwe zmiany formy opodatkowania dla ryczałtowców od 1 lipca

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy

Skopiuj link
Podatek PIT
19.06.2022r.
3 min

Decyzja co do wyboru skali podatkowej dla opodatkowania dochodów w trakcie roku dotyczyć będzie tylko tego jednego 2022 roku. Jeśli więc podatnik na początku 2022 r. (lub w latach poprzednich) wybrał opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, to zgodnie z obowiązującymi przepisami (art. 9 ust. 1b ustawy o ryczałcie) ta forma opodatkowania dotyczy również lat następnych, w tym 2023 r. Zasady tej nie zmienia wybór skali podatkowej dla opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r.

Istotne są również zmiany w prowadzonej ewidencji. Ryczałtowiec po zmianie na opodatkowanie według skali podatkowej musi przejść z ewidencji przychodów na ewidencję przychodów i kosztów w celu właściwego wyliczenia dochodu do opodatkowania. To rozwiązanie może być korzystne dla tych przedsiębiorców, którzy zaczęli ponosić większe wydatki niż planowane i do końca roku będą je nadal je mieli. Wówczas ryczałt nie wydaje się korzystnym rozwiązaniem z opodatkowaniem przychodów, tylko wybór skali z uwzględnieniem ponoszonych wydatków w kosztach uzyskania przychodu w drugiej połowie roku.

Oczywiście drugą opcją jest możliwość wyboru skali podatkowej po zakończeniu roku podatkowego co oznacza, że podatnicy obowiązani będą obliczać i wpłacać miesięcznie albo kwartalnie należny ryczałt od przychodów ewidencjonowanych na dotychczasowych zasadach do końca 2022 roku. Ryczałt należny za grudzień lub ostatni kwartał 2022 r. podatnicy obowiązani będą wpłacić do końca lutego 2023 r. Wówczas w okresie od 1 stycznia do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia w 2023 r. to niedziela) podatnicy będą mogli podjąć decyzję co do formy opodatkowania tych dochodów (przychodów). Jeśli jednak podatnik złoży w ustawowym terminie PIT-28, w którym wykaże przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, to nie będzie mógł już zmienić tej decyzji i wybrać skali podatkowej dla opodatkowania tych samych przychodów.

Również podatnicy osiągający w 2022 r. przychody z tzw. najmu prywatnego, którzy opłacali w trakcie roku ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z tego tytułu, będą mogli po zakończeniu roku wybrać opodatkowanie według skali podatkowej. Wyboru tego podatnicy dokonają w zeznaniu rocznym PIT-36.

Każdy przedsiębiorca musi więc przeprowadzić samodzielną kalkulację i ocenić, czy zmiana formy opodatkowania za 2022 r. będzie  dla niego korzystna czy może lepiej będzie kontynuować dotychczasową. Należy szczególnie dokładnie przeanalizować, czy może skorzystać z nowych ulg wprowadzonych do ustawy o PIT czy też ze wspólnego rozliczenia z małżonkiem lub ulgi na dzieci.

dr Małgorzata Rzeszutek

doradca podatkowy