Promocja Świąteczna! Do 31.12.2023 r. odbierz 10% zniżki na wszystkie
nasze szkolenia i Live Meetingi z kodem rabatowym B.KIP

Zasady prawidłowego fakturowania po zmianach 2022-2023

Obecnie brak dostępnych terminów

590 zł netto + VAT

 • Formuła: online
 • Czas trwania: 5 h
 • Ilość dni szkoleniowych: 1
Zapisz się

Co otrzymasz?

 • Autorskie materiały
 • Imienny certyfikat

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ

O szkoleniu

W związku z faktem, iż od lipca roku 2024 wystawianie faktury ustrukturyzowanych będzie obowiązkowe, faktury wystawiane w KSeF będą podlegać ciągłej kontroli, w szczególności pod kątem ich prawidłowego wystawienia.

Tym bardziej istotne staje się, żeby prawidłowo wystawiać faktury, jak i prawidłowo je korygować, w szczególności z uwzględnieniem zmian w przepisach w zakresie:

 • terminu wystawienia faktur,
 • zasad wystawiania faktur zaliczkowych (z uwzględnieniem zmian przewidzianych w pakiecie VAT Slim 3),
 • zasad wystawiania i przechowywania faktur wystawionych do eParagonów (z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w ramach pakietu VAT Slim 3),
 • zasad wystawiania duplikatów faktur,
 • treści faktur korygujących.

Jednocześnie, nabywcy mają często wątpliwości czy błędnie wystawione faktury dają prawo do odliczenia podatku VAT.

Szkolenie ma zatem na celu przedstawienie zmian wprowadzonych w latach 2021-2023, a także przypomnienie zasad wystawiania oraz korygowania faktur, podobnie jak korzystania z wynikającego z nich prawa do odliczenia podatku VAT.

Zapraszamy na szkolenie głównych księgowych, działy księgowe, działy sprzedażowe, działy fakturujące, biura rachunkowe, kadrę kierowniczą, doradców podatkowych, prawników.

Proszę wziąć pod uwagę, że nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Czytaj pełen opis

Zwiń

Program szkolenia

I. Ogólne pojęcia dotyczące faktur:

 1. Definicja faktury:
  • pojęcie faktury wg Dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej,
  • pojęcie faktury wg polskiej ustawy o VAT,
  • możliwe postaci faktury przewidziane przepisami Dyrektywy 2006/112/WE oraz polskiej ustawy o VAT,
  • czy faktura korygująca i nota korygująca mieszczą się w definicji faktury?
 2. Faktura elektroniczna:
  • zapewnienie autentyczności pochodzenia, integralności treści, czytelności,
  • akceptacja kontrahenta,
  • czy jest możliwe anulowanie faktury elektronicznej?
  • czy jest możliwe wystawienie duplikatu faktury elektronicznej?
  • szczególne rodzaje faktur elektronicznych,
  • faktura elektroniczna a faktura ustrukturyzowana wystawiona w KSeF.

II. Zasady wystawiania faktur i ich duplikatów:

 1. Kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury?
  • jakie czynności wywołują obowiązek wystawienia faktury,
  • czynności, które nie powinny być dokumentowane fakturami,
  • status nabywcy jako kluczowy czynnik dla obowiązku wystawienia faktury,
  • kiedy obowiązek wystawienia faktury powstaje wyłącznie na żądanie nabywcy,
  • okoliczności wystawienia „pustych” faktur oraz możliwości ich eliminacji w celu uniknięcia konsekwencji prawnych.
 2. W jakich okolicznościach wystawia się faktury, a w jakich inne dokumenty, np. noty/rachunki rodzaje faktur?
 3. Zakres podmiotowy i sposób upoważnienia do wystawiania faktur:
  • samofakturowanie (faktury wystawiane przez nabywcę),
  • zlecenie wystawiania faktur podmiotom trzecim,
  • faktury wystawiane w ramach egzekucji administracyjnej.
 4. Elementy niezbędne na fakturach i elementy dodatkowe:
  • obowiązkowe elementy faktury: faktury dokumentujące dostawy krajowe, faktury wystawiane przez uczestników Grupy VAT, faktury dokumentujące transakcje wewnątrzwspólnotowe, faktury dokumentujące transakcje eksportowe, faktury w ramach transakcji trójstronnych uproszczonych,
  • błędy a skutki podatkowe: błędy na fakturach a skutki podatkowe u sprzedawcy, błędy w obowiązkowych danych na fakturach a prawo do odliczenia VAT u nabywcy,
  • błędy skutkujące nierzetelnością faktury,
  • błędy skutkujące wadliwością faktury,
 5. Terminy wystawiania faktur i skutki ich niedochowania:
  • graniczny termin wystawienia faktury po wystąpieniu czynności podlegającej opodatkowaniu,
  • graniczny termin wystawienia faktury przed wystąpieniem czynności podlegającej opodatkowaniu z uwzględnieniem zmiany przepisów od 2022 r.,
  • skutki naruszenia terminu wystawienia faktury dla sprzedawcy i nabywcy,
 6. Wystawianie duplikatów faktur z uwzględnieniem zmian od 2022 r.:
  • okoliczności wystawienia duplikatów,
  • treść duplikatu faktury z uwzględnieniem zmian od 2022 r.,
  • duplikat faktury ustrukturyzowanej,
  • moment odliczenia VAT po otrzymaniu duplikatu: otrzymanie duplikatu faktury zagubionej po dokonaniu odliczenia, otrzymanie duplikatu faktury zagubionej przed dokonaniem odliczenia, otrzymanie duplikatu faktury, której nigdy nie otrzymano ani nie dokonano z niej odliczenia.
 7. Specyficzne okoliczności wystawienia faktur oraz rodzaje faktur:
  • faktury uproszczone, w tym paragony stanowiące faktury uproszczone do końca 2024 r.,
  • faktury z obowiązkiem zapłaty podzieloną płatnością: limit kwotowy a obowiązek zapłaty podzieloną płatnością – wartość faktury czy wartość transakcji, czy zmniejszenie limitu płatności bezgotówkowych pomiędzy przedsiębiorcami od 2022 r. wpływa na obowiązek podzielonej płatności?
  • faktury zaliczkowe: kiedy i jak wystawić właściwie fakturę zaliczkową, zasady wystawiania faktur „rozliczeniowych” do faktur zaliczkowych, zmiany treści faktur zaliczkowych od roku 2022, zaliczka i dostawa/usługa w tym samym miesiącu a faktura zaliczkowa – zmiana przewidziana od września 2023 r.,
  • faktury z „odwrotnym obciążeniem”
  • faktury walutowe z polskim podatkiem VAT - jaki kurs waluty z uwzględnieniem zmian w pakiecie VAT Slim 3 od lipca 2023 r.,
  • bilety jako faktury z uwzględnieniem zmian od lipca 2021 r.
  • dokumenty wewnętrzne a faktury - czynności opodatkowane VAT niedokumentowane fakturami.
 8. Kiedy paragony z NIP mogą być uznane za faktury? Zmiany w ewidencjonowaniu faktur uproszczonych:
  • kto i kiedy wystawia paragony z NIP,
  • faktury do paragonów,
  • korygowanie paragonów z NIP,
  • zasady ujmowania faktur uproszczonych w ewidencji VAT do 30.09.2020 oraz od 01.10.2021,
  • VAT Slim 3 od 2023 - uregulowanie zasad przechowywania faktur wystawionych od ePragonów.
  • paragony z NIP nie będą fakturami uproszczonymi od roku 2025,
  • faktury do paragonów od 2025 r.
  • faktury dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej a obowiązek wystawiania faktur w KSeF,
 9. Korygowanie faktur z uwzględnieniem zmian w latach 2022-2023:
  • przyczyny korekty a termin wystawienia faktury korygującej,
  • kolejna faktura korygująca do tej samej faktury,
  • noty korygujące - jakie dane może korygować nabywca?
  • treść faktury korygującej od stycznia 2022 r. w tym specyfika treści faktury ustrukturyzowanej,
  • faktury korygujące wystawione w KSeF do faktury innych niż ustrukturyzowane od września 2023 r.
  • zbiorcze faktury korygujące z uwzględnieniem zmian od stycznia 2022 r.,
  • data wystawienia faktury korygującej a okres rozliczeniowy korekty od 1 stycznia 2021 r. po stronie sprzedawcy i nabywcy,
  • specyficzne terminy korekty w przypadku faktur ustrukturyzowanych,
  • kiedy prawidłowe jest korygowanie faktur „do zera”?
  • anulowanie faktur i korygowanie faktur „do zera”.

III. Faktura jako nośnik podatku naliczonego:

 1. Czy prawo do odliczenia podatku naliczonego zawsze powstaje w miesiącu otrzymania faktury.
 2. Możliwe terminy realizacji prawa do odliczenia podatku naliczonego z uwzględnieniem zmian od października 2021 r.
 3. Odliczenie przy metodzie kasowej oraz w związku z przedwczesnym wystawieniem faktury przez sprzedawcę.
 4. Nieprawidłowości w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego:
  • błędna cena lub błędna ilością towarów lub usług,
  • pomyłki w nazwie towarów lub usług,
  • pomyłki w danych nabywcy,
  • błędna stawka VAT,
  • błędna data sprzedaży,
  • błędny kurs waluty dla przeliczenia kwoty podatku VAT lub nieprzeliczona na złote kwota podatku VAT,
  • inne błędy z uwzględnieniem przykładów podawanych przez uczestników.

Pokaż cały program

Zwiń

Chcesz zapisać się na szkolenie telefonicznie lub mailowo?

Zadzwoń do naszego konsultanta lub wyślij mailem wypełniony formularz zgłoszeniowy.

(42) 235 31 95

[email protected]

Czy wiesz, że...

Każde nasze wydarzenie możesz również zamówić jako szkolenie wewnętrzne, w pełni dostosowane do specyfiki i potrzeb Twojej firmy. Dowiedz się więcej TUTAJ